คะแนนจิตตะ

คะแนนหุ้นจิตตะ อัพเดทข้อมูลวันที่ 2023-03-28

#หุ้นประเภทราคาคะแนนจิตตะเส้นจิตตะการเติบโตผลดําเนินธุรกิจ2ปีฐานะการเงินตอบแทนผู้ถือหุ้นได้เปรียบคู่แข่งขันTradingViewเอกสาร56-1งบการเงิน
1COM7(SET) บริการ/พาณิชย์ 31.757.73ใต้ - 31%

78

85

88

70

90

กราฟ COM7 แบบ56-1 COM7งบการเงิน COM7
2MEGA(SET) บริการ/พาณิชย์ 41.757.36ใต้ - 17%

81

74

89

79

72

กราฟ MEGA แบบ56-1 MEGAงบการเงิน MEGA
3WICE(SET) บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์ 10.27.36ใต้ - 42%

66

75

97

73

70

กราฟ WICE แบบ56-1 WICEงบการเงิน WICE
4S&J(SET) 39.257.27ใต้ - 5%

71

88

94

38

60

กราฟ S&J แบบ56-1 S&Jงบการเงิน S&J
5VNT(SET) สินค้าอุตสาหกรรม/ปิโตรเคม 34.257.04ใต้ - 49%

73

100

94

58

64

กราฟ VNT แบบ56-1 VNTงบการเงิน VNT
6UWC(MAI) ทรัพยากร 7.46.96ใต้ - 56%

72

100

89

60

75

กราฟ UWC แบบ56-1 UWCงบการเงิน UWC
7UVAN(SET) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/ธ 7.46.96ใต้ - 56%

72

100

89

60

75

กราฟ UVAN แบบ56-1 UVANงบการเงิน UVAN
8TKS(SET) บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์ 126.91ใต้ - 21%

72

98

83

53

62

กราฟ TKS แบบ56-1 TKSงบการเงิน TKS
9KKP(SET) ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร 64.56.72ใต้ - 28%

62

91

80

59

79

กราฟ KKP แบบ56-1 KKPงบการเงิน KKP
10LANNA(SET) ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณ 14.66.71ใต้ - 65%

68

89

97

56

65

กราฟ LANNA แบบ56-1 LANNAงบการเงิน LANNA
11PTTEP(SET) ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณ 1446.66ใต้ - 44%

73

86

87

46

61

กราฟ PTTEP แบบ56-1 PTTEPงบการเงิน PTTEP
12MC(SET) บริการ/พาณิชย์ 10.76.62ใต้ - 19%

71

97

87

59

60

กราฟ MC แบบ56-1 MCงบการเงิน MC
13SMT(SET) เทคโนโลยี/ชิ้นส่วนอิเล็กท 4.66.59ใต้ - 39%

78

88

87

36

67

กราฟ SMT แบบ56-1 SMTงบการเงิน SMT
14JUBILE(MAI) สินค้าอุปโภคบริโภค 25.256.53ใต้ - 7%

68

87

89

67

63

กราฟ JUBILE แบบ56-1 JUBILEงบการเงิน JUBILE
15JUTHA(SET) บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์ 25.256.53ใต้ - 7%

68

87

89

67

63

กราฟ JUTHA แบบ56-1 JUTHAงบการเงิน JUTHA
16JWD(SET) บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์ 25.256.53ใต้ - 7%

68

87

89

67

63

กราฟ JWD แบบ56-1 JWDงบการเงิน JWD
17RJH(SET) บริการ/การแพทย์ 296.53ใต้ - 65%

59

51

91

67

74

กราฟ RJH แบบ56-1 RJHงบการเงิน RJH
18SKR(SET) บริการ/การแพทย์ 9.156.5ใต้ - 24%

39

44

96

54

58

กราฟ SKR แบบ56-1 SKRงบการเงิน SKR
19AGE(SET) ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณ 3.146.44ใต้ - 83%

78

93

74

69

70

กราฟ AGE แบบ56-1 AGEงบการเงิน AGE
20LEO(MAI) บริการ 10.16.44ใต้ - 50%

73

94

79

64

69

กราฟ LEO แบบ56-1 LEOงบการเงิน LEO
21PRM(SET) บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์ 7.356.43ใต้ - 60%

64

82

84

71

69

กราฟ PRM แบบ56-1 PRMงบการเงิน PRM
22TOG(SET) สินค้าอุปโภคบริโภค/ของใช้ 9.256.35ใต้ - 5%

66

99

85

46

63

กราฟ TOG แบบ56-1 TOGงบการเงิน TOG
23PEACE(SET) 4.226.34ใต้ - 51%

79

89

77

50

61

กราฟ PEACE แบบ56-1 PEACEงบการเงิน PEACE
24TIDLOR(SET) ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและห 256.34ใต้ - 40%

75

65

51

51

78

กราฟ TIDLOR แบบ56-1 TIDLORงบการเงิน TIDLOR
25SNC(SET) สินค้าอุตสาหกรรม/วัสดุอุต 13.96.33ใต้ - 48%

49

62

89

57

74

กราฟ SNC แบบ56-1 SNCงบการเงิน SNC
26SONIC(MAI) บริการ 2.346.29ใต้ - 67%

74

87

83

47

63

กราฟ SONIC แบบ56-1 SONICงบการเงิน SONIC
27AH(SET) สินค้าอุตสาหกรรม/ยานยนต์ 30.256.27ใต้ - 64%

71

86

81

52

63

กราฟ AH แบบ56-1 AHงบการเงิน AH
28TAKUNI(MAI) ทรัพยากร/ 2.146.27ใต้ - 34%

70

67

88

42

52

กราฟ TAKUNI แบบ56-1 TAKUNIงบการเงิน TAKUNI
29SMPC(SET) สินค้าอุตสาหกรรม/บรรจุภัณ 12.36.25ใต้ - 28%

63

82

87

80

69

กราฟ SMPC แบบ56-1 SMPCงบการเงิน SMPC
30DRT(SET) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้า 7.96.24ใต้ - 27%

50

51

90

79

63

กราฟ DRT แบบ56-1 DRTงบการเงิน DRT
31SUSCO(SET) ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณ 3.666.24ใต้ - 30%

52

84

82

48

60

กราฟ SUSCO แบบ56-1 SUSCOงบการเงิน SUSCO
32AMARIN(SET) บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์ 6.056.23ใต้ - 23%

71

86

88

39

56

กราฟ AMARIN แบบ56-1 AMARINงบการเงิน AMARIN
33RCL(SET) บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์ 27.256.21ใต้ - 93%

66

86

86

56

73

กราฟ RCL แบบ56-1 RCLงบการเงิน RCL
34KTB(SET) ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร 16.76.06ใต้ - 23%

73

86

63

47

54

กราฟ KTB แบบ56-1 KTBงบการเงิน KTB
35AMA(MAI) บริการ/ 5.36.04ใต้ - 49%

61

98

86

29

64

กราฟ AMA แบบ56-1 AMAงบการเงิน AMA
36METCO(SET) เทคโนโลยี/ชิ้นส่วนอิเล็กท 2466.01ใต้ - 45%

63

53

88

36

52

กราฟ METCO แบบ56-1 METCOงบการเงิน METCO
37SVI(SET) เทคโนโลยี/ชิ้นส่วนอิเล็กท 9.956.01ใต้ - 17%

62

62

78

67

69

กราฟ SVI แบบ56-1 SVIงบการเงิน SVI
38TTB(SET) ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร 1.385.97ใต้ - 29%

72

93

83

27

40

กราฟ TTB แบบ56-1 TTBงบการเงิน TTB
39AUCT(MAI) บริการ/ 10.65.92ใต้ - 9%

44

28

74

79

76

กราฟ AUCT แบบ56-1 AUCTงบการเงิน AUCT
40MTC(SET) ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและห 33.755.91ใต้ - 43%

55

43

52

70

75

กราฟ MTC แบบ56-1 MTCงบการเงิน MTC
41SPVI(MAI) เทคโนโลยี 5.155.91ใต้ - 60%

65

69

85

56

64

กราฟ SPVI แบบ56-1 SPVIงบการเงิน SPVI
42PIMO(MAI) สินค้าอุตสาหกรรม 2.125.9ใต้ - 35%

56

63

81

45

69

กราฟ PIMO แบบ56-1 PIMOงบการเงิน PIMO
43CAZ(MAI) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้า 3.645.88ใต้ - 73%

61

66

80

68

63

กราฟ CAZ แบบ56-1 CAZงบการเงิน CAZ
44AP(SET) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้า 125.87ใต้ - 40%

82

74

62

62

64

กราฟ AP แบบ56-1 APงบการเงิน AP
45GGC(SET) สินค้าอุตสาหกรรม/ปิโตรเคม 13.15.76ใต้ - 42%

73

98

81

18

53

กราฟ GGC แบบ56-1 GGCงบการเงิน GGC
46TPAC(SET) สินค้าอุตสาหกรรม/บรรจุภัณ 15.45.73ใต้ - 33%

65

62

72

47

64

กราฟ TPAC แบบ56-1 TPACงบการเงิน TPAC
47IVL(SET) สินค้าอุตสาหกรรม/ปิโตรเคม 34.755.72ใต้ - 66%

64

61

67

54

65

กราฟ IVL แบบ56-1 IVLงบการเงิน IVL
48MBAX(MAI) สินค้าอุตสาหกรรม 4.645.71ใต้ - 47%

67

100

81

68

65

กราฟ MBAX แบบ56-1 MBAXงบการเงิน MBAX
49NCH(SET) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้า 1.425.71ใต้ - 63%

81

75

65

35

55

กราฟ NCH แบบ56-1 NCHงบการเงิน NCH
50FPI(MAI) สินค้าอุตสาหกรรม/ 2.585.69ใต้ - 36%

58

77

83

58

59

กราฟ FPI แบบ56-1 FPIงบการเงิน FPI
51MTI(SET) ธุรกิจการเงิน/ประกันภัยแล 113.55.69ใต้ - 35%

59

61

75

60

55

กราฟ MTI แบบ56-1 MTIงบการเงิน MTI
52SMD(MAI) 7.955.69ใต้ - 63%

43

55

78

72

72

กราฟ SMD แบบ56-1 SMDงบการเงิน SMD
53III(SET) บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์ 13.75.67ใต้ - 30%

61

78

83

62

49

กราฟ III แบบ56-1 IIIงบการเงิน III
54SPCG(SET) ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณ 13.75.67ใต้ - 14%

30

32

93

58

44

กราฟ SPCG แบบ56-1 SPCGงบการเงิน SPCG
55XO(MAI) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/ 11.75.63ใต้ - 14%

41

22

95

64

56

กราฟ XO แบบ56-1 XOงบการเงิน XO
56VCOM(MAI) เทคโนโลยี/ 4.45.6ใต้ - 47%

43

41

86

72

59

กราฟ VCOM แบบ56-1 VCOMงบการเงิน VCOM
57TNP(MAI) บริการ/ 3.825.59ใต้ - 35%

56

32

83

55

53

กราฟ TNP แบบ56-1 TNPงบการเงิน TNP
58BAREIT(SET) 10.85.55ใต้ - 76%

72

87

60

55

66

กราฟ BAREIT แบบ56-1 BAREITงบการเงิน BAREIT
59BANPU(SET) ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณ 10.85.55ใต้ - 76%

72

87

60

55

66

กราฟ BANPU แบบ56-1 BANPUงบการเงิน BANPU
60LPH(SET) บริการ/การแพทย์ 5.555.55ใต้ - 51%

40

33

90

41

51

กราฟ LPH แบบ56-1 LPHงบการเงิน LPH
61UTP(SET) สินค้าอุตสาหกรรม/กระดาษแล 13.85.55ใต้ - 24%

42

52

92

57

67

กราฟ UTP แบบ56-1 UTPงบการเงิน UTP
62FTREIT(SET) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้า 11.15.53ใต้ - 8%

65

55

57

24

54

กราฟ FTREIT แบบ56-1 FTREITงบการเงิน FTREIT
63IFS(SET) ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและห 2.865.52ใต้ - 8%

44

78

85

33

48

กราฟ IFS แบบ56-1 IFSงบการเงิน IFS
64BRI(SET) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้า 11.75.5ใต้ - 39%

77

88

48

44

69

กราฟ BRI แบบ56-1 BRIงบการเงิน BRI
65PSL(SET) บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์ 13.85.5ใต้ - 58%

57

89

75

30

65

กราฟ PSL แบบ56-1 PSLงบการเงิน PSL
66RPH(SET) บริการ/การแพทย์ 6.055.48ใต้ - 46%

24

44

90

52

53

กราฟ RPH แบบ56-1 RPHงบการเงิน RPH
67STANLY(SET) สินค้าอุตสาหกรรม/ยานยนต์ 1805.45ใต้ - 9%

43

33

81

33

51

กราฟ STANLY แบบ56-1 STANLYงบการเงิน STANLY
68SUC(SET) สินค้าอุปโภคบริโภค/แฟชั่น 315.42ใต้ - 6%

56

98

90

1

42

กราฟ SUC แบบ56-1 SUCงบการเงิน SUC
69SUN(SET) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 315.42ใต้ - 6%

56

98

90

1

42

กราฟ SUN แบบ56-1 SUNงบการเงิน SUN
70CPI(SET) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อ 3.245.39ใต้ - 64%

53

54

82

46

56

กราฟ CPI แบบ56-1 CPIงบการเงิน CPI
71TPIPL(SET) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้า 1.65.39ใต้ - 71%

57

50

60

40

61

กราฟ TPIPL แบบ56-1 TPIPLงบการเงิน TPIPL
72THIP(SET) สินค้าอุตสาหกรรม/บรรจุภัณ 335.38ใต้ - 48%

35

42

92

53

61

กราฟ THIP แบบ56-1 THIPงบการเงิน THIP
73EPG(SET) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้า 8.15.35ใต้ - 7%

58

40

87

31

42

กราฟ EPG แบบ56-1 EPGงบการเงิน EPG
74BTG(SET) 27.255.34ใต้ - 52%

71

95

68

44

67

กราฟ BTG แบบ56-1 BTGงบการเงิน BTG
75SIS(SET) เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเ 23.55.34ใต้ - 25%

42

44

74

62

56

กราฟ SIS แบบ56-1 SISงบการเงิน SIS
76TC(SET) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อ 8.855.33ใต้ - 60%

68

100

86

45

51

กราฟ TC แบบ56-1 TCงบการเงิน TC
77GFPT(SET) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/ธ 11.35.3ใต้ - 18%

65

97

86

33

44

กราฟ GFPT แบบ56-1 GFPTงบการเงิน GFPT
78HTC(SET) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อ 345.29ใต้ - 19%

38

41

93

40

52

กราฟ HTC แบบ56-1 HTCงบการเงิน HTC
79TQM(SET) ธุรกิจการเงิน/ประกันภัยแล 33.55.29ใต้ - 22%

54

31

72

62

67

กราฟ TQM แบบ56-1 TQMงบการเงิน TQM
80AKR(SET) ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณ 15.27ใต้ - 9%

55

86

78

31

51

กราฟ AKR แบบ56-1 AKRงบการเงิน AKR
81MGT(MAI) สินค้าอุตสาหกรรม 3.265.25ใต้ - 19%

43

43

91

52

62

กราฟ MGT แบบ56-1 MGTงบการเงิน MGT
82AYUD(SET) ธุรกิจการเงิน/ประกันภัยแล 395.23ใต้ - 6%

64

69

68

28

51

กราฟ AYUD แบบ56-1 AYUDงบการเงิน AYUD
83SKN(SET) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้า 4.985.23ใต้ - 64%

32

32

90

53

45

กราฟ SKN แบบ56-1 SKNงบการเงิน SKN
84VIH(SET) บริการ/การแพทย์ 8.55.23ใต้ - 61%

31

22

97

53

52

กราฟ VIH แบบ56-1 VIHงบการเงิน VIH
85SPALI(SET) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้า 22.45.22ใต้ - 44%

54

52

74

65

53

กราฟ SPALI แบบ56-1 SPALIงบการเงิน SPALI
86ICN(MAI) เทคโนโลยี/ 3.385.21ใต้ - 28%

58

62

65

56

56

กราฟ ICN แบบ56-1 ICNงบการเงิน ICN
87ILINK(SET) เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเ 7.355.17ใต้ - 66%

57

46

72

48

51

กราฟ ILINK แบบ56-1 ILINKงบการเงิน ILINK
88TFG(SET) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อ 5.255.17ใต้ - 61%

75

75

68

58

65

กราฟ TFG แบบ56-1 TFGงบการเงิน TFG
89BAY(SET) ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร 28.755.15ใต้ - 53%

47

38

83

42

54

กราฟ BAY แบบ56-1 BAYงบการเงิน BAY
90ASIAN(SET) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อ 125.12ใต้ - 21%

45

54

86

51

59

กราฟ ASIAN แบบ56-1 ASIANงบการเงิน ASIAN
91SAK(SET) ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและห 6.45.09ใต้ - 7%

56

47

89

66

53

กราฟ SAK แบบ56-1 SAKงบการเงิน SAK
92INET(SET) เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเ 5.155.08ใต้ - 27%

62

53

45

17

56

กราฟ INET แบบ56-1 INETงบการเงิน INET
93INETREIT(SET) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้า 5.155.08ใต้ - 27%

62

53

45

17

56

กราฟ INETREIT แบบ56-1 INETREITงบการเงิน INETREIT
94SAWAD(SET) ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและห 51.55.08ใต้ - 35%

64

32

79

57

61

กราฟ SAWAD แบบ56-1 SAWADงบการเงิน SAWAD
95TNITY(SET) ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและห 6.255.08ใต้ - 64%

42

51

76

35

48

กราฟ TNITY แบบ56-1 TNITYงบการเงิน TNITY
96SSTRT(SET) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้า 5.255.03ใต้ - 30%

63

69

70

5

41

กราฟ SSTRT แบบ56-1 SSTRTงบการเงิน SSTRT
97CIMBT(SET) ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร 0.815.02ใต้ - 16%

66

83

83

19

31

กราฟ CIMBT แบบ56-1 CIMBTงบการเงิน CIMBT
98LALIN(SET) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้า 8.855ใต้ - 63%

34

22

73

64

50

กราฟ LALIN แบบ56-1 LALINงบการเงิน LALIN
99MST(SET) 10.75ใต้ - 9%

39

52

74

43

52

กราฟ MST แบบ56-1 MSTงบการเงิน MST