56-1 | แบบ56-1 | เอกสาร 56-1 | รายงาน 56-1

แบบ56-1 คือ รายงานประจำปี ของ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทจะต้องจัดทำเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ทุกปี โดยรายงานประจำปี หรือ แบบ 56-1 ดังกล่าว จะออกในช่วงไตรมาสแรกของปีถัดไป (ส่วนมากจะออกประมาณช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน) สามารถ Download แบบ56-1 ได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ set.or.th ในส่วนของข้อมูลรายบริษัท หรือจากเว็บไซต์ของบริษัทเองในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ รายงานประจำปี หรือ แบบ 56-1 จะแสดงข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับบริษัท รวมถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาทั้งหมด
หุ้นเอกสาร 56-1ชื่อเต็ม
24CS56-1 24CSบริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
2S56-1 2Sบริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
3K-BAT56-1 3K-BATบริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
7UP56-1 7UPบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
A56-1 Aบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
A556-1 A5บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
AAI56-1 AAIบริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
AAV56-1 AAVบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
ABICO56-1 ABICOบริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ABM56-1 ABMบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
ABPIF56-1 ABPIFกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
ACAP56-1 ACAPบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ACC56-1 ACCบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ACE56-1 ACEบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
ACG56-1 ACGบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ADB56-1 ADBบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
ADD56-1 ADDบริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
ADVANC56-1 ADVANCบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
AEC56-1 AEC
AEONTS56-1 AEONTSบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
AF56-1 AFบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
AFC56-1 AFCบริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
AGE56-1 AGEบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
AH56-1 AHบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
AHC56-1 AHCบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
AI56-1 AIบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
AIE56-1 AIEบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)
AIMCG56-1 AIMCGทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท
AIMIRT56-1 AIMIRTทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
AIRA56-1 AIRAบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
AIT56-1 AITบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
AJ56-1 AJบริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
AJA56-1 AJAบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
AKP56-1 AKPบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
AKR56-1 AKRบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
ALL56-1 ALLบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ALLA56-1 ALLAบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLY56-1 ALLYทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล
ALPHAX56-1 ALPHAXบริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ALT56-1 ALTบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
ALUCON56-1 ALUCONบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
AMA56-1 AMAบริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)
AMANAH56-1 AMANAHบริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
AMARC56-1 AMARCบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)
AMARIN56-1 AMARINบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
AMATA56-1 AMATAบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
AMATAR56-1 AMATARทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท
AMATAV56-1 AMATAVบริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)
AMC56-1 AMCบริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
AMR56-1 AMRบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
ANAN56-1 ANANบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
AOT56-1 AOTบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
AP56-1 APบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
APCO56-1 APCOบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
APCS56-1 APCSบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
APEX56-1 APEXบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
APP56-1 APPบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
APURE56-1 APUREบริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
AQ56-1 AQบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
AQUA56-1 AQUAบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ARIN56-1 ARINบริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ARIP56-1 ARIPบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
ARROW56-1 ARROWบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
AS56-1 ASบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ASAP56-1 ASAPบริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)
ASEFA56-1 ASEFAบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
ASIA56-1 ASIAบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
ASIAN56-1 ASIANบริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ASIMAR56-1 ASIMARบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
ASK56-1 ASKบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ASN56-1 ASNบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ASP56-1 ASPบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ASW56-1 ASWบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
ATP3056-1 ATP30บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
AU56-1 AUบริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
AUCT56-1 AUCTบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
AURA56-1 AURAบริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
AWC56-1 AWCบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
AYUD56-1 AYUDบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
B56-1 Bบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
B-WORK56-1 B-WORKทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
B5256-1 B52บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
BA56-1 BAบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BAFS56-1 BAFSบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BAM56-1 BAMบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
BANPU56-1 BANPUบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
BAREIT56-1 BAREITทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ
BAY56-1 BAYธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
BBGI56-1 BBGIบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
BBIK56-1 BBIKบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
BBL56-1 BBLธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BC56-1 BCบริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
BCH56-1 BCHบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
BCP56-1 BCPบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
BCPG56-1 BCPGบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
BCT56-1 BCTบริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
BDMS56-1 BDMSบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
BE856-1 BE8บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
BEAUTY56-1 BEAUTYบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
BEC56-1 BECบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
BEM56-1 BEMบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BEYOND56-1 BEYONDบริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
BFIT56-1 BFITบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)
BGC56-1 BGCบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
BGRIM56-1 BGRIMบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
BGT56-1 BGTบริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
BH56-1 BHบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
BIG56-1 BIGบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
BIOTEC56-1 BIOTECบริษัท ไบโอ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เทค จำกัด (มหาชน)
BIS56-1 BISบริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน)
BIZ56-1 BIZบริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
BJC56-1 BJCบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
BJCHI56-1 BJCHIบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
BKD56-1 BKDบริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)
BKI56-1 BKIบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
BKKCP56-1 BKKCPกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก
BLA56-1 BLAบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
BLAND56-1 BLANDบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
BLESS56-1 BLESSบริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
BLISS56-1 BLISSบริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)
BM56-1 BMบริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)
BOFFICE56-1 BOFFICEทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ
BOL56-1 BOLบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
BPP56-1 BPPบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
BR56-1 BRบริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)
BRI56-1 BRIบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)
BROCK56-1 BROCKบริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)
BROOK56-1 BROOKบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
BRR56-1 BRRบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
BRRGIF56-1 BRRGIFกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์
BSBM56-1 BSBMบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
BSM56-1 BSMบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
BTG56-1 BTGบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
BTNC56-1 BTNCบริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)
BTS56-1 BTSบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
BTSGIF56-1 BTSGIFกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
BTW56-1 BTWบริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
BUI56-1 BUIบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
BVG56-1 BVGบริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
BWG56-1 BWGบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
BYD56-1 BYDบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
CAZ56-1 CAZบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
CBG56-1 CBGบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
CCET56-1 CCETบริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
CCP56-1 CCPบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
CEN56-1 CENบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
CENTEL56-1 CENTELบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
CFRESH56-1 CFRESHบริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
CGD56-1 CGDบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
CGH56-1 CGHบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
CH56-1 CHบริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
CHARAN56-1 CHARANบริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
CHASE56-1 CHASEบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)
CHAYO56-1 CHAYOบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
CHEWA56-1 CHEWAบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
CHG56-1 CHGบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
CHIC56-1 CHICบริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)
CHO56-1 CHOบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)
CHOTI56-1 CHOTIบริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
CHOW56-1 CHOWบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
CI56-1 CIบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
CIG56-1 CIGบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
CIMBT56-1 CIMBTธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
CITY56-1 CITYบริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
CIVIL56-1 CIVILบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
CK56-1 CKบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
CKP56-1 CKPบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
CM56-1 CMบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน)
CMAN56-1 CMANบริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
CMC56-1 CMCบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
CMO56-1 CMOบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
CMR56-1 CMRบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
CNT56-1 CNTบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
COLOR56-1 COLORบริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)
COM756-1 COM7บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
COMAN56-1 COMANบริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
company_code56-1 company_codecompany_name_th
COTTO56-1 COTTOบริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
CPALL56-1 CPALLบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
CPANEL56-1 CPANELบริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน)
CPF56-1 CPFบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
CPH56-1 CPHบริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
CPI56-1 CPIบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
CPL56-1 CPLบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
CPN56-1 CPNบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
CPNCG56-1 CPNCGกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท
CPNREIT56-1 CPNREITทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPR56-1 CPRบริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน)
CPT56-1 CPTบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
CPTGF56-1 CPTGFกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท
CPW56-1 CPWบริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)
CRANE56-1 CRANEบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
CRC56-1 CRCบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
CRD56-1 CRDบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)
CSC56-1 CSCบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
CSP56-1 CSPบริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
CSR56-1 CSRบริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)
CSS56-1 CSSบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
CTARAF56-1 CTARAFกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ
CTW56-1 CTWบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
CV56-1 CVบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
CWT56-1 CWTบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
D56-1 Dบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
DCC56-1 DCCบริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)
DCON56-1 DCONบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
DDD56-1 DDDบริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)
DELTA56-1 DELTAบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
DEMCO56-1 DEMCOบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
DHOUSE56-1 DHOUSEบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
DIF56-1 DIFกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
DIMET56-1 DIMETบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
DITTO56-1 DITTOบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
DMT56-1 DMTบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
DOD56-1 DODบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)
DOHOME56-1 DOHOMEบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
DPAINT56-1 DPAINTบริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)
DREIT56-1 DREITทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี
DRT56-1 DRTบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
DTAC56-1 DTACบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
DTC56-1 DTCบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
DTCENT56-1 DTCENTบริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
DTCI56-1 DTCIบริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)
DUSIT56-1 DUSITบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
DV856-1 DV8บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)
EA56-1 EAบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
EASON56-1 EASONบริษัท อีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)
EASTW56-1 EASTWบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
ECF56-1 ECFบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
ECL56-1 ECLบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
EE56-1 EEบริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
EFORL56-1 EFORLบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
EGATIF56-1 EGATIFกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
EGCO56-1 EGCOบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
EKH56-1 EKHบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
EMC56-1 EMCบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
EP56-1 EPบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
EPG56-1 EPGบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ERW56-1 ERWบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ERWPF56-1 ERWPFกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
ESSO56-1 ESSOบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ESTAR56-1 ESTARบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ETC56-1 ETCบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ETE56-1 ETEบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
EVER56-1 EVERบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
F&D56-1 F&Dบริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)
FANCY56-1 FANCYบริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)
FE56-1 FEบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
FLOYD56-1 FLOYDบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
FMT56-1 FMTบริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
FN56-1 FNบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
FNS56-1 FNSบริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
FORTH56-1 FORTHบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
FPI56-1 FPIบริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
FPT56-1 FPTบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
FSMART56-1 FSMARTบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
FSS56-1 FSSบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
FTE56-1 FTEบริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
FTI56-1 FTIบริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
FTREIT56-1 FTREITทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
FUTUREPF56-1 FUTUREPFกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค
FVC56-1 FVCบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
GAHREIT56-1 GAHREITทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้
GBX56-1 GBXบริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
GC56-1 GCบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
GCAP56-1 GCAPบริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
GEL56-1 GELบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
GENCO56-1 GENCOบริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน)
GFPT56-1 GFPTบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
GGC56-1 GGCบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
GIFT56-1 GIFTบริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
GJS56-1 GJSบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
GL56-1 GLบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
GLAND56-1 GLANDบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
GLOBAL56-1 GLOBALบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
GLOCON56-1 GLOCONบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
GLORY56-1 GLORYบริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน)
GOLDPF56-1 GOLDPFกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
GPI56-1 GPIบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
GPSC56-1 GPSCบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
GRAMMY56-1 GRAMMYบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
GRAND56-1 GRANDบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
GREEN56-1 GREENบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
GROREIT56-1 GROREITทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
GSC56-1 GSCบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
GSTEEL56-1 GSTEELบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
GTB56-1 GTBบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
GULF56-1 GULFบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
GUNKUL56-1 GUNKULบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
GVREIT56-1 GVREITทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
GYT56-1 GYTบริษัท กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
HANA56-1 HANAบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
HARN56-1 HARNบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
HEMP56-1 HEMPบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
HENG56-1 HENGบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
HFT56-1 HFTบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
HL56-1 HLบริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)
HMPRO56-1 HMPROบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
HPF56-1 HPFกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล
HPT56-1 HPTบริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)
HREIT56-1 HREITทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
HTC56-1 HTCบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
HTECH56-1 HTECHบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)
HUMAN56-1 HUMANบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
HYDRO56-1 HYDROบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
HYDROGEN56-1 HYDROGENทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไฮโดรเจน
ICC56-1 ICCบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ICHI56-1 ICHIบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ICN56-1 ICNบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
IFEC56-1 IFECบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
IFS56-1 IFSบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
IHL56-1 IHLบริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)
IIG56-1 IIGบริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
III56-1 IIIบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ILINK56-1 ILINKบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ILM56-1 ILMบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
IMH56-1 IMHบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
IMPACT56-1 IMPACTทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท
IND56-1 INDบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
INET56-1 INETบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
INETREIT56-1 INETREITทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต
INGRS56-1 INGRSบริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
INOX56-1 INOXบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)
INSET56-1 INSETบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
INSURE56-1 INSUREบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
INTUCH56-1 INTUCHบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
IP56-1 IPบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)
IRC56-1 IRCบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
IRCP56-1 IRCPบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
IRPC56-1 IRPCบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
IT56-1 ITบริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
ITC56-1 ITCบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ITD56-1 ITDบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ITEL56-1 ITELบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
ITNS56-1 ITNSบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน)
IVL56-1 IVLบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
J56-1 Jบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
JAK56-1 JAKบริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
JAS56-1 JASบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
JASIF56-1 JASIFกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
JCK56-1 JCKบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
JCKH56-1 JCKHบริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
JCT56-1 JCTบริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)
JDF56-1 JDFบริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
JKN56-1 JKNบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
JMART56-1 JMARTบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
JMT56-1 JMTบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
JP56-1 JPบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
JR56-1 JRบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)
JSP56-1 JSPบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
JTS56-1 JTSบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
JUBILE56-1 JUBILEบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
JUTHA56-1 JUTHAบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)
JWD56-1 JWDบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
K56-1 Kบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
KAMART56-1 KAMARTบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
KASET56-1 KASETบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
KBANK56-1 KBANKธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
KBS56-1 KBSบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
KBSPIF56-1 KBSPIFกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำตาลครบุรี
KC56-1 KCบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
KCAR56-1 KCARบริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
KCC56-1 KCCบริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
KCE56-1 KCEบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
KCM56-1 KCMบริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)
KDH56-1 KDHบริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
KEX56-1 KEXบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
KGEN56-1 KGENบริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน)
KGI56-1 KGIบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
KIAT56-1 KIATบริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน)
KISS56-1 KISSบริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
KJL56-1 KJLบริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน)
KK56-1 KKบริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน)
KKC56-1 KKCบริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
KKP56-1 KKPธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
KLINIQ56-1 KLINIQบริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)
KOOL56-1 KOOLบริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
KPNPF56-1 KPNPFกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น
KSL56-1 KSLบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
KTB56-1 KTBธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
KTBSTMR56-1 KTBSTMRทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์
KTC56-1 KTCบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
KTIS56-1 KTISบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
KTMS56-1 KTMSบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
KUMWEL56-1 KUMWELบริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
KUN56-1 KUNบริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)
KWC56-1 KWCบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
KWG56-1 KWGบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
KWI56-1 KWIบริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน)
KWM56-1 KWMบริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน)
KYE56-1 KYEบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
L&E56-1 L&Eบริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
LALIN56-1 LALINบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
LANNA56-1 LANNAบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
LDC56-1 LDCบริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
LEE56-1 LEEบริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
LEO56-1 LEOบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
LH56-1 LHบริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
LHFG56-1 LHFGบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
LHHOTEL56-1 LHHOTELทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
LHK56-1 LHKบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
LHPF56-1 LHPFกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
LHSC56-1 LHSCทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
LIT56-1 LITบริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)
LOXLEY56-1 LOXLEYบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
LPH56-1 LPHบริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)
LPN56-1 LPNบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
LRH56-1 LRHบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)
LST56-1 LSTบริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
LUXF56-1 LUXFกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่
M56-1 Mบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
M-CHAI56-1 M-CHAIบริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
M-II56-1 M-IIกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์
M-PAT56-1 M-PATกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ
M-STOR56-1 M-STORกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์
MACO56-1 MACOบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
MAJOR56-1 MAJORบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
MAKRO56-1 MAKROบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
MALEE56-1 MALEEบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
MANRIN56-1 MANRINบริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
MASTER56-1 MASTERบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)
MATCH56-1 MATCHบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
MATI56-1 MATIบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
MAX56-1 MAXบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
MBAX56-1 MBAXบริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
MBK56-1 MBKบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
MBKET56-1 MBKETบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
MC56-1 MCบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
MCOT56-1 MCOTบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
MCS56-1 MCSบริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)
MDX56-1 MDXบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
MEB56-1 MEBบริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
MEGA56-1 MEGAบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
MENA56-1 MENAบริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
META56-1 METAบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
METCO56-1 METCOบริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
MFC56-1 MFCบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)
MFEC56-1 MFECบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
MGT56-1 MGTบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
MICRO56-1 MICROบริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
MIDA56-1 MIDAบริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
MILL56-1 MILLบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
MINT56-1 MINTบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
MIPF56-1 MIPFกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์
MIT56-1 MITทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล
MITSIB56-1 MITSIBบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
MJD56-1 MJDบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
MJLF56-1 MJLFกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาฯ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตส์
MK56-1 MKบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
ML56-1 MLบริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
MM56-1 MMบริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)
MNIT56-1 MNITกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี
MNIT256-1 MNIT2กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2
MNRF56-1 MNRFกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์
MODERN56-1 MODERNบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
MONO56-1 MONOบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
MOONG56-1 MOONGบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
MORE56-1 MOREบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
MOSHI56-1 MOSHIบริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
MPG56-1 MPGบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
MPIC56-1 MPICบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
MSC56-1 MSCบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
MST56-1 MSTบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
MTC56-1 MTCบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
MTI56-1 MTIบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
MTW56-1 MTWบริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
MUD56-1 MUDบริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน)
MVP56-1 MVPบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)
NATION56-1 NATIONบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
NBC56-1 NBC
NC56-1 NCบริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
NCAP56-1 NCAPบริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
NCH56-1 NCHบริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
NCL56-1 NCLบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
NDR56-1 NDRบริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
NEP56-1 NEPบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
NER56-1 NERบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
NETBAY56-1 NETBAYบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
NEW56-1 NEWบริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
NEWS56-1 NEWSบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
NEX56-1 NEXบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
NFC56-1 NFCบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
NINE56-1 NINEบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
NKI56-1 NKIบริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
NMG56-1 NMGบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
NNCL56-1 NNCLบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
NOBLE56-1 NOBLEบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
NOK56-1 NOKบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
NOVA56-1 NOVAบริษัท โนวา เอมไพร์ จำกัด (มหาชน)
NPK56-1 NPKบริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)
NRF56-1 NRFบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
NSI56-1 NSIบริษัทนำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
NSL56-1 NSLบริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
NTSC56-1 NTSCบริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)
NTV56-1 NTVบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
NUSA56-1 NUSAบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
NV56-1 NVบริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)
NVD56-1 NVDบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
NWR56-1 NWRบริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
NYT56-1 NYTบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
OCC56-1 OCCบริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)
OCEAN56-1 OCEANบริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)
OGC56-1 OGCบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
OHTL56-1 OHTLบริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)
OISHI56-1 OISHIบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ONEE56-1 ONEEบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
OR56-1 ORบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
ORI56-1 ORIบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
OSP56-1 OSPบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
OTO56-1 OTOบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
PACE56-1 PACEบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
PACO56-1 PACOบริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)
PAE56-1 PAEบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
PAF56-1 PAFบริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)
PAP56-1 PAPบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
PATO56-1 PATOบริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
PB56-1 PBบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
PCC56-1 PCCบริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
PCSGH56-1 PCSGHบริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
PDG56-1 PDGบริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)
PDI56-1 PDI
PDJ56-1 PDJบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
PE56-1 PEบริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
PEACE56-1 PEACEบริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)
PERM56-1 PERMบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)
PF56-1 PFบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
PG56-1 PGบริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
PHOL56-1 PHOLบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
PICO56-1 PICOบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
PIMO56-1 PIMOบริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
PIN56-1 PINบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
PJW56-1 PJWบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
PK56-1 PKบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
PL56-1 PLบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
PLANB56-1 PLANBบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
PLANET56-1 PLANETบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
PLAT56-1 PLATบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
PLE56-1 PLEบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
PLUS56-1 PLUSบริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)
PM56-1 PMบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
PMTA56-1 PMTAบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
POLAR56-1 POLARบริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน)
POLY56-1 POLYบริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน)
POMPUI56-1 POMPUIบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
POPF56-1 POPFกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
PORT56-1 PORTบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
POST56-1 POSTบริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)
PPF56-1 PPFกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค
PPM56-1 PPMบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)
PPP56-1 PPPบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
PPPM56-1 PPPMบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
PPS56-1 PPSบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
PQS56-1 PQSบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)
PR956-1 PR9บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
PRAKIT56-1 PRAKITบริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
PRAPAT56-1 PRAPATบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
PREB56-1 PREBบริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
PRECHA56-1 PRECHAบริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
PRG56-1 PRGบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
PRI56-1 PRIบริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
PRIME56-1 PRIMEบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
PRIN56-1 PRINบริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
PRINC56-1 PRINCบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
PRM56-1 PRMบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
PRO56-1 PROบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
PROEN56-1 PROENบริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
PROS56-1 PROSบริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
PROSPECT56-1 PROSPECTทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล
PROUD56-1 PROUDบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
PRTR56-1 PRTRบริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
PSG56-1 PSGบริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
PSH56-1 PSHบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
PSL56-1 PSLบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
PSTC56-1 PSTCบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
PT56-1 PTบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
PTC56-1 PTCบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
PTECH56-1 PTECHบริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
PTG56-1 PTGบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
PTL56-1 PTLบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
PTT56-1 PTTบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTTEP56-1 PTTEPบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
PTTGC56-1 PTTGCบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
PYLON56-1 PYLONบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
Q-CON56-1 Q-CONบริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
QH56-1 QHบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
QHHR56-1 QHHRกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์
QHOP56-1 QHOPกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้
QHPF56-1 QHPFกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์
QLT56-1 QLTบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)
QTC56-1 QTCบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
RABBIT56-1 RABBITบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
RAM56-1 RAMบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
RATCH56-1 RATCHบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
RBF56-1 RBFบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
RCI56-1 RCIบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
RCL56-1 RCLบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
READY56-1 READYบริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
RICHY56-1 RICHYบริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
RJH56-1 RJHบริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
RML56-1 RMLบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ROCK56-1 ROCKบริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
ROH56-1 ROHบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ROJNA56-1 ROJNAบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
RP56-1 RPบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
RPC56-1 RPCบริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)
RPH56-1 RPHบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
RS56-1 RSบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
RSP56-1 RSPบริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)
RT56-1 RTบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)
RWI56-1 RWIบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
S56-1 Sบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
S & J56-1 S & Jบ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
S&J56-1 S&Jบ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
S1156-1 S11บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
SA56-1 SAบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
SAAM56-1 SAAMบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
SABINA56-1 SABINAบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
SABUY56-1 SABUYบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
SAF56-1 SAFบริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)
SAFARI56-1 SAFARIบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
SAK56-1 SAKบริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
SALEE56-1 SALEEบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
SAM56-1 SAMบริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMART56-1 SAMARTบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
SAMCO56-1 SAMCOบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
SAMTEL56-1 SAMTELบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
SANKO56-1 SANKOบริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
SAPPE56-1 SAPPEบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
SAT56-1 SATบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
SAUCE56-1 SAUCEบริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
SAWAD56-1 SAWADบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
SAWANG56-1 SAWANGบริษัท สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (มหาชน)
SBPF56-1 SBPFกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี
SC56-1 SCบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
SCAP56-1 SCAPบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)
SCB56-1 SCBบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
SCC56-1 SCCบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
SCCC56-1 SCCCบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
SCG56-1 SCGบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
SCGP56-1 SCGPบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
SCI56-1 SCIบริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)
SCM56-1 SCMบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
SCN56-1 SCNบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
SCP56-1 SCPบริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
SDC56-1 SDCบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)
SE56-1 SEบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
SE-ED56-1 SE-EDบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
SEAFCO56-1 SEAFCOบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
SEAOIL56-1 SEAOILบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)
SECURE56-1 SECUREบริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)
SELIC56-1 SELICบริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
SENA56-1 SENAบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
SENAJ56-1 SENAJบริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
SF56-1 SFบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
SFLEX56-1 SFLEXบริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
SFP56-1 SFPบริษัท อาหารสยาม จำกัด(มหาชน)
SFT56-1 SFTบริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
SGC56-1 SGCบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
SGF56-1 SGFบริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
SGP56-1 SGPบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
SHANG56-1 SHANGบริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
SHR56-1 SHRบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
SHREIT56-1 SHREITทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้
SIAM56-1 SIAMบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
SICT56-1 SICTบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
SIMAT56-1 SIMATบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
SINGER56-1 SINGERบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
SIRI56-1 SIRIบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
SIRIP56-1 SIRIPกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
SIS56-1 SISบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
SISB56-1 SISBบริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)
SITHAI56-1 SITHAIบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
SK56-1 SKบริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
SKE56-1 SKEบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
SKN56-1 SKNบริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
SKR56-1 SKRบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
SKY56-1 SKYบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
SLM56-1 SLMบริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
SLP56-1 SLPบริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
SM56-1 SMบริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน)
SMART56-1 SMARTบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
SMD56-1 SMDบริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)
SMIT56-1 SMITบริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)
SMK56-1 SMKบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
SMPC56-1 SMPCบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)
SMT56-1 SMTบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
SNC56-1 SNCบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
SNNP56-1 SNNPบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
SNP56-1 SNPบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
SO56-1 SOบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
SOLAR56-1 SOLARบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
SONIC56-1 SONICบริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)
SORKON56-1 SORKONบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
SPA56-1 SPAบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
SPACK56-1 SPACKบริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
SPALI56-1 SPALIบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
SPC56-1 SPCบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
SPCG56-1 SPCGบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
SPF56-1 SPFกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย
SPG56-1 SPGบริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
SPI56-1 SPIบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
SPRC56-1 SPRCบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
SPRIME56-1 SPRIMEทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
SPVI56-1 SPVIบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
SQ56-1 SQบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
SR56-1 SRบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SRICHA56-1 SRICHAบริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
SRIPANWA56-1 SRIPANWAทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
SSC56-1 SSCบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
SSF56-1 SSFบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
SSP56-1 SSPบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
SSPF56-1 SSPFกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร
SSS56-1 SSSบริษัท สตาร์ สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
SSSC56-1 SSSCบริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
SST56-1 SSTบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)
SSTRT56-1 SSTRTทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย
STA56-1 STAบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
STANLY56-1 STANLYบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
STAR56-1 STAR
STARK56-1 STARKบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
STC56-1 STCบริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน)
STEC56-1 STECบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)
STECH56-1 STECHบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
STGT56-1 STGTบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
STHAI56-1 STHAIบริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)
STI56-1 STIบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
STOWER56-1 STOWERบริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
STP56-1 STPบริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
STPI56-1 STPIบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
SUC56-1 SUCบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
SUN56-1 SUNบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)
SUPER56-1 SUPERบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
SUPEREIF56-1 SUPEREIFกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี
SUSCO56-1 SUSCOบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
SUTHA56-1 SUTHAบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
SVH56-1 SVHบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
SVI56-1 SVIบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
SVOA56-1 SVOAบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
SVR56-1 SVRบริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
SVT56-1 SVTบริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
SWC56-1 SWCบริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
SYMC56-1 SYMCบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
SYNEX56-1 SYNEXบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
SYNTEC56-1 SYNTECบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
T56-1 Tบริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
TACC56-1 TACCบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
TAE56-1 TAEบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
TAKUNI56-1 TAKUNIบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
TAPAC56-1 TAPACบริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
TASCO56-1 TASCOบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
TBSP56-1 TBSPบริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
TC56-1 TCบริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
TCAP56-1 TCAPบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
TCC56-1 TCCบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
TCCC56-1 TCCCบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
TCJ56-1 TCJบริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)
TCMC56-1 TCMCบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
TCOAT56-1 TCOATบริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน)
TEAM56-1 TEAMบริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
TEAMG56-1 TEAMGบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)
TEGH56-1 TEGHบริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
TEKA56-1 TEKAบริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
TFFIF56-1 TFFIFกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
TFG56-1 TFGบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
TFI56-1 TFIบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)
TFM56-1 TFMบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)
TFMAMA56-1 TFMAMAบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
TGE56-1 TGEบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
TGH56-1 TGHบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
TGPRO56-1 TGPROบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
TH56-1 THบริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
THAI56-1 THAIบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
THANA56-1 THANAบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
THANI56-1 THANIบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
THCOM56-1 THCOMบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
THE56-1 THEบริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)
THG56-1 THGบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
THIP56-1 THIPบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
THL56-1 THLบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
THMUI56-1 THMUIบริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
THRE56-1 THREบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
THREL56-1 THRELบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
TIDLOR56-1 TIDLORบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
TIF156-1 TIF1กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1
TIGER56-1 TIGERบริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
TIP56-1 TIPบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
TIPCO56-1 TIPCOบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
TIPH56-1 TIPHบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
TISCO56-1 TISCOบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
TITLE56-1 TITLEบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
TK56-1 TKบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
TKC56-1 TKCบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
TKN56-1 TKNบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
TKS56-1 TKSบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
TKT56-1 TKTบริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
TLGF56-1 TLGFกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท
TLHPF56-1 TLHPFกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี้
TLI56-1 TLIบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
TM56-1 TMบริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
TMB56-1 TMBธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMC56-1 TMCบริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
TMD56-1 TMDบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
TMI56-1 TMIบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
TMILL56-1 TMILLบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
TMT56-1 TMTบริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
TMW56-1 TMWบริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
TNDT56-1 TNDTบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
TNH56-1 TNHบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
TNITY56-1 TNITYบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
TNL56-1 TNLบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
TNP56-1 TNPบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)
TNPC56-1 TNPCบริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)
TNPF56-1 TNPFกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้
TNR56-1 TNRบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
TOA56-1 TOAบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
TOG56-1 TOGบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
TOP56-1 TOPบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
TOPP56-1 TOPPบริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
TPA56-1 TPAบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
TPAC56-1 TPACบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
TPBI56-1 TPBIบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
TPCH56-1 TPCHบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
TPCORP56-1 TPCORPบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
TPCS56-1 TPCSบริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน)
TPIPL56-1 TPIPLบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
TPIPP56-1 TPIPPบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
TPLAS56-1 TPLASบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)
TPOLY56-1 TPOLYบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
TPP56-1 TPPบริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)
TPRIME56-1 TPRIMEทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้
TPS56-1 TPSบริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
TQM56-1 TQMบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)
TQR56-1 TQRบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)
TR56-1 TRบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
TRC56-1 TRCบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
TRITN56-1 TRITNบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
TRT56-1 TRTบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
TRU56-1 TRUบริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)
TRUBB56-1 TRUBBบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
TRUE56-1 TRUEบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
TRV56-1 TRVบริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
TSC56-1 TSCบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
TSE56-1 TSEบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
TSF56-1 TSFบริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)
TSI56-1 TSIบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
TSR56-1 TSRบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
TSTE56-1 TSTEบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)
TSTH56-1 TSTHบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
TTA56-1 TTAบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
TTB56-1 TTBธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TTCL56-1 TTCLบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
TTI56-1 TTIบริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)
TTLPF56-1 TTLPFกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท
TTT56-1 TTTบริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
TTW56-1 TTWบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
TU56-1 TUบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
TU-PF56-1 TU-PFกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์
TVD56-1 TVDบริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
TVDH56-1 TVDHบริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
TVI56-1 TVIบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
TVO56-1 TVOบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
TVT56-1 TVTบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
TWP56-1 TWPบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน)
TWPC56-1 TWPCบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
TWZ56-1 TWZบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
TYCN56-1 TYCNบริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
U56-1 Uบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
UAC56-1 UACบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
UBA56-1 UBAบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
UBE56-1 UBEบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)
UBIS56-1 UBISบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
UEC56-1 UECบริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
UKEM56-1 UKEMบริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
UMI56-1 UMIบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
UMS56-1 UMSบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
UNIQ56-1 UNIQบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
UOBKH56-1 UOBKHบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
UP56-1 UPบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
UPA56-1 UPAบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
UPF56-1 UPFบริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
UPOIC56-1 UPOICบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
URBNPF56-1 URBNPFกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา
UREKA56-1 UREKAบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
UT56-1 UTบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
UTP56-1 UTPบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
UV56-1 UVบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
UVAN56-1 UVANบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
UWC56-1 UWCบริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)
VARO56-1 VAROบริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
VCOM56-1 VCOMบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
VGI56-1 VGIบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
VI56-1 VIบริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
VIBHA56-1 VIBHAบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
VIH56-1 VIHบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
VL56-1 VLบริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
VNG56-1 VNGบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
VNT56-1 VNTบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
VPO56-1 VPOบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)
VRANDA56-1 VRANDAบริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
W56-1 Wบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
WACOAL56-1 WACOALบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
WARRIX56-1 WARRIXบริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)
WAVE56-1 WAVEบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
WFX56-1 WFXบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
WGE56-1 WGEบริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
WHA56-1 WHAบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
WHABT56-1 WHABTทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
WHAIR56-1 WHAIRทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
WHART56-1 WHARTทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
WHAUP56-1 WHAUPบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
WICE56-1 WICEบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
WIIK56-1 WIIKบริษัท วิค จำกัด (มหาชน)
WIN56-1 WINบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน)
WINMED56-1 WINMEDบริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)
WINNER56-1 WINNERบริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
WORK56-1 WORKบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
WORLD56-1 WORLDบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
WP56-1 WPบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
WPH56-1 WPHบริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)
WR56-1 WRบริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน)
XO56-1 XOบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
XPG56-1 XPGบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
YCI56-1 YCIบริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน)
YGG56-1 YGGบริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
YONG56-1 YONGบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
YUASA56-1 YUASAบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ZEN56-1 ZENบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ZIGA56-1 ZIGAบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
ZMICO56-1 ZMICOบริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)