คะแนนจิตตะ

คะแนนหุ้นจิตตะ อัพเดทข้อมูลวันที่ 2023-12-01

#หุ้นประเภทราคาคะแนนจิตตะเส้นจิตตะการเติบโตผลดําเนินธุรกิจ2ปีฐานะการเงินตอบแทนผู้ถือหุ้นได้เปรียบคู่แข่งขันTradingViewเอกสาร56-1งบการเงิน
1S&J(SET) 537.29ใต้ - 17%

71

88

94

39

60

กราฟ S&J แบบ56-1 S&Jงบการเงิน S&J
2VNT(SET) สินค้าอุตสาหกรรม/ปิโตรเคม� 34.257.04ใต้ - 49%

73

100

94

58

64

กราฟ VNT แบบ56-1 VNTงบการเงิน VNT
3ICHI(SET) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อ� 14.36.36ใต้ - 31%

68

99

82

42

63

กราฟ ICHI แบบ56-1 ICHIงบการเงิน ICHI
4TACC(MAI) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/ 4.226.16ใต้ - 24%

52

32

81

78

64

กราฟ TACC แบบ56-1 TACCงบการเงิน TACC
5BAY(SET) ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร 27.755.94ใต้ - 66%

53

75

83

42

64

กราฟ BAY แบบ56-1 BAYงบการเงิน BAY
6FORTH(SET) เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเ� 20.25.74ใต้ - 10%

51

40

81

78

66

กราฟ FORTH แบบ56-1 FORTHงบการเงิน FORTH
7YONG(MAI) 25.74ใต้ - 17%

58

97

77

43

67

กราฟ YONG แบบ56-1 YONGงบการเงิน YONG
8RJH(SET) บริการ/การแพทย์ 27.255.73ใต้ - 37%

48

22

84

62

64

กราฟ RJH แบบ56-1 RJHงบการเงิน RJH
9GC(SET) สินค้าอุตสาหกรรม/ปิโตรเคม� 5.255.68ใต้ - 13%

55

72

79

75

58

กราฟ GC แบบ56-1 GCงบการเงิน GC
10ICN(MAI) เทคโนโลยี/ 2.765.52ใต้ - 69%

66

78

65

57

66

กราฟ ICN แบบ56-1 ICNงบการเงิน ICN
11TAKUNI(MAI) ทรัพยากร/ 1.615.45ใต้ - 56%

58

39

88

33

41

กราฟ TAKUNI แบบ56-1 TAKUNIงบการเงิน TAKUNI
12LANNA(SET) ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณ� 155.44ใต้ - 60%

35

32

96

55

52

กราฟ LANNA แบบ56-1 LANNAงบการเงิน LANNA
13VCOM(MAI) เทคโนโลยี/ 3.765.34ใต้ - 54%

41

42

83

69

58

กราฟ VCOM แบบ56-1 VCOMงบการเงิน VCOM
14EKH(SET) บริการ/การแพทย์ 7.355.26ใต้ - 8%

45

42

94

59

50

กราฟ EKH แบบ56-1 EKHงบการเงิน EKH
15III(SET) บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์ 10.45.16ใต้ - 58%

59

56

83

62

40

กราฟ III แบบ56-1 IIIงบการเงิน III
16VIH(SET) บริการ/การแพทย์ 7.45.11ใต้ - 49%

33

22

95

41

48

กราฟ VIH แบบ56-1 VIHงบการเงิน VIH
17HENG(SET) ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและห� 1.945.1ใต้ - 21%

79

70

58

34

51

กราฟ HENG แบบ56-1 HENGงบการเงิน HENG
182S(SET) สินค้าอุตสาหกรรม/เหล็ก 3.045.07ใต้ - 53%

62

58

77

45

42

กราฟ 2S แบบ56-1 2Sงบการเงิน 2S
19FPI(MAI) สินค้าอุตสาหกรรม/ 2.325.02ใต้ - 55%

42

54

86

48

50

กราฟ FPI แบบ56-1 FPIงบการเงิน FPI
20IFS(SET) ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและห� 2.725.02ใต้ - 7%

37

52

85

33

40

กราฟ IFS แบบ56-1 IFSงบการเงิน IFS