หุ้นปันผล

หุ้นเน้นปันผล แสดงผลตั้งแต่วันที่ 2023-01-01 จนถึงวันขึ้นเครื่องหมาย XD

หุ้นวันมติวันขึ้นXDวันจ่ายปันผลเงินปันผลเงินปันผล(% เทียบราคาเมื่อวาน)คะแนนเส้นจิตตะประเภทเงินปันผลแบบ56-1
BRR 2023-02-272023-05-122023-05-250.23.20%4.25ใต้ - 53%
61 / 79 / 51 / 49 / 46
เงินปันผลแบบ56-1 BRR
NNCL 2023-03-142023-05-122023-05-230.052.45%5.03เหนือ - 6%
37 / 64 / 87 / 31 / 56
เงินปันผลแบบ56-1 NNCL
CHARAN 2023-03-262023-05-122023-05-2525.88%3.26เหนือ - 14%
53 / 64 / 47 / 26 / 40
เงินปันผลแบบ56-1 CHARAN
CHARAN 2023-02-222023-05-122023-05-2525.88%3.26เหนือ - 14%
53 / 64 / 47 / 26 / 40
เงินปันผลแบบ56-1 CHARAN
NNCL 2023-03-262023-05-122023-05-230.052.45%5.03เหนือ - 6%
37 / 64 / 87 / 31 / 56
เงินปันผลแบบ56-1 NNCL
BRR 2023-03-262023-05-122023-05-250.23.20%4.25ใต้ - 53%
61 / 79 / 51 / 49 / 46
เงินปันผลแบบ56-1 BRR
WHA 2023-02-232023-05-112023-05-250.10032.37%5.68เหนือ - 134%
64 / 72 / 61 / 41 / 65
เงินปันผลแบบ56-1 WHA
TRU 2023-02-272023-05-112023-05-25หุ้นปันผลหุ้นปันผล(%)5.72เหนือ - 31%
66 / 100 / 86 / 38 / 56
หุ้นปันผลแบบ56-1 TRU
WHA 2023-03-232023-05-112023-05-250.10032.37%5.68เหนือ - 134%
64 / 72 / 61 / 41 / 65
เงินปันผลแบบ56-1 WHA
SENA 2023-02-272023-05-112023-05-250.0783682.24%3.92ใต้ - 46%
37 / 32 / 67 / 32 / 43
เงินปันผลแบบ56-1 SENA
TMI 2023-03-232023-05-112023-05-260.0150.79%5.04เหนือ - 229%
69 / 83 / 66 / 20 / 51
เงินปันผลแบบ56-1 TMI
AKR 2023-02-272023-05-112023-05-260.0454.50%5.27ใต้ - 9%
55 / 86 / 78 / 31 / 51
เงินปันผลแบบ56-1 AKR
TMI 2023-02-222023-05-112023-05-260.0150.79%5.04เหนือ - 229%
69 / 83 / 66 / 20 / 51
เงินปันผลแบบ56-1 TMI
AKR 2023-03-232023-05-112023-05-260.0454.50%5.27ใต้ - 9%
55 / 86 / 78 / 31 / 51
เงินปันผลแบบ56-1 AKR
PG 2023-02-232023-05-112023-05-240.22.52%3.1เหนือ - 752%
53 / 75 / 46 / 16 / 30
เงินปันผลแบบ56-1 PG
TRU 2023-03-232023-05-112023-05-250.355.69%5.72เหนือ - 31%
66 / 100 / 86 / 38 / 56
เงินปันผลแบบ56-1 TRU
PG 2023-03-232023-05-112023-05-240.22.52%3.1เหนือ - 752%
53 / 75 / 46 / 16 / 30
เงินปันผลแบบ56-1 PG
TOPP 2023-03-222023-05-102023-05-263.822.36%4.75ใต้ - 15%
32 / 52 / 93 / 12 / 44
เงินปันผลแบบ56-1 TOPP
ILINK 2023-03-222023-05-102023-05-260.22.72%5.17ใต้ - 66%
57 / 46 / 72 / 48 / 51
เงินปันผลแบบ56-1 ILINK
ARROW 2023-03-222023-05-102023-05-260.253.47%3.31เหนือ - 115%
28 / 44 / 78 / 30 / 43
เงินปันผลแบบ56-1 ARROW
MEB 2023-02-242023-05-102023-05-260.050.15%5.72เหนือ - 59%
64 / 72 / 76 / 53 / 67
เงินปันผลแบบ56-1 MEB
ALLA 2023-02-212023-05-102023-05-250.074.90%4.6เหนือ - 100%
49 / 86 / 67 / 26 / 47
เงินปันผลแบบ56-1 ALLA
ASEFA 2023-02-162023-05-102023-05-250.184.84%3.37เหนือ - 81%
33 / 32 / 57 / 25 / 41
เงินปันผลแบบ56-1 ASEFA
TOPP 2023-02-282023-05-102023-05-263.822.36%4.75ใต้ - 15%
32 / 52 / 93 / 12 / 44
เงินปันผลแบบ56-1 TOPP
PB 2023-03-222023-05-102023-05-241.141.62%6.76เหนือ - 156%
53 / 58 / 95 / 62 / 68
เงินปันผลแบบ56-1 PB
SMIT 2023-02-232023-05-102023-05-260.24.29%4.62เหนือ - 4%
39 / 36 / 79 / 17 / 48
เงินปันผลแบบ56-1 SMIT
ALLA 2023-03-222023-05-102023-05-250.074.90%4.6เหนือ - 100%
49 / 86 / 67 / 26 / 47
เงินปันผลแบบ56-1 ALLA
MEB 2023-03-222023-05-102023-05-260.050.15%5.72เหนือ - 59%
64 / 72 / 76 / 53 / 67
เงินปันผลแบบ56-1 MEB
ITEL 2023-03-222023-05-102023-05-260.06351.92%3.32ใต้ - 39%
55 / 41 / 67 / 5 / 36
เงินปันผลแบบ56-1 ITEL
SPC 2023-02-212023-05-102023-05-2311.59%5.1เหนือ - 103%
34 / 14 / 83 / 17 / 40
เงินปันผลแบบ56-1 SPC
PB 2023-03-132023-05-102023-05-241.141.62%6.76เหนือ - 156%
53 / 58 / 95 / 62 / 68
เงินปันผลแบบ56-1 PB
SIAM 2023-02-272023-05-102023-05-250.031.81%2.68เหนือ - 1000%
22 / 39 / 36 / 16 / 37
เงินปันผลแบบ56-1 SIAM
ILINK 2023-02-272023-05-102023-05-260.22.72%5.17ใต้ - 66%
57 / 46 / 72 / 48 / 51
เงินปันผลแบบ56-1 ILINK
ARROW 2023-02-232023-05-102023-05-260.253.47%3.31เหนือ - 115%
28 / 44 / 78 / 30 / 43
เงินปันผลแบบ56-1 ARROW
STI 2023-02-242023-05-102023-05-250.173.04%6.1เหนือ - 6%
61 / 81 / 75 / 66 / 66
เงินปันผลแบบ56-1 STI
ASEFA 2023-03-222023-05-102023-05-250.184.84%3.37เหนือ - 81%
33 / 32 / 57 / 25 / 41
เงินปันผลแบบ56-1 ASEFA
KUMWEL 2023-02-272023-05-092023-05-260.073.18%4.66เหนือ - 42%
52 / 50 / 71 / 51 / 51
เงินปันผลแบบ56-1 KUMWEL
LEO 2023-02-172023-05-092023-05-260.21.98%6.44ใต้ - 50%
73 / 94 / 79 / 64 / 69
เงินปันผลแบบ56-1 LEO
PL 2023-02-232023-05-092023-05-250.114.30%3.08เหนือ - 410%
39 / 39 / 51 / 7 / 21
เงินปันผลแบบ56-1 PL
PROEN 2023-03-212023-05-090000-00-000.122.31%3.77เหนือ - 51%
59 / 62 / 47 / 34 / 50
เงินปันผลแบบ56-1 PROEN
TNPC 2023-03-242023-05-092023-05-250.021.10%2.8เหนือ - 105%
43 / 31 / 45 / 17 / 39
เงินปันผลแบบ56-1 TNPC
JUBILE 2023-03-212023-05-092023-05-190.351.39%6.53ใต้ - 7%
68 / 87 / 89 / 67 / 63
เงินปันผลแบบ56-1 JUBILE
KUMWEL 2023-03-212023-05-092023-05-260.073.18%4.66เหนือ - 42%
52 / 50 / 71 / 51 / 51
เงินปันผลแบบ56-1 KUMWEL
AWC 2023-03-212023-05-092023-05-240.0320.57%3เหนือ - 1000%
46 / 76 / 51 / 17 / 37
เงินปันผลแบบ56-1 AWC
SAPPE 2023-03-152023-05-092023-05-261.652.86%7.3เหนือ - 174%
66 / 98 / 94 / 71 / 72
เงินปันผลแบบ56-1 SAPPE
M 2023-03-212023-05-092023-05-240.91.74%5.78เหนือ - 535%
56 / 99 / 84 / 47 / 59
เงินปันผลแบบ56-1 M
TFMAMA 2023-03-212023-05-092023-05-252.741.38%5.39เหนือ - 132%
40 / 42 / 95 / 35 / 52
เงินปันผลแบบ56-1 TFMAMA
BCH 2023-03-212023-05-092023-05-190.42.02%4.73ใต้ - 19%
37 / 22 / 83 / 56 / 51
เงินปันผลแบบ56-1 BCH
WIIK 2023-03-212023-05-092023-05-260.063.30%3.39ใต้ - 1%
44 / 43 / 71 / 10 / 38
เงินปันผลแบบ56-1 WIIK
EASON 2023-03-212023-05-092023-05-240.064.58%4.57เหนือ - 54%
48 / 72 / 74 / 7 / 46
เงินปันผลแบบ56-1 EASON
PIN 2023-03-212023-05-090000-00-000.154.03%3.34เหนือ - 50%
55 / 62 / 25 / 26 / 49
เงินปันผลแบบ56-1 PIN
BEC 2023-02-242023-05-092023-05-250.161.86%2.6เหนือ - 132%
15 / 20 / 77 / 11 / 17
เงินปันผลแบบ56-1 BEC
MOONG 2023-02-232023-05-092023-05-240.14.46%3.74เหนือ - 107%
41 / 40 / 70 / 11 / 37
เงินปันผลแบบ56-1 MOONG
AP 2023-02-212023-05-092023-05-250.655.42%5.87ใต้ - 40%
82 / 74 / 62 / 62 / 64
เงินปันผลแบบ56-1 AP
TC 2023-02-242023-05-092023-05-260.55.65%5.33ใต้ - 60%
68 / 100 / 86 / 45 / 51
เงินปันผลแบบ56-1 TC
TLI 2023-02-232023-05-090000-00-000.32.42%5.57เหนือ - 177%
59 / 48 / 55 / 39 / 44
เงินปันผลแบบ56-1 TLI
ILM 2023-02-272023-05-092023-05-220.62.84%5.54เหนือ - 43%
67 / 68 / 74 / 44 / 44
เงินปันผลแบบ56-1 ILM
FE 2023-03-212023-05-092023-05-253.51.75%2.9เหนือ - 446%
26 / 44 / 69 / 3 / 32
เงินปันผลแบบ56-1 FE
PF 2023-03-212023-05-090000-00-000.025.00%3.78ใต้ - 32%
58 / 42 / 51 / 24 / 31
เงินปันผลแบบ56-1 PF
AMR 2023-03-212023-05-090000-00-000.051.34%2.47เหนือ - 1000%
20 / 33 / 49 / 34 / 30
เงินปันผลแบบ56-1 AMR
PIN 2023-02-242023-05-092023-05-250.154.03%3.34เหนือ - 50%
55 / 62 / 25 / 26 / 49
เงินปันผลแบบ56-1 PIN
PRAPAT 2023-02-172023-05-092023-05-240.041.87%4.42เหนือ - 1000%
35 / 83 / 67 / 27 / 46
เงินปันผลแบบ56-1 PRAPAT
BAY 2023-02-222023-05-092023-05-250.451.57%5.15ใต้ - 53%
47 / 38 / 83 / 42 / 54
เงินปันผลแบบ56-1 BAY
BBIK 2023-02-242023-05-092023-05-240.40.37%5.55เหนือ - 408%
64 / 66 / 78 / 56 / 59
เงินปันผลแบบ56-1 BBIK
NOBLE 2023-02-222023-05-092023-05-250.23.96%2.11เหนือ - 216%
27 / 22 / 32 / 35 / 46
เงินปันผลแบบ56-1 NOBLE
CSR 2023-02-232023-05-092023-05-261.111.54%5.4เหนือ - 482%
54 / 83 / 78 / 19 / 44
เงินปันผลแบบ56-1 CSR
BBIK 2023-03-212023-05-090000-00-000.40.37%5.55เหนือ - 408%
64 / 66 / 78 / 56 / 59
เงินปันผลแบบ56-1 BBIK
CSR 2023-03-212023-05-092023-05-261.111.54%5.4เหนือ - 482%
54 / 83 / 78 / 19 / 44
เงินปันผลแบบ56-1 CSR
HPT 2023-03-212023-05-092023-05-220.02122.72%5.84เหนือ - 25%
65 / 99 / 88 / 32 / 58
เงินปันผลแบบ56-1 HPT
FE 2023-03-142023-05-092023-05-253.51.75%2.9เหนือ - 446%
26 / 44 / 69 / 3 / 32
เงินปันผลแบบ56-1 FE
TC 2023-03-212023-05-092023-05-260.55.65%5.33ใต้ - 60%
68 / 100 / 86 / 45 / 51
เงินปันผลแบบ56-1 TC
EASON 2023-02-242023-05-092023-05-240.064.58%4.57เหนือ - 54%
48 / 72 / 74 / 7 / 46
เงินปันผลแบบ56-1 EASON
M 2023-02-232023-05-092023-05-240.91.74%5.78เหนือ - 535%
56 / 99 / 84 / 47 / 59
เงินปันผลแบบ56-1 M
AMR 2023-02-232023-05-092023-05-250.051.34%2.47เหนือ - 1000%
20 / 33 / 49 / 34 / 30
เงินปันผลแบบ56-1 AMR
JUBILE 2023-02-232023-05-092023-05-190.351.39%6.53ใต้ - 7%
68 / 87 / 89 / 67 / 63
เงินปันผลแบบ56-1 JUBILE
PROEN 2023-02-282023-05-092023-05-180.122.31%3.77เหนือ - 51%
59 / 62 / 47 / 34 / 50
เงินปันผลแบบ56-1 PROEN
WIIK 2023-02-282023-05-092023-05-260.063.30%3.39ใต้ - 1%
44 / 43 / 71 / 10 / 38
เงินปันผลแบบ56-1 WIIK
PF 2023-02-232023-05-092023-05-260.025.00%3.78ใต้ - 32%
58 / 42 / 51 / 24 / 31
เงินปันผลแบบ56-1 PF
TPAC 2023-03-212023-05-092023-05-250.2931.90%5.73ใต้ - 33%
65 / 62 / 72 / 47 / 64
เงินปันผลแบบ56-1 TPAC
PL 2023-03-212023-05-092023-05-250.114.30%3.08เหนือ - 410%
39 / 39 / 51 / 7 / 21
เงินปันผลแบบ56-1 PL
SAPPE 2023-03-212023-05-092023-05-261.652.86%7.3เหนือ - 174%
66 / 98 / 94 / 71 / 72
เงินปันผลแบบ56-1 SAPPE
WP 2023-03-212023-05-092023-05-260.255.68%4.48เหนือ - 109%
43 / 67 / 79 / 32 / 38
เงินปันผลแบบ56-1 WP
ILM 2023-03-212023-05-092023-05-220.62.84%5.54เหนือ - 43%
67 / 68 / 74 / 44 / 44
เงินปันผลแบบ56-1 ILM
BAY 2023-03-212023-05-092023-05-250.451.57%5.15ใต้ - 53%
47 / 38 / 83 / 42 / 54
เงินปันผลแบบ56-1 BAY
SMT 2023-02-272023-05-092023-05-250.061.30%6.59ใต้ - 39%
78 / 88 / 87 / 36 / 67
เงินปันผลแบบ56-1 SMT
TFMAMA 2023-03-152023-05-092023-05-252.741.38%5.39เหนือ - 132%
40 / 42 / 95 / 35 / 52
เงินปันผลแบบ56-1 TFMAMA
NOBLE 2023-03-212023-05-092023-05-250.23.96%2.11เหนือ - 216%
27 / 22 / 32 / 35 / 46
เงินปันผลแบบ56-1 NOBLE
BEC 2023-03-212023-05-092023-05-250.161.86%2.6เหนือ - 132%
15 / 20 / 77 / 11 / 17
เงินปันผลแบบ56-1 BEC
TLI 2023-03-212023-05-090000-00-000.32.42%5.57เหนือ - 177%
59 / 48 / 55 / 39 / 44
เงินปันผลแบบ56-1 TLI
PRAPAT 2023-03-212023-05-092023-05-240.041.87%4.42เหนือ - 1000%
35 / 83 / 67 / 27 / 46
เงินปันผลแบบ56-1 PRAPAT
AP 2023-03-212023-05-092023-05-250.655.42%5.87ใต้ - 40%
82 / 74 / 62 / 62 / 64
เงินปันผลแบบ56-1 AP
CSS 2023-02-272023-05-082023-05-250.053.47%4.2เหนือ - 69%
34 / 52 / 79 / 24 / 46
เงินปันผลแบบ56-1 CSS
PPM 2023-02-242023-05-082023-05-250.0251.34%1.99เหนือ - 363%
16 / 26 / 51 / 6 / 24
เงินปันผลแบบ56-1 PPM
AU 2023-02-212023-05-082023-05-230.151.38%5.42เหนือ - 755%
57 / 100 / 83 / 38 / 60
เงินปันผลแบบ56-1 AU
ONEE 2023-02-242023-05-082023-05-260.162.69%4.32ใต้ - 16%
31 / 43 / 70 / 50 / 53
เงินปันผลแบบ56-1 ONEE
TOA 2023-02-272023-05-082023-05-260.250.81%5เหนือ - 431%
34 / 42 / 86 / 52 / 60
เงินปันผลแบบ56-1 TOA
MATI 2023-02-282023-05-082023-05-250.253.13%4.93เหนือ - 109%
47 / 56 / 86 / 11 / 33
เงินปันผลแบบ56-1 MATI
KLINIQ 2023-03-202023-05-080000-00-000.51.24%5.73เหนือ - 356%
46 / 73 / 80 / 67 / 67
เงินปันผลแบบ56-1 KLINIQ
TPS 2023-03-202023-05-082023-05-230.12.94%4.85เหนือ - 111%
51 / 78 / 68 / 56 / 56
เงินปันผลแบบ56-1 TPS
CPF 2023-03-202023-05-082023-05-250.351.61%5.69เหนือ - 39%
71 / 76 / 55 / 38 / 57
เงินปันผลแบบ56-1 CPF
HFT 2023-03-202023-05-082023-05-250.387.31%4.46ใต้ - 43%
25 / 44 / 89 / 42 / 44
เงินปันผลแบบ56-1 HFT
TACC 2023-03-202023-05-082023-05-230.193.17%6.92เหนือ - 2%
58 / 62 / 90 / 76 / 71
เงินปันผลแบบ56-1 TACC
LH 2023-02-272023-05-082023-05-220.353.59%5.27เหนือ - 111%
61 / 58 / 58 / 56 / 61
เงินปันผลแบบ56-1 LH
THREL 2023-02-202023-05-080000-00-00หุ้นปันผลหุ้นปันผล(%)3.96เหนือ - 187%
50 / 59 / 61 / 43 / 46
หุ้นปันผลแบบ56-1 THREL
CPF 2023-02-242023-05-082023-05-250.351.61%5.69เหนือ - 39%
71 / 76 / 55 / 38 / 57
เงินปันผลแบบ56-1 CPF
VIBHA 2023-03-202023-05-082023-05-260.0552.05%5.19เหนือ - 82%
35 / 27 / 87 / 39 / 49
เงินปันผลแบบ56-1 VIBHA
HUMAN 2023-03-202023-05-082023-05-250.121.06%6.43เหนือ - 104%
73 / 53 / 91 / 51 / 54
เงินปันผลแบบ56-1 HUMAN
SITHAI 2023-02-272023-05-082023-05-250.042.67%5.81เหนือ - 262%
73 / 99 / 79 / 16 / 47
เงินปันผลแบบ56-1 SITHAI
AURA 2023-03-202023-05-082023-05-220.080.45%2.43เหนือ - 1000%
32 / 69 / 30 / 25 / 34
เงินปันผลแบบ56-1 AURA
IP 2023-03-202023-05-082023-05-260.181.43%4.52เหนือ - 37%
54 / 52 / 75 / 21 / 53
เงินปันผลแบบ56-1 IP
ORI 2023-03-202023-05-080000-00-000.574.79%5.33เหนือ - 9%
56 / 58 / 60 / 68 / 54
เงินปันผลแบบ56-1 ORI
CSS 2023-03-202023-05-082023-05-250.053.47%4.2เหนือ - 69%
34 / 52 / 79 / 24 / 46
เงินปันผลแบบ56-1 CSS
THREL 2023-03-202023-05-080000-00-000.071.67%3.96เหนือ - 187%
50 / 59 / 61 / 43 / 46
เงินปันผลแบบ56-1 THREL
MICRO 2023-03-202023-05-082023-05-180.0360.97%1.88เหนือ - 52%
46 / 10 / 32 / 12 / 27
เงินปันผลแบบ56-1 MICRO
FNS 2023-03-202023-05-080000-00-000.25.68%2.42เหนือ - 100%
44 / 56 / 36 / 7 / 33
เงินปันผลแบบ56-1 FNS
GTB 2023-03-202023-05-080000-00-000.022.74%4.11เหนือ - 1000%
45 / 92 / 74 / 15 / 43
เงินปันผลแบบ56-1 GTB
ICHI 2023-03-202023-05-082023-05-240.64.55%5.73เหนือ - 12%
53 / 73 / 77 / 40 / 62
เงินปันผลแบบ56-1 ICHI
MATI 2023-03-202023-05-082023-05-250.253.13%4.93เหนือ - 109%
47 / 56 / 86 / 11 / 33
เงินปันผลแบบ56-1 MATI
CHAYO 2023-03-202023-05-080000-00-000.001111120.01%3.89เหนือ - 339%
66 / 44 / 36 / 21 / 54
เงินปันผลแบบ56-1 CHAYO
IP 2023-02-272023-05-082023-05-260.181.43%4.52เหนือ - 37%
54 / 52 / 75 / 21 / 53
เงินปันผลแบบ56-1 IP
AURA 2023-02-272023-05-082023-05-220.080.45%2.43เหนือ - 1000%
32 / 69 / 30 / 25 / 34
เงินปันผลแบบ56-1 AURA
KAMART 2023-02-242023-05-082023-05-230.081.01%5.52เหนือ - 120%
55 / 88 / 80 / 71 / 61
เงินปันผลแบบ56-1 KAMART
TACC 2023-02-232023-05-082023-05-230.193.17%6.92เหนือ - 2%
58 / 62 / 90 / 76 / 71
เงินปันผลแบบ56-1 TACC
PCC 2023-02-232023-05-082023-05-260.144.43%3.18เหนือ - 63%
25 / 64 / 48 / 33 / 31
เงินปันผลแบบ56-1 PCC
TPS 2023-02-232023-05-082023-05-230.12.94%4.85เหนือ - 111%
51 / 78 / 68 / 56 / 56
เงินปันผลแบบ56-1 TPS
ICHI 2023-02-272023-05-082023-05-240.64.55%5.73เหนือ - 12%
53 / 73 / 77 / 40 / 62
เงินปันผลแบบ56-1 ICHI
VIBHA 2023-02-272023-05-082023-05-260.0552.05%5.19เหนือ - 82%
35 / 27 / 87 / 39 / 49
เงินปันผลแบบ56-1 VIBHA
CHAYO 2023-02-242023-05-082023-05-26หุ้นปันผลหุ้นปันผล(%)3.89เหนือ - 339%
66 / 44 / 36 / 21 / 54
หุ้นปันผลแบบ56-1 CHAYO
MK 2023-03-202023-05-080000-00-000.113.90%1.81เหนือ - 100%
31 / 67 / 39 / 3 / 29
เงินปันผลแบบ56-1 MK
ASIAN 2023-03-202023-05-082023-05-240.43.33%5.12ใต้ - 21%
45 / 54 / 86 / 51 / 59
เงินปันผลแบบ56-1 ASIAN
TRUBB 2023-03-202023-05-082023-05-260.126.32%3.27ใต้ - 69%
26 / 31 / 81 / 8 / 28
เงินปันผลแบบ56-1 TRUBB
ONEE 2023-03-202023-05-082023-05-260.162.69%4.32ใต้ - 16%
31 / 43 / 70 / 50 / 53
เงินปันผลแบบ56-1 ONEE
SCM 2023-02-232023-05-082023-05-220.112.20%4.56เหนือ - 3%
35 / 32 / 81 / 53 / 44
เงินปันผลแบบ56-1 SCM
KAMART 2023-03-202023-05-082023-05-230.081.01%5.52เหนือ - 120%
55 / 88 / 80 / 71 / 61
เงินปันผลแบบ56-1 KAMART
SCM 2023-03-202023-05-082023-05-220.112.20%4.56เหนือ - 3%
35 / 32 / 81 / 53 / 44
เงินปันผลแบบ56-1 SCM
SPALI 2023-02-212023-05-082023-05-230.753.35%5.22ใต้ - 44%
54 / 52 / 74 / 65 / 53
เงินปันผลแบบ56-1 SPALI
SELIC 2023-02-242023-05-082023-05-25หุ้นปันผลหุ้นปันผล(%)4.64เหนือ - 177%
35 / 36 / 79 / 44 / 48
หุ้นปันผลแบบ56-1 SELIC
TOA 2023-03-202023-05-082023-05-260.250.81%5เหนือ - 431%
34 / 42 / 86 / 52 / 60
เงินปันผลแบบ56-1 TOA
MITSIB 2023-03-202023-05-082023-05-190.00250.22%3.16เหนือ - 200%
53 / 53 / 49 / 16 / 24
เงินปันผลแบบ56-1 MITSIB
FLOYD 2023-02-222023-05-082023-05-25หุ้นปันผลหุ้นปันผล(%)3.58เหนือ - 103%
47 / 75 / 78 / 16 / 27
หุ้นปันผลแบบ56-1 FLOYD
GTB 2023-03-022023-05-082023-05-250.022.74%4.11เหนือ - 1000%
45 / 92 / 74 / 15 / 43
เงินปันผลแบบ56-1 GTB
CRC 2023-02-282023-05-082023-05-260.481.05%5.1เหนือ - 1000%
60 / 66 / 60 / 44 / 57
เงินปันผลแบบ56-1 CRC
MITSIB 2023-02-242023-05-082023-05-19หุ้นปันผลหุ้นปันผล(%)3.16เหนือ - 200%
53 / 53 / 49 / 16 / 24
หุ้นปันผลแบบ56-1 MITSIB
ASIAN 2023-02-222023-05-082023-05-240.43.33%5.12ใต้ - 21%
45 / 54 / 86 / 51 / 59
เงินปันผลแบบ56-1 ASIAN
KLINIQ 2023-02-282023-05-082023-05-260.51.24%5.73เหนือ - 356%
46 / 73 / 80 / 67 / 67
เงินปันผลแบบ56-1 KLINIQ
HUMAN 2023-02-282023-05-082023-05-250.121.06%6.43เหนือ - 104%
73 / 53 / 91 / 51 / 54
เงินปันผลแบบ56-1 HUMAN
PCC 2023-03-202023-05-082023-05-260.144.43%3.18เหนือ - 63%
25 / 64 / 48 / 33 / 31
เงินปันผลแบบ56-1 PCC
AU 2023-03-202023-05-082023-05-230.151.38%5.42เหนือ - 755%
57 / 100 / 83 / 38 / 60
เงินปันผลแบบ56-1 AU
PPM 2023-03-202023-05-082023-05-250.0251.34%1.99เหนือ - 363%
16 / 26 / 51 / 6 / 24
เงินปันผลแบบ56-1 PPM
CRC 2023-03-202023-05-082023-05-260.481.05%5.1เหนือ - 1000%
60 / 66 / 60 / 44 / 57
เงินปันผลแบบ56-1 CRC
FNS 2023-03-132023-05-082023-05-240.25.68%2.42เหนือ - 100%
44 / 56 / 36 / 7 / 33
เงินปันผลแบบ56-1 FNS
FLOYD 2023-03-202023-05-082023-05-250.006172840.47%3.58เหนือ - 103%
47 / 75 / 78 / 16 / 27
เงินปันผลแบบ56-1 FLOYD
MK 2023-03-142023-05-082023-05-240.113.90%1.81เหนือ - 100%
31 / 67 / 39 / 3 / 29
เงินปันผลแบบ56-1 MK
SSSC 2023-02-282023-05-082023-05-260.1856.13%3.84เหนือ - 9%
28 / 35 / 67 / 9 / 42
เงินปันผลแบบ56-1 SSSC
S&J 2023-02-232023-05-032023-05-241.74.33%7.27ใต้ - 5%
71 / 88 / 94 / 38 / 60
เงินปันผลแบบ56-1 S&J
PPS 2023-02-272023-05-032023-05-240.011.35%4.15เหนือ - 228%
46 / 73 / 64 / 9 / 42
เงินปันผลแบบ56-1 PPS
KWM 2023-02-272023-05-032023-05-220.0582.93%4.01เหนือ - 15%
29 / 31 / 78 / 27 / 40
เงินปันผลแบบ56-1 KWM
OCC 2023-03-072023-05-032023-05-230.050.49%2.99เหนือ - 100%
26 / 62 / 59 / 5 / 34
เงินปันผลแบบ56-1 OCC
EKH 2023-02-272023-05-032023-05-19หุ้นปันผลหุ้นปันผล(%)4.8เหนือ - 14%
30 / 22 / 94 / 60 / 44
หุ้นปันผลแบบ56-1 EKH
APCO 2023-02-262023-05-032023-05-220.1553.01%6.76เหนือ - 353%
67 / 94 / 86 / 60 / 63
เงินปันผลแบบ56-1 APCO
SABINA 2023-03-192023-05-032023-05-190.592.34%6.49เหนือ - 136%
62 / 86 / 85 / 58 / 70
เงินปันผลแบบ56-1 SABINA
TNL 2023-03-102023-05-032023-05-240.20.58%3.76เหนือ - 795%
67 / 72 / 65 / 8 / 31
เงินปันผลแบบ56-1 TNL
TPCS 2023-03-192023-05-032023-05-2414.72%6.2ใต้ - 3%
75 / 83 / 71 / 36 / 57
เงินปันผลแบบ56-1 TPCS
CKP 2023-03-192023-05-032023-05-220.0852.06%4.25ใต้ - 55%
49 / 31 / 60 / 28 / 40
เงินปันผลแบบ56-1 CKP
SM 2023-02-272023-05-032023-05-260.047.27%1.67เหนือ - 287%
26 / 41 / 46 / 4 / 38
เงินปันผลแบบ56-1 SM
BLA 2023-03-192023-05-030000-00-000.280.99%4.8เหนือ - 68%
52 / 65 / 61 / 28 / 49
เงินปันผลแบบ56-1 BLA
SWC 2023-02-232023-05-032023-05-250.254.00%3.21เหนือ - 369%
24 / 22 / 79 / 35 / 35
เงินปันผลแบบ56-1 SWC
OSP 2023-03-192023-05-032023-05-250.451.44%4.07เหนือ - 336%
34 / 31 / 75 / 48 / 53
เงินปันผลแบบ56-1 OSP
BRI 2023-03-192023-05-030000-00-000.7216.16%5.5ใต้ - 39%
77 / 88 / 48 / 44 / 69
เงินปันผลแบบ56-1 BRI
OCC 2023-03-192023-05-032023-05-230.050.49%2.99เหนือ - 100%
26 / 62 / 59 / 5 / 34
เงินปันผลแบบ56-1 OCC
BE8 2023-03-192023-05-032023-05-120.0050.01%3.75เหนือ - 1000%
41 / 67 / 68 / 31 / 50
เงินปันผลแบบ56-1 BE8
ROJNA 2023-03-192023-05-032023-05-260.34.72%2.71เหนือ - 192%
34 / 22 / 57 / 18 / 37
เงินปันผลแบบ56-1 ROJNA
AMATA 2023-03-192023-05-032023-05-190.41.79%5.44เหนือ - 129%
45 / 78 / 77 / 28 / 55
เงินปันผลแบบ56-1 AMATA
AMATAV 2023-03-192023-05-032023-05-180.071.04%3.75เหนือ - 100%
43 / 73 / 70 / 30 / 36
เงินปันผลแบบ56-1 AMATAV
SSP 2023-02-272023-05-032023-05-25หุ้นปันผลหุ้นปันผล(%)4.67ใต้ - 61%
44 / 19 / 56 / 60 / 59
หุ้นปันผลแบบ56-1 SSP
SICT 2023-02-242023-05-032023-05-25หุ้นปันผลหุ้นปันผล(%)6.5เหนือ - 131%
73 / 89 / 84 / 41 / 75
หุ้นปันผลแบบ56-1 SICT
TPCS 2023-02-232023-05-032023-05-2414.72%6.2ใต้ - 3%
75 / 83 / 71 / 36 / 57
เงินปันผลแบบ56-1 TPCS
KTMS 2023-02-242023-05-032023-05-250.03270.83%3.6เหนือ - 1000%
42 / 62 / 50 / 8 / 38
เงินปันผลแบบ56-1 KTMS
BLA 2023-02-222023-05-030000-00-000.280.99%4.8เหนือ - 68%
52 / 65 / 61 / 28 / 49
เงินปันผลแบบ56-1 BLA
SABINA 2023-02-202023-05-032023-05-190.592.34%6.49เหนือ - 136%
62 / 86 / 85 / 58 / 70
เงินปันผลแบบ56-1 SABINA
AMATAV 2023-02-242023-05-032023-05-180.071.04%3.75เหนือ - 100%
43 / 73 / 70 / 30 / 36
เงินปันผลแบบ56-1 AMATAV
PRM 2023-02-242023-05-032023-05-260.253.40%6.43ใต้ - 60%
64 / 82 / 84 / 71 / 69
เงินปันผลแบบ56-1 PRM
NYT 2023-02-232023-05-032023-05-250.225.82%4.51ใต้ - 3%
38 / 42 / 75 / 11 / 43
เงินปันผลแบบ56-1 NYT
APP 2023-02-172023-05-032023-05-220.144.67%3.55เหนือ - 61%
30 / 32 / 75 / 52 / 43
เงินปันผลแบบ56-1 APP
CKP 2023-02-202023-05-032023-05-220.0852.06%4.25ใต้ - 55%
49 / 31 / 60 / 28 / 40
เงินปันผลแบบ56-1 CKP
ACG 2023-02-222023-05-032023-05-220.01330.87%2.91เหนือ - 115%
32 / 35 / 74 / 3 / 23
เงินปันผลแบบ56-1 ACG
APCO 2023-03-192023-05-032023-05-220.1553.01%6.76เหนือ - 353%
67 / 94 / 86 / 60 / 63
เงินปันผลแบบ56-1 APCO
SAUCE 2023-03-192023-05-032023-05-191.655.24%6.09เหนือ - 84%
63 / 33 / 76 / 71 / 65
เงินปันผลแบบ56-1 SAUCE
CIVIL 2023-03-192023-05-032023-05-240.020.72%3.01เหนือ - 61%
33 / 44 / 58 / 32 / 45
เงินปันผลแบบ56-1 CIVIL
TSR 2023-03-192023-05-032023-05-190.01110.29%5.34เหนือ - 102%
46 / 78 / 84 / 23 / 42
เงินปันผลแบบ56-1 TSR
KTMS 2023-03-192023-05-032023-05-250.03270.83%3.6เหนือ - 1000%
42 / 62 / 50 / 8 / 38
เงินปันผลแบบ56-1 KTMS
CPR 2023-03-192023-05-032023-05-260.0891.50%3.79เหนือ - 100%
19 / 32 / 91 / 23 / 32
เงินปันผลแบบ56-1 CPR
SCN 2023-02-242023-05-032023-05-230.0552.85%2.34เหนือ - 706%
15 / 22 / 72 / 8 / 21
เงินปันผลแบบ56-1 SCN
SCN 2023-03-192023-05-032023-05-230.0552.85%2.34เหนือ - 706%
15 / 22 / 72 / 8 / 21
เงินปันผลแบบ56-1 SCN
ICC 2023-03-132023-05-032023-05-2312.86%5.39เหนือ - 1000%
54 / 82 / 88 / 22 / 36
เงินปันผลแบบ56-1 ICC
ICC 2023-03-192023-05-032023-05-2312.86%5.39เหนือ - 1000%
54 / 82 / 88 / 22 / 36
เงินปันผลแบบ56-1 ICC
SSF 2023-02-222023-05-032023-05-240.48145.87%3.03เหนือ - 43%
41 / 31 / 76 / 12 / 26
เงินปันผลแบบ56-1 SSF
ACG 2023-03-192023-05-030000-00-000.01330.87%2.91เหนือ - 115%
32 / 35 / 74 / 3 / 23
เงินปันผลแบบ56-1 ACG
COLOR 2023-02-272023-05-032023-05-250.084.82%5.26เหนือ - 4%
49 / 62 / 85 / 21 / 42
เงินปันผลแบบ56-1 COLOR
SALEE 2023-02-242023-05-032023-05-250.076.14%5.06เหนือ - 386%
67 / 97 / 81 / 17 / 44
เงินปันผลแบบ56-1 SALEE
SABUY 2023-02-272023-05-032023-05-190.02780.23%4.06เหนือ - 151%
48 / 46 / 68 / 19 / 50
เงินปันผลแบบ56-1 SABUY
AMATA 2023-02-282023-05-032023-05-190.41.79%5.44เหนือ - 129%
45 / 78 / 77 / 28 / 55
เงินปันผลแบบ56-1 AMATA
RICHY 2023-02-282023-05-032023-05-26หุ้นปันผลหุ้นปันผล(%)3.53เหนือ - 100%
23 / 20 / 66 / 22 / 28
หุ้นปันผลแบบ56-1 RICHY
TSR 2023-02-242023-05-032023-05-19หุ้นปันผลหุ้นปันผล(%)5.34เหนือ - 102%
46 / 78 / 84 / 23 / 42
หุ้นปันผลแบบ56-1 TSR
CIVIL 2023-02-242023-05-032023-05-240.020.72%3.01เหนือ - 61%
33 / 44 / 58 / 32 / 45
เงินปันผลแบบ56-1 CIVIL
KISS 2023-02-212023-05-032023-05-240.081.13%3.7เหนือ - 400%
20 / 43 / 74 / 44 / 49
เงินปันผลแบบ56-1 KISS
ROJNA 2023-02-282023-05-032023-05-260.34.72%2.71เหนือ - 192%
34 / 22 / 57 / 18 / 37
เงินปันผลแบบ56-1 ROJNA
TFG 2023-02-222023-05-032023-05-230.35.71%5.17ใต้ - 61%
75 / 75 / 68 / 58 / 65
เงินปันผลแบบ56-1 TFG
YGG 2023-02-242023-05-032023-05-220.0670.91%5.08เหนือ - 173%
67 / 52 / 85 / 65 / 57
เงินปันผลแบบ56-1 YGG
PRM 2023-03-192023-05-032023-05-260.253.40%6.43ใต้ - 60%
64 / 82 / 84 / 71 / 69
เงินปันผลแบบ56-1 PRM
SAUCE 2023-03-142023-05-032023-05-191.655.24%6.09เหนือ - 84%
63 / 33 / 76 / 71 / 65
เงินปันผลแบบ56-1 SAUCE
SALEE 2023-03-192023-05-032023-05-250.076.14%5.06เหนือ - 386%
67 / 97 / 81 / 17 / 44
เงินปันผลแบบ56-1 SALEE
APP 2023-03-192023-05-030000-00-000.144.67%3.55เหนือ - 61%
30 / 32 / 75 / 52 / 43
เงินปันผลแบบ56-1 APP
STP 2023-02-242023-05-032023-05-250.252.36%4.21ใต้ - 38%
33 / 41 / 59 / 52 / 49
เงินปันผลแบบ56-1 STP
EKH 2023-03-192023-05-032023-05-190.324.03%4.8เหนือ - 14%
30 / 22 / 94 / 60 / 44
เงินปันผลแบบ56-1 EKH
SMD 2023-02-272023-05-032023-05-190.56.29%5.69ใต้ - 63%
43 / 55 / 78 / 72 / 72
เงินปันผลแบบ56-1 SMD
BE8 2023-03-152023-05-032023-05-12หุ้นปันผลหุ้นปันผล(%)3.75เหนือ - 1000%
41 / 67 / 68 / 31 / 50
หุ้นปันผลแบบ56-1 BE8
RICHY 2023-03-192023-05-032023-05-260.003850.51%3.53เหนือ - 100%
23 / 20 / 66 / 22 / 28
เงินปันผลแบบ56-1 RICHY
PAF 2023-03-192023-05-032023-05-240.01020.75%3.47เหนือ - 100%
41 / 67 / 73 / 16 / 41
เงินปันผลแบบ56-1 PAF
NYT 2023-03-192023-05-032023-05-250.225.82%4.51ใต้ - 3%
38 / 42 / 75 / 11 / 43
เงินปันผลแบบ56-1 NYT
SPI 2023-02-282023-05-032023-05-230.60.88%4.25เหนือ - 26%
39 / 37 / 77 / 9 / 36
เงินปันผลแบบ56-1 SPI
S&J 2023-03-192023-05-032023-05-241.74.33%7.27ใต้ - 5%
71 / 88 / 94 / 38 / 60
เงินปันผลแบบ56-1 S&J
YGG 2023-03-192023-05-032023-05-220.0670.91%5.08เหนือ - 173%
67 / 52 / 85 / 65 / 57
เงินปันผลแบบ56-1 YGG
SST 2023-02-272023-05-032023-05-260.030.47%4.61ใต้ - 21%
50 / 50 / 44 / 23 / 46
เงินปันผลแบบ56-1 SST
OSP 2023-02-222023-05-032023-05-250.451.44%4.07เหนือ - 336%
34 / 31 / 75 / 48 / 53
เงินปันผลแบบ56-1 OSP
AKP 2023-02-242023-05-032023-05-250.0251.28%4.48เหนือ - 135%
33 / 22 / 93 / 16 / 30
เงินปันผลแบบ56-1 AKP
IVL 2023-02-242023-05-032023-05-190.41.15%5.72ใต้ - 66%
64 / 61 / 67 / 54 / 65
เงินปันผลแบบ56-1 IVL
CPR 2023-02-242023-05-032023-05-260.0891.50%3.79เหนือ - 100%
19 / 32 / 91 / 23 / 32
เงินปันผลแบบ56-1 CPR
WACOAL 2023-03-022023-05-032023-05-230.71.96%5.1เหนือ - 253%
63 / 91 / 72 / 20 / 46
เงินปันผลแบบ56-1 WACOAL
PAF 2023-02-282023-05-032023-05-240.01020.75%3.47เหนือ - 100%
41 / 67 / 73 / 16 / 41
เงินปันผลแบบ56-1 PAF
BJC 2023-02-222023-05-032023-05-240.651.66%4.95เหนือ - 263%
51 / 49 / 57 / 22 / 47
เงินปันผลแบบ56-1 BJC
SINGER 2023-02-132023-05-032023-05-190.261.43%4.24เหนือ - 19%
81 / 70 / 47 / 20 / 50
เงินปันผลแบบ56-1 SINGER
COLOR 2023-03-192023-05-032023-05-250.084.82%5.26เหนือ - 4%
49 / 62 / 85 / 21 / 42
เงินปันผลแบบ56-1 COLOR
AKP 2023-03-192023-05-032023-05-250.0251.28%4.48เหนือ - 135%
33 / 22 / 93 / 16 / 30
เงินปันผลแบบ56-1 AKP
TFG 2023-03-192023-05-032023-05-230.35.71%5.17ใต้ - 61%
75 / 75 / 68 / 58 / 65
เงินปันผลแบบ56-1 TFG
KWM 2023-03-192023-05-032023-05-220.0582.93%4.01เหนือ - 15%
29 / 31 / 78 / 27 / 40
เงินปันผลแบบ56-1 KWM
IVL 2023-03-192023-05-032023-05-190.41.15%5.72ใต้ - 66%
64 / 61 / 67 / 54 / 65
เงินปันผลแบบ56-1 IVL
D 2023-03-192023-05-032023-05-220.007410.12%4.51เหนือ - 1000%
55 / 83 / 62 / 26 / 53
เงินปันผลแบบ56-1 D
PPS 2023-03-192023-05-032023-05-240.011.35%4.15เหนือ - 228%
46 / 73 / 64 / 9 / 42
เงินปันผลแบบ56-1 PPS
WACOAL 2023-03-192023-05-032023-05-230.71.96%5.1เหนือ - 253%
63 / 91 / 72 / 20 / 46
เงินปันผลแบบ56-1 WACOAL
TNL 2023-03-192023-05-032023-05-240.20.58%3.76เหนือ - 795%
67 / 72 / 65 / 8 / 31
เงินปันผลแบบ56-1 TNL
KISS 2023-03-192023-05-030000-00-000.081.13%3.7เหนือ - 400%
20 / 43 / 74 / 44 / 49
เงินปันผลแบบ56-1 KISS
THIP 2023-03-032023-05-022023-05-221.755.30%5.38ใต้ - 48%
35 / 42 / 92 / 53 / 61
เงินปันผลแบบ56-1 THIP
CHOTI 2023-02-242023-05-022023-05-238.55.90%2.75เหนือ - 1000%
62 / 88 / 58 / 30 / 32
เงินปันผลแบบ56-1 CHOTI
PRAKIT 2023-03-072023-05-022023-05-2317.63%3.1เหนือ - 100%
17 / 18 / 64 / 8 / 26
เงินปันผลแบบ56-1 PRAKIT
CPALL 2023-02-232023-05-022023-05-190.751.19%4.92เหนือ - 40%
35 / 52 / 58 / 63 / 68
เงินปันผลแบบ56-1 CPALL
AMARC 2023-02-152023-05-022023-05-190.13.82%4.03เหนือ - 79%
26 / 24 / 70 / 41 / 39
เงินปันผลแบบ56-1 AMARC
L&E 2023-02-212023-05-022023-05-170.0613.30%3.49เหนือ - 238%
30 / 51 / 54 / 10 / 43
เงินปันผลแบบ56-1 L&E
HTC 2023-03-032023-05-022023-05-190.972.85%5.29ใต้ - 19%
38 / 41 / 93 / 40 / 52
เงินปันผลแบบ56-1 HTC
BIS 2023-02-272023-05-022023-05-220.06250.84%3.26เหนือ - 369%
24 / 43 / 58 / 26 / 41
เงินปันผลแบบ56-1 BIS
CMAN 2023-02-242023-05-022023-05-260.041.82%4.38เหนือ - 429%
43 / 44 / 49 / 10 / 55
เงินปันผลแบบ56-1 CMAN
AHC 2023-03-142023-05-022023-05-231.186.63%5.33เหนือ - 2%
51 / 51 / 87 / 47 / 46
เงินปันผลแบบ56-1 AHC
CHOTI 2023-03-142023-05-022023-05-238.55.90%2.75เหนือ - 1000%
62 / 88 / 58 / 30 / 32
เงินปันผลแบบ56-1 CHOTI
SC 2023-03-142023-05-022023-05-180.174.01%5.54ใต้ - 4%
70 / 69 / 60 / 60 / 63
เงินปันผลแบบ56-1 SC
SCAP 2023-03-142023-05-022023-05-160.82.91%4.78เหนือ - 396%
45 / 33 / 86 / 22 / 58
เงินปันผลแบบ56-1 SCAP
MFEC 2023-03-142023-05-022023-05-190.45.00%4.66เหนือ - 92%
47 / 62 / 69 / 26 / 54
เงินปันผลแบบ56-1 MFEC
AMARC 2023-03-142023-05-022023-05-190.083.05%4.03เหนือ - 79%
26 / 24 / 70 / 41 / 39
เงินปันผลแบบ56-1 AMARC
NETBAY 2023-02-232023-05-022023-05-170.81623.28%6.57เหนือ - 142%
50 / 61 / 84 / 75 / 77
เงินปันผลแบบ56-1 NETBAY
MODERN 2023-02-272023-05-022023-05-170.061.96%2.61เหนือ - 243%
21 / 41 / 54 / 9 / 34
เงินปันผลแบบ56-1 MODERN
MOSHI 2023-02-272023-05-022023-05-23หุ้นปันผลหุ้นปันผล(%)1.77เหนือ - 863%
51 / 56 / 53 / 1 / 11
หุ้นปันผลแบบ56-1 MOSHI
MGT 2023-02-172023-05-022023-05-160.082.45%5.25ใต้ - 19%
43 / 43 / 91 / 52 / 62
เงินปันผลแบบ56-1 MGT
SCAP 2023-02-282023-05-022023-05-160.82.91%4.78เหนือ - 396%
45 / 33 / 86 / 22 / 58
เงินปันผลแบบ56-1 SCAP
NETBAY 2023-03-142023-05-022023-05-170.81623.28%6.57เหนือ - 142%
50 / 61 / 84 / 75 / 77
เงินปันผลแบบ56-1 NETBAY
BIS 2023-03-142023-05-022023-05-220.06250.84%3.26เหนือ - 369%
24 / 43 / 58 / 26 / 41
เงินปันผลแบบ56-1 BIS
ESSO 2023-03-142023-05-022023-05-220.33.43%2.32ใต้ - 58%
50 / 67 / 58 / 38 / 43
เงินปันผลแบบ56-1 ESSO
CPANEL 2023-03-142023-05-020000-00-000.171.68%6.73เหนือ - 25%
72 / 100 / 83 / 51 / 66
เงินปันผลแบบ56-1 CPANEL
SNNP 2023-02-212023-05-022023-05-190.230.97%5.78เหนือ - 297%
62 / 88 / 75 / 61 / 55
เงินปันผลแบบ56-1 SNNP
SORKON 2023-02-212023-05-022023-05-220.11.89%4.58เหนือ - 24%
29 / 47 / 84 / 18 / 50
เงินปันผลแบบ56-1 SORKON
PRAKIT 2023-03-192023-05-022023-05-2317.63%3.1เหนือ - 100%
17 / 18 / 64 / 8 / 26
เงินปันผลแบบ56-1 PRAKIT
PIMO 2023-03-142023-05-022023-05-230.0421.98%5.9ใต้ - 35%
56 / 63 / 81 / 45 / 69
เงินปันผลแบบ56-1 PIMO
PIMO 2023-02-242023-05-022023-05-230.0421.98%5.9ใต้ - 35%
56 / 63 / 81 / 45 / 69
เงินปันผลแบบ56-1 PIMO
PR9 2023-02-212023-05-022023-05-190.291.46%6.92เหนือ - 48%
68 / 99 / 85 / 39 / 66
เงินปันผลแบบ56-1 PR9
BAM 2023-02-232023-05-022023-05-230.554.04%3.48เหนือ - 32%
55 / 43 / 47 / 18 / 44
เงินปันผลแบบ56-1 BAM
SC 2023-02-162023-05-022023-05-180.174.01%5.54ใต้ - 4%
70 / 69 / 60 / 60 / 63
เงินปันผลแบบ56-1 SC
WIIK 2023-02-162023-05-022023-05-190.063.30%3.39ใต้ - 1%
44 / 43 / 71 / 10 / 38
เงินปันผลแบบ56-1 WIIK
LPH 2023-02-202023-05-022023-05-190.11.80%5.55ใต้ - 51%
40 / 33 / 90 / 41 / 51
เงินปันผลแบบ56-1 LPH
AHC 2023-02-172023-05-022023-05-231.186.63%5.33เหนือ - 2%
51 / 51 / 87 / 47 / 46
เงินปันผลแบบ56-1 AHC
CPALL 2023-03-142023-05-022023-05-190.751.19%4.92เหนือ - 40%
35 / 52 / 58 / 63 / 68
เงินปันผลแบบ56-1 CPALL
THIP 2023-03-142023-05-022023-05-221.755.30%5.38ใต้ - 48%
35 / 42 / 92 / 53 / 61
เงินปันผลแบบ56-1 THIP
MGT 2023-03-142023-05-022023-05-160.082.45%5.25ใต้ - 19%
43 / 43 / 91 / 52 / 62
เงินปันผลแบบ56-1 MGT
BAM 2023-03-142023-05-022023-05-230.554.04%3.48เหนือ - 32%
55 / 43 / 47 / 18 / 44
เงินปันผลแบบ56-1 BAM
LHFG 2023-02-232023-05-022023-05-190.010.94%4.15เหนือ - 90%
53 / 72 / 46 / 8 / 35
เงินปันผลแบบ56-1 LHFG
CPANEL 2023-02-282023-05-022023-05-230.171.68%6.73เหนือ - 25%
72 / 100 / 83 / 51 / 66
เงินปันผลแบบ56-1 CPANEL
TRUBB 2023-02-222023-05-022023-05-260.126.32%3.27ใต้ - 69%
26 / 31 / 81 / 8 / 28
เงินปันผลแบบ56-1 TRUBB
SAWAD 2023-02-272023-05-022023-05-191.83.50%5.08ใต้ - 35%
64 / 32 / 79 / 57 / 61
เงินปันผลแบบ56-1 SAWAD
INET 2023-02-242023-05-022023-05-220.10612.06%5.08ใต้ - 27%
62 / 53 / 45 / 17 / 56
เงินปันผลแบบ56-1 INET
ESSO 2023-02-242023-05-022023-05-220.33.43%2.32ใต้ - 58%
50 / 67 / 58 / 38 / 43
เงินปันผลแบบ56-1 ESSO
SAWAD 2023-03-142023-05-022023-05-191.83.50%5.08ใต้ - 35%
64 / 32 / 79 / 57 / 61
เงินปันผลแบบ56-1 SAWAD
INET 2023-03-142023-05-022023-05-220.10612.06%5.08ใต้ - 27%
62 / 53 / 45 / 17 / 56
เงินปันผลแบบ56-1 INET
SVI 2023-02-162023-05-022023-05-160.262.61%6.01ใต้ - 17%
62 / 62 / 78 / 67 / 69
เงินปันผลแบบ56-1 SVI
L&E 2023-03-142023-05-022023-05-170.0613.30%3.49เหนือ - 238%
30 / 51 / 54 / 10 / 43
เงินปันผลแบบ56-1 L&E
DMT 2023-03-142023-05-022023-05-250.120.85%5.68เหนือ - 91%
51 / 100 / 92 / 39 / 52
เงินปันผลแบบ56-1 DMT
PR9 2023-03-142023-05-022023-05-190.291.46%6.92เหนือ - 48%
68 / 99 / 85 / 39 / 66
เงินปันผลแบบ56-1 PR9
HTC 2023-03-142023-05-022023-05-190.972.85%5.29ใต้ - 19%
38 / 41 / 93 / 40 / 52
เงินปันผลแบบ56-1 HTC
PCSGH 2023-02-222023-04-282023-05-180.23.96%5.39เหนือ - 44%
60 / 85 / 83 / 48 / 52
เงินปันผลแบบ56-1 PCSGH
PREB 2023-02-232023-04-282023-05-190.55.85%4.64ใต้ - 33%
55 / 71 / 59 / 48 / 58
เงินปันผลแบบ56-1 PREB
SCG 2023-03-132023-04-282023-05-190.051.08%1.78เหนือ - 1000%
19 / 29 / 58 / 8 / 36
เงินปันผลแบบ56-1 SCG
RSP 2023-03-132023-04-282023-05-180.217.55%4.13เหนือ - 41%
56 / 88 / 65 / 22 / 36
เงินปันผลแบบ56-1 RSP
MENA 2023-02-242023-04-282023-05-190.031.20%5.04เหนือ - 201%
46 / 77 / 86 / 10 / 38
เงินปันผลแบบ56-1 MENA
AYUD 2023-02-282023-04-282023-05-240.260.67%5.23ใต้ - 6%
64 / 69 / 68 / 28 / 51
เงินปันผลแบบ56-1 AYUD
MFC 2023-02-232023-04-282023-05-181.56.47%4.68ใต้ - 8%
48 / 43 / 75 / 52 / 48
เงินปันผลแบบ56-1 MFC
DTCI 2023-02-282023-04-282023-05-180.351.09%5.58เหนือ - 125%
56 / 96 / 92 / 20 / 39
เงินปันผลแบบ56-1 DTCI
NEW 2023-03-132023-04-282023-05-1843.64%6.65เหนือ - 32%
68 / 100 / 91 / 35 / 62
เงินปันผลแบบ56-1 NEW
ASW 2023-03-132023-04-282023-05-180.52266.22%3.8เหนือ - 2%
44 / 16 / 38 / 61 / 56
เงินปันผลแบบ56-1 ASW
NRF 2023-03-132023-04-282023-05-220.030.54%3.6เหนือ - 44%
48 / 36 / 63 / 9 / 34
เงินปันผลแบบ56-1 NRF
TWPC 2023-03-132023-04-282023-05-190.21584.48%4.1เหนือ - 71%
30 / 54 / 81 / 8 / 46
เงินปันผลแบบ56-1 TWPC
SCG 2023-02-222023-04-282023-05-190.051.08%1.78เหนือ - 1000%
19 / 29 / 58 / 8 / 36
เงินปันผลแบบ56-1 SCG
MFC 2023-03-132023-04-282023-05-181.56.47%4.68ใต้ - 8%
48 / 43 / 75 / 52 / 48
เงินปันผลแบบ56-1 MFC
ASW 2023-02-232023-04-282023-05-180.52266.22%3.8เหนือ - 2%
44 / 16 / 38 / 61 / 56
เงินปันผลแบบ56-1 ASW
NEW 2023-02-272023-04-282023-05-1843.64%6.65เหนือ - 32%
68 / 100 / 91 / 35 / 62
เงินปันผลแบบ56-1 NEW
TWPC 2023-02-212023-04-282023-05-190.21584.48%4.1เหนือ - 71%
30 / 54 / 81 / 8 / 46
เงินปันผลแบบ56-1 TWPC
TPBI 2023-03-132023-04-282023-05-190.24.17%4.5ใต้ - 33%
62 / 86 / 74 / 10 / 50
เงินปันผลแบบ56-1 TPBI
PCSGH 2023-03-132023-04-282023-05-180.23.96%5.39เหนือ - 44%
60 / 85 / 83 / 48 / 52
เงินปันผลแบบ56-1 PCSGH
DTCI 2023-03-132023-04-282023-05-180.351.09%5.58เหนือ - 125%
56 / 96 / 92 / 20 / 39
เงินปันผลแบบ56-1 DTCI
PREB 2023-03-132023-04-280000-00-000.55.85%4.64ใต้ - 33%
55 / 71 / 59 / 48 / 58
เงินปันผลแบบ56-1 PREB
CHG 2023-02-232023-04-282023-05-190.0752.08%4.91ใต้ - 33%
36 / 22 / 85 / 58 / 56
เงินปันผลแบบ56-1 CHG
RSP 2023-02-232023-04-282023-05-180.217.55%4.13เหนือ - 41%
56 / 88 / 65 / 22 / 36
เงินปันผลแบบ56-1 RSP
IHL 2023-02-242023-04-282023-05-180.13.45%3.6เหนือ - 253%
41 / 69 / 83 / 9 / 40
เงินปันผลแบบ56-1 IHL
ALUCON 2023-02-242023-04-282023-05-15105.45%3.87เหนือ - 44%
35 / 36 / 70 / 42 / 52
เงินปันผลแบบ56-1 ALUCON
DTCENT 2023-02-222023-04-282023-05-19หุ้นปันผลหุ้นปันผล(%)3.27เหนือ - 220%
20 / 37 / 78 / 28 / 32
หุ้นปันผลแบบ56-1 DTCENT
TPBI 2023-02-252023-04-282023-05-190.24.17%4.5ใต้ - 33%
62 / 86 / 74 / 10 / 50
เงินปันผลแบบ56-1 TPBI
CHG 2023-03-132023-04-280000-00-000.0752.08%4.91ใต้ - 33%
36 / 22 / 85 / 58 / 56
เงินปันผลแบบ56-1 CHG
AYUD 2023-03-132023-04-282023-05-240.260.67%5.23ใต้ - 6%
64 / 69 / 68 / 28 / 51
เงินปันผลแบบ56-1 AYUD
MENA 2023-03-132023-04-282023-05-190.031.20%5.04เหนือ - 201%
46 / 77 / 86 / 10 / 38
เงินปันผลแบบ56-1 MENA
SO 2023-02-212023-04-282023-05-170.22.20%5.32เหนือ - 36%
49 / 27 / 81 / 66 / 57
เงินปันผลแบบ56-1 SO
ALUCON 2023-03-132023-04-282023-05-15105.45%3.87เหนือ - 44%
35 / 36 / 70 / 42 / 52
เงินปันผลแบบ56-1 ALUCON
DTCENT 2023-03-132023-04-282023-05-190.002222220.12%3.27เหนือ - 220%
20 / 37 / 78 / 28 / 32
เงินปันผลแบบ56-1 DTCENT
IHL 2023-03-132023-04-282023-05-180.13.45%3.6เหนือ - 253%
41 / 69 / 83 / 9 / 40
เงินปันผลแบบ56-1 IHL
NSL 2023-02-242023-04-272023-05-160.31.33%7.13เหนือ - 55%
82 / 99 / 80 / 66 / 71
เงินปันผลแบบ56-1 NSL
PDJ 2023-02-272023-04-272023-05-15หุ้นปันผลหุ้นปันผล(%)4.24ใต้ - 1%
48 / 67 / 61 / 0 / 48
หุ้นปันผลแบบ56-1 PDJ
WHAUP 2023-02-232023-04-272023-05-170.12.54%3.01เหนือ - 183%
28 / 38 / 56 / 16 / 46
เงินปันผลแบบ56-1 WHAUP
POLY 2023-02-242023-04-272023-05-190.080.68%4.16เหนือ - 180%
42 / 40 / 66 / 20 / 46
เงินปันผลแบบ56-1 POLY
SUN 2023-02-222023-04-272023-05-190.10.32%5.42ใต้ - 6%
56 / 98 / 90 / 1 / 42
เงินปันผลแบบ56-1 SUN
PDJ 2023-03-092023-04-272023-05-150.13.27%4.24ใต้ - 1%
48 / 67 / 61 / 0 / 48
เงินปันผลแบบ56-1 PDJ
AAI 2023-03-092023-04-272023-05-160.23.39%4.43เหนือ - 77%
53 / 67 / 64 / 46 / 61
เงินปันผลแบบ56-1 AAI
SFLEX 2023-02-222023-04-272023-05-220.030.79%3.45เหนือ - 223%
25 / 31 / 72 / 27 / 36
เงินปันผลแบบ56-1 SFLEX
TKC 2023-03-092023-04-272023-05-190.41.74%4.45เหนือ - 268%
62 / 74 / 65 / 55 / 51
เงินปันผลแบบ56-1 TKC
RBF 2023-02-242023-04-272023-05-150.10.87%4.38เหนือ - 363%
48 / 52 / 75 / 31 / 49
เงินปันผลแบบ56-1 RBF
MAKRO 2023-02-202023-04-272023-05-170.330.83%5.67เหนือ - 148%
71 / 49 / 81 / 20 / 56
เงินปันผลแบบ56-1 MAKRO
TKC 2023-02-222023-04-272023-05-190.41.74%4.45เหนือ - 268%
62 / 74 / 65 / 55 / 51
เงินปันผลแบบ56-1 TKC
SAK 2023-02-152023-04-272023-05-180.1372.14%5.09ใต้ - 7%
56 / 47 / 89 / 66 / 53
เงินปันผลแบบ56-1 SAK
KKP 2023-03-022023-04-272023-05-181.52.33%6.72ใต้ - 28%
62 / 91 / 80 / 59 / 79
เงินปันผลแบบ56-1 KKP
QH 2023-02-242023-04-272023-05-180.14.17%4.76เหนือ - 66%
52 / 82 / 79 / 19 / 41
เงินปันผลแบบ56-1 QH
TPCH 2023-03-092023-04-272023-05-180.1832.63%3.53ใต้ - 43%
52 / 52 / 45 / 16 / 50
เงินปันผลแบบ56-1 TPCH
KKP 2023-03-092023-04-272023-05-181.52.33%6.72ใต้ - 28%
62 / 91 / 80 / 59 / 79
เงินปันผลแบบ56-1 KKP
SAMCO 2023-03-092023-04-272023-05-170.16.29%4.68ใต้ - 1%
61 / 81 / 61 / 25 / 41
เงินปันผลแบบ56-1 SAMCO
WHAUP 2023-03-092023-04-272023-05-170.12.54%3.01เหนือ - 183%
28 / 38 / 56 / 16 / 46
เงินปันผลแบบ56-1 WHAUP
JDF 2023-03-092023-04-272023-05-180.020.72%2.44เหนือ - 406%
2 / 11 / 70 / 30 / 23
เงินปันผลแบบ56-1 JDF
QH 2023-03-092023-04-272023-05-180.14.17%4.76เหนือ - 66%
52 / 82 / 79 / 19 / 41
เงินปันผลแบบ56-1 QH
MTC 2023-02-212023-04-272023-05-170.952.81%5.91ใต้ - 43%
55 / 43 / 52 / 70 / 75
เงินปันผลแบบ56-1 MTC
AAI 2023-02-222023-04-272023-05-160.23.39%4.43เหนือ - 77%
53 / 67 / 64 / 46 / 61
เงินปันผลแบบ56-1 AAI
TPCH 2023-02-162023-04-272023-05-180.1832.63%3.53ใต้ - 43%
52 / 52 / 45 / 16 / 50
เงินปันผลแบบ56-1 TPCH
POLY 2023-03-092023-04-270000-00-000.080.68%4.16เหนือ - 180%
42 / 40 / 66 / 20 / 46
เงินปันผลแบบ56-1 POLY
AUCT 2023-03-092023-04-272023-05-190.3052.88%5.92ใต้ - 9%
44 / 28 / 74 / 79 / 76
เงินปันผลแบบ56-1 AUCT
NSL 2023-03-092023-04-272023-05-160.31.33%7.13เหนือ - 55%
82 / 99 / 80 / 66 / 71
เงินปันผลแบบ56-1 NSL
MINT 2023-03-092023-04-272023-05-180.250.77%4.28ใต้ - 40%
62 / 69 / 52 / 11 / 54
เงินปันผลแบบ56-1 MINT
SGC 2023-02-132023-04-272023-05-180.113.48%3.16เหนือ - 20%
35 / 8 / 29 / 35 / 51
เงินปันผลแบบ56-1 SGC
TM 2023-03-092023-04-272023-05-160.051.98%2.36เหนือ - 205%
14 / 18 / 65 / 15 / 25
เงินปันผลแบบ56-1 TM
SRICHA 2023-02-272023-04-272023-05-170.22.21%1.93เหนือ - 151%
22 / 22 / 57 / 16 / 29
เงินปันผลแบบ56-1 SRICHA
AUCT 2023-02-172023-04-272023-05-190.3052.88%5.92ใต้ - 9%
44 / 28 / 74 / 79 / 76
เงินปันผลแบบ56-1 AUCT
SAMCO 2023-02-212023-04-272023-05-170.16.29%4.68ใต้ - 1%
61 / 81 / 61 / 25 / 41
เงินปันผลแบบ56-1 SAMCO
AAI 2023-03-012023-04-272023-05-160.23.39%4.43เหนือ - 77%
53 / 67 / 64 / 46 / 61
เงินปันผลแบบ56-1 AAI
JDF 2023-02-242023-04-272023-05-180.020.72%2.44เหนือ - 406%
2 / 11 / 70 / 30 / 23
เงินปันผลแบบ56-1 JDF
MINT 2023-02-242023-04-272023-05-180.250.77%4.28ใต้ - 40%
62 / 69 / 52 / 11 / 54
เงินปันผลแบบ56-1 MINT
HTECH 2023-02-242023-04-272023-05-190.041.18%4.72ใต้ - 40%
42 / 41 / 92 / 25 / 37
เงินปันผลแบบ56-1 HTECH
SAK 2023-03-092023-04-272023-05-180.1372.14%5.09ใต้ - 7%
56 / 47 / 89 / 66 / 53
เงินปันผลแบบ56-1 SAK
RBF 2023-03-092023-04-272023-05-150.10.87%4.38เหนือ - 363%
48 / 52 / 75 / 31 / 49
เงินปันผลแบบ56-1 RBF
MAKRO 2023-03-092023-04-272023-05-170.330.83%5.67เหนือ - 148%
71 / 49 / 81 / 20 / 56
เงินปันผลแบบ56-1 MAKRO
HTECH 2023-03-092023-04-272023-05-190.041.18%4.72ใต้ - 40%
42 / 41 / 92 / 25 / 37
เงินปันผลแบบ56-1 HTECH
GUNKUL 2023-03-082023-04-262023-05-180.061.56%3.77ใต้ - 44%
44 / 16 / 61 / 38 / 41
เงินปันผลแบบ56-1 GUNKUL
KCC 2023-02-172023-04-262023-05-170.02120.34%5.03เหนือ - 260%
65 / 61 / 54 / 20 / 51
เงินปันผลแบบ56-1 KCC
EASTW 2023-02-222023-04-262023-05-190.091.82%2.69ใต้ - 48%
14 / 0 / 60 / 13 / 22
เงินปันผลแบบ56-1 EASTW
SKR 2023-02-152023-04-262023-05-100.080.87%6.5ใต้ - 24%
39 / 44 / 96 / 54 / 58
เงินปันผลแบบ56-1 SKR
KCC 2023-03-082023-04-262023-05-170.02120.34%5.03เหนือ - 260%
65 / 61 / 54 / 20 / 51
เงินปันผลแบบ56-1 KCC
EASTW 2023-03-082023-04-262023-05-190.091.82%2.69ใต้ - 48%
14 / 0 / 60 / 13 / 22
เงินปันผลแบบ56-1 EASTW
FPI 2023-02-272023-04-252023-05-090.083.10%5.69ใต้ - 36%
58 / 77 / 83 / 58 / 59
เงินปันผลแบบ56-1 FPI
WFX 2023-02-222023-04-252023-05-150.214.69%3.19ใต้ - 54%
31 / 33 / 74 / 16 / 32
เงินปันผลแบบ56-1 WFX
BGC 2023-03-072023-04-252023-05-170.121.22%4.18เหนือ - 82%
38 / 39 / 70 / 41 / 49
เงินปันผลแบบ56-1 BGC
FPI 2023-03-072023-04-250000-00-000.083.10%5.69ใต้ - 36%
58 / 77 / 83 / 58 / 59
เงินปันผลแบบ56-1 FPI
UBA 2023-02-232023-04-252023-05-150.04592.59%5.08เหนือ - 59%
59 / 60 / 68 / 50 / 55
เงินปันผลแบบ56-1 UBA
UBA 2023-03-072023-04-250000-00-000.04592.59%5.08เหนือ - 59%
59 / 60 / 68 / 50 / 55
เงินปันผลแบบ56-1 UBA
III 2023-02-212023-04-252023-05-160.42.92%5.67ใต้ - 30%
61 / 78 / 83 / 62 / 49
เงินปันผลแบบ56-1 III
III 2023-03-072023-04-252023-05-160.42.92%5.67ใต้ - 30%
61 / 78 / 83 / 62 / 49
เงินปันผลแบบ56-1 III
BGC 2023-02-232023-04-252023-05-170.121.22%4.18เหนือ - 82%
38 / 39 / 70 / 41 / 49
เงินปันผลแบบ56-1 BGC
SMART 2023-02-202023-04-252023-05-170.03654.40%3.56ใต้ - 41%
38 / 44 / 86 / 0 / 36
เงินปันผลแบบ56-1 SMART
WFX 2023-03-072023-04-252023-05-150.214.69%3.19ใต้ - 54%
31 / 33 / 74 / 16 / 32
เงินปันผลแบบ56-1 WFX
CIMBT 2023-02-242023-04-242023-05-100.01151.42%5.02ใต้ - 16%
66 / 83 / 83 / 19 / 31
เงินปันผลแบบ56-1 CIMBT
CIMBT 2023-03-062023-04-242023-05-100.01151.42%5.02ใต้ - 16%
66 / 83 / 83 / 19 / 31
เงินปันผลแบบ56-1 CIMBT
CH 2023-02-232023-04-242023-05-120.061.74%4.87เหนือ - 181%
56 / 89 / 74 / 31 / 40
เงินปันผลแบบ56-1 CH
CH 2023-03-062023-04-242023-05-120.061.74%4.87เหนือ - 181%
56 / 89 / 74 / 31 / 40
เงินปันผลแบบ56-1 CH
TISCO 2023-02-212023-04-212023-05-107.757.67%5.93เหนือ - 45%
68 / 61 / 68 / 76 / 65
เงินปันผลแบบ56-1 TISCO
PSL 2023-03-052023-04-212023-05-090.251.81%5.5ใต้ - 58%
57 / 89 / 75 / 30 / 65
เงินปันผลแบบ56-1 PSL
TISCO 2023-03-052023-04-212023-05-107.757.67%5.93เหนือ - 45%
68 / 61 / 68 / 76 / 65
เงินปันผลแบบ56-1 TISCO
BBL 2023-02-232023-04-212023-05-1231.97%5.15ใต้ - 3%
64 / 80 / 62 / 17 / 45
เงินปันผลแบบ56-1 BBL
PSL 2023-02-102023-04-212023-05-090.251.81%5.5ใต้ - 58%
57 / 89 / 75 / 30 / 65
เงินปันผลแบบ56-1 PSL
BBL 2023-03-052023-04-212023-05-1231.97%5.15ใต้ - 3%
64 / 80 / 62 / 17 / 45
เงินปันผลแบบ56-1 BBL
NER 2023-03-022023-04-202023-05-090.315.21%4.72ใต้ - 71%
54 / 39 / 61 / 64 / 65
เงินปันผลแบบ56-1 NER
THANA 2023-02-232023-04-202023-05-090.072.71%4.45ใต้ - 20%
64 / 94 / 58 / 22 / 46
เงินปันผลแบบ56-1 THANA
MAJOR 2023-03-022023-04-202023-05-030.251.48%2.9เหนือ - 345%
54 / 73 / 48 / 16 / 42
เงินปันผลแบบ56-1 MAJOR
AIT 2023-02-162023-04-202023-05-090.172.83%5.11เหนือ - 0%
56 / 53 / 84 / 47 / 45
เงินปันผลแบบ56-1 AIT
JR 2023-02-242023-04-202023-05-090.091.37%3.11เหนือ - 111%
27 / 22 / 59 / 24 / 29
เงินปันผลแบบ56-1 JR
NER 2023-02-172023-04-202023-05-090.315.21%4.72ใต้ - 71%
54 / 39 / 61 / 64 / 65
เงินปันผลแบบ56-1 NER
AIT 2023-03-022023-04-202023-05-090.172.83%5.11เหนือ - 0%
56 / 53 / 84 / 47 / 45
เงินปันผลแบบ56-1 AIT
THANA 2023-03-022023-04-202023-05-090.072.71%4.45ใต้ - 20%
64 / 94 / 58 / 22 / 46
เงินปันผลแบบ56-1 THANA
MAJOR 2023-02-232023-04-202023-05-030.251.48%2.9เหนือ - 345%
54 / 73 / 48 / 16 / 42
เงินปันผลแบบ56-1 MAJOR
JR 2023-03-022023-04-202023-05-090.091.37%3.11เหนือ - 111%
27 / 22 / 59 / 24 / 29
เงินปันผลแบบ56-1 JR
FTE 2023-02-272023-04-192023-05-090.063.59%4.93เหนือ - 117%
53 / 84 / 70 / 49 / 47
เงินปันผลแบบ56-1 FTE
TIDLOR 2023-02-172023-04-192023-05-08หุ้นปันผลหุ้นปันผล(%)6.34ใต้ - 40%
75 / 65 / 51 / 51 / 78
หุ้นปันผลแบบ56-1 TIDLOR
STGT 2023-02-172023-04-192023-05-080.252.40%2.67ใต้ - 27%
27 / 20 / 64 / 36 / 37
เงินปันผลแบบ56-1 STGT
TIDLOR 2023-03-012023-04-192023-05-080.2921.17%6.34ใต้ - 40%
75 / 65 / 51 / 51 / 78
เงินปันผลแบบ56-1 TIDLOR
TPLAS 2023-02-212023-04-192023-05-030.14.13%4.55เหนือ - 100%
39 / 53 / 82 / 18 / 47
เงินปันผลแบบ56-1 TPLAS
STA 2023-02-172023-04-192023-05-0814.65%3.34ใต้ - 63%
31 / 22 / 79 / 27 / 32
เงินปันผลแบบ56-1 STA
PJW 2023-03-012023-04-192023-05-030.051.14%4.17เหนือ - 60%
38 / 37 / 79 / 20 / 41
เงินปันผลแบบ56-1 PJW
YUASA 2023-02-132023-04-192023-05-030.3462.45%6.12เหนือ - 50%
48 / 63 / 90 / 62 / 62
เงินปันผลแบบ56-1 YUASA
HMPRO 2023-02-212023-04-192023-05-030.211.46%7.13เหนือ - 199%
70 / 80 / 87 / 76 / 71
เงินปันผลแบบ56-1 HMPRO
PJW 2023-02-222023-04-192023-05-030.051.14%4.17เหนือ - 60%
38 / 37 / 79 / 20 / 41
เงินปันผลแบบ56-1 PJW
HMPRO 2023-03-012023-04-192023-05-030.211.46%7.13เหนือ - 199%
70 / 80 / 87 / 76 / 71
เงินปันผลแบบ56-1 HMPRO
FTE 2023-03-012023-04-192023-05-090.063.59%4.93เหนือ - 117%
53 / 84 / 70 / 49 / 47
เงินปันผลแบบ56-1 FTE
YUASA 2023-03-012023-04-192023-05-030.3462.45%6.12เหนือ - 50%
48 / 63 / 90 / 62 / 62
เงินปันผลแบบ56-1 YUASA
TPLAS 2023-03-012023-04-192023-05-030.14.13%4.55เหนือ - 100%
39 / 53 / 82 / 18 / 47
เงินปันผลแบบ56-1 TPLAS
TCAP 2023-02-202023-04-182023-05-031.94.27%4.28เหนือ - 53%
34 / 29 / 74 / 40 / 35
เงินปันผลแบบ56-1 TCAP
TCAP 2023-02-282023-04-182023-05-031.94.27%4.28เหนือ - 53%
34 / 29 / 74 / 40 / 35
เงินปันผลแบบ56-1 TCAP
KTB 2023-02-282023-04-182023-05-030.6824.08%6.06ใต้ - 23%
73 / 86 / 63 / 47 / 54
เงินปันผลแบบ56-1 KTB
TOG 2023-02-282023-04-182023-05-030.434.65%6.35ใต้ - 5%
66 / 99 / 85 / 46 / 63
เงินปันผลแบบ56-1 TOG
KTC 2023-02-102023-04-182023-05-031.152.14%6.41เหนือ - 39%
75 / 69 / 56 / 73 / 71
เงินปันผลแบบ56-1 KTC
TIPCO 2023-02-202023-04-182023-05-030.77.33%2.34ใต้ - 8%
28 / 30 / 65 / 24 / 25
เงินปันผลแบบ56-1 TIPCO
KGI 2023-02-222023-04-182023-05-090.3557.03%3.26เหนือ - 15%
17 / 22 / 72 / 43 / 38
เงินปันผลแบบ56-1 KGI
KTC 2023-02-282023-04-182023-05-031.152.14%6.41เหนือ - 39%
75 / 69 / 56 / 73 / 71
เงินปันผลแบบ56-1 KTC
TIPCO 2023-02-282023-04-182023-05-030.77.33%2.34ใต้ - 8%
28 / 30 / 65 / 24 / 25
เงินปันผลแบบ56-1 TIPCO
KGI 2023-02-282023-04-182023-05-090.3557.03%3.26เหนือ - 15%
17 / 22 / 72 / 43 / 38
เงินปันผลแบบ56-1 KGI
RS 2023-02-282023-04-182023-05-03หุ้นปันผลหุ้นปันผล(%)4.67เหนือ - 381%
56 / 52 / 64 / 23 / 43
หุ้นปันผลแบบ56-1 RS
TOG 2023-02-152023-04-182023-05-030.434.65%6.35ใต้ - 5%
66 / 99 / 85 / 46 / 63
เงินปันผลแบบ56-1 TOG
KTB 2023-02-222023-04-182023-05-030.6824.08%6.06ใต้ - 23%
73 / 86 / 63 / 47 / 54
เงินปันผลแบบ56-1 KTB
TMT 2023-02-272023-04-172023-05-030.151.90%3.12เหนือ - 23%
34 / 43 / 62 / 37 / 48
เงินปันผลแบบ56-1 TMT
KBANK 2023-02-232023-04-172023-05-033.52.64%4.33เหนือ - 11%
22 / 32 / 65 / 36 / 35
เงินปันผลแบบ56-1 KBANK
SCB 2023-02-272023-04-172023-05-035.195.11%5.83เหนือ - 35%
54 / 62 / 66 / 58 / 57
เงินปันผลแบบ56-1 SCB
SCB 2023-02-172023-04-172023-05-035.195.11%5.83เหนือ - 35%
54 / 62 / 66 / 58 / 57
เงินปันผลแบบ56-1 SCB
KBANK 2023-02-272023-04-172023-05-033.52.64%4.33เหนือ - 11%
22 / 32 / 65 / 36 / 35
เงินปันผลแบบ56-1 KBANK
S11 2023-02-162023-04-172023-05-030.11.98%3.19เหนือ - 16%
23 / 29 / 89 / 50 / 24
เงินปันผลแบบ56-1 S11
GC 2023-02-152023-04-172023-04-280.152.75%5.24เหนือ - 28%
42 / 51 / 75 / 76 / 65
เงินปันผลแบบ56-1 GC
UKEM 2023-02-272023-04-172023-05-030.0151.19%4.01เหนือ - 100%
38 / 39 / 66 / 29 / 41
เงินปันผลแบบ56-1 UKEM
GC 2023-02-272023-04-172023-04-280.152.75%5.24เหนือ - 28%
42 / 51 / 75 / 76 / 65
เงินปันผลแบบ56-1 GC
S11 2023-02-272023-04-172023-05-030.11.98%3.19เหนือ - 16%
23 / 29 / 89 / 50 / 24
เงินปันผลแบบ56-1 S11
TTB 2023-02-262023-04-122023-05-030.0533.84%5.97ใต้ - 29%
72 / 93 / 83 / 27 / 40
เงินปันผลแบบ56-1 TTB
TTB 2023-02-212023-04-122023-05-030.0533.84%5.97ใต้ - 29%
72 / 93 / 83 / 27 / 40
เงินปันผลแบบ56-1 TTB
JMT 2023-02-132023-04-112023-05-020.591.27%5.58เหนือ - 146%
84 / 72 / 69 / 39 / 52
เงินปันผลแบบ56-1 JMT
KWC 2023-02-212023-04-112023-04-24103.97%5.92เหนือ - 61%
47 / 53 / 89 / 56 / 48
เงินปันผลแบบ56-1 KWC
KWC 2023-02-152023-04-112023-04-24103.97%5.92เหนือ - 61%
47 / 53 / 89 / 56 / 48
เงินปันผลแบบ56-1 KWC
JMART 2023-02-132023-04-112023-05-030.662.86%3.51ใต้ - 23%
53 / 42 / 38 / 33 / 46
เงินปันผลแบบ56-1 JMART
J 2023-02-212023-04-112023-05-020.030.90%3.26เหนือ - 138%
34 / 28 / 73 / 9 / 38
เงินปันผลแบบ56-1 J
JMART 2023-02-212023-04-112023-05-030.662.86%3.51ใต้ - 23%
53 / 42 / 38 / 33 / 46
เงินปันผลแบบ56-1 JMART
JMT 2023-02-212023-04-112023-05-020.591.27%5.58เหนือ - 146%
84 / 72 / 69 / 39 / 52
เงินปันผลแบบ56-1 JMT
BPP 2023-02-222023-04-102023-04-260.31.95%4.62ใต้ - 10%
52 / 76 / 70 / 48 / 54
เงินปันผลแบบ56-1 BPP
ATP30 2023-02-202023-04-102023-04-280.032.10%4.71เหนือ - 131%
38 / 38 / 75 / 10 / 55
เงินปันผลแบบ56-1 ATP30
ATP30 2023-02-212023-04-102023-04-280.032.10%4.71เหนือ - 131%
38 / 38 / 75 / 10 / 55
เงินปันผลแบบ56-1 ATP30
BANPU 2023-02-222023-04-102023-04-280.756.94%5.55ใต้ - 76%
72 / 87 / 60 / 55 / 66
เงินปันผลแบบ56-1 BANPU
BPP 2023-02-202023-04-102023-04-260.31.95%4.62ใต้ - 10%
52 / 76 / 70 / 48 / 54
เงินปันผลแบบ56-1 BPP
BANPU 2023-02-202023-04-102023-04-280.756.94%5.55ใต้ - 76%
72 / 87 / 60 / 55 / 66
เงินปันผลแบบ56-1 BANPU
QTC 2023-02-102023-04-102023-04-260.24.08%3.99เหนือ - 132%
49 / 77 / 84 / 11 / 32
เงินปันผลแบบ56-1 QTC
CHEWA 2023-02-142023-04-072023-04-280.01832.65%3.45ใต้ - 1%
67 / 59 / 58 / 13 / 41
เงินปันผลแบบ56-1 CHEWA
SMPC 2023-02-142023-04-072023-04-280.43.25%6.25ใต้ - 28%
63 / 82 / 87 / 80 / 69
เงินปันผลแบบ56-1 SMPC
GPI 2023-02-242023-04-072023-04-270.042.33%4.83เหนือ - 288%
42 / 87 / 68 / 27 / 48
เงินปันผลแบบ56-1 GPI
SCC 2023-01-252023-04-072023-04-2520.63%3.15ใต้ - 20%
31 / 16 / 66 / 30 / 40
เงินปันผลแบบ56-1 SCC
CHEWA 2023-02-192023-04-072023-04-280.01832.65%3.45ใต้ - 1%
67 / 59 / 58 / 13 / 41
เงินปันผลแบบ56-1 CHEWA
GPI 2023-02-192023-04-072023-04-270.042.33%4.83เหนือ - 288%
42 / 87 / 68 / 27 / 48
เงินปันผลแบบ56-1 GPI
GLORY 2023-02-162023-04-052023-04-260.061.40%6.25เหนือ - 16%
61 / 72 / 75 / 36 / 62
เงินปันผลแบบ56-1 GLORY
SCGP 2023-01-242023-04-042023-04-240.350.74%4.78ใต้ - 1%
42 / 39 / 86 / 20 / 52
เงินปันผลแบบ56-1 SCGP
DCC 2023-02-142023-04-042023-04-270.0110.48%5.19เหนือ - 35%
32 / 22 / 93 / 64 / 50
เงินปันผลแบบ56-1 DCC
THCOM 2023-02-132023-04-032023-04-260.53.45%4.57เหนือ - 1000%
59 / 73 / 66 / 22 / 22
เงินปันผลแบบ56-1 THCOM
Q-CON 2023-02-132023-03-312023-04-210.754.26%5.51เหนือ - 99%
70 / 100 / 89 / 41 / 48
เงินปันผลแบบ56-1 Q-CON
COTTO 2023-01-242023-03-312023-04-210.041.80%4.56เหนือ - 132%
36 / 42 / 88 / 12 / 38
เงินปันผลแบบ56-1 COTTO
Q-CON 2023-02-122023-03-312023-04-210.754.26%5.51เหนือ - 99%
70 / 100 / 89 / 41 / 48
เงินปันผลแบบ56-1 Q-CON
CPI 2023-02-232023-03-302023-05-190.216.48%5.39ใต้ - 64%
53 / 54 / 82 / 46 / 56
เงินปันผลแบบ56-1 CPI
BVG 2023-02-272023-03-302023-05-110.040.60%4.55เหนือ - 759%
38 / 72 / 68 / 42 / 52
เงินปันผลแบบ56-1 BVG
IMH 2023-02-272023-03-282023-05-250.141.19%1.99เหนือ - 88%
10 / 22 / 67 / 36 / 28
เงินปันผลแบบ56-1 IMH
SUC 2023-03-162023-03-282023-05-101.54.84%5.42ใต้ - 6%
56 / 98 / 90 / 1 / 42
เงินปันผลแบบ56-1 SUC
AS 2023-02-242023-03-282023-05-090.231.52%3.94เหนือ - 45%
30 / 22 / 84 / 50 / 50
เงินปันผลแบบ56-1 AS
PK 2023-03-28----1.65เหนือ - 579%
20 / 9 / 37 / 4 / 22
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 PK
UPF 2023-03-152023-03-272023-05-102.855.38%3.17เหนือ - 68%
21 / 53 / 75 / 14 / 38
เงินปันผลแบบ56-1 UPF
UPF 2023-02-072023-03-272023-05-102.855.38%3.17เหนือ - 68%
21 / 53 / 75 / 14 / 38
เงินปันผลแบบ56-1 UPF
QHOP 2023-03-27----2.3เหนือ - 100%
16 / 16 / 57 / 7 / 19
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 QHOP
SQ 2023-03-132023-03-272023-05-110.115.85%4.81ใต้ - 26%
60 / 37 / 60 / 34 / 60
เงินปันผลแบบ56-1 SQ
TVO 2023-03-102023-03-242023-05-190.853.18%5.34เหนือ - 20%
44 / 55 / 90 / 61 / 69
เงินปันผลแบบ56-1 TVO
NSI 2023-03-24----4.23เหนือ - 537%
32 / 32 / 64 / 15 / 47
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 NSI
LEE 2023-03-102023-03-242023-05-180.031.27%2.64เหนือ - 278%
18 / 32 / 78 / 8 / 19
เงินปันผลแบบ56-1 LEE
TSTE 2023-02-232023-03-232023-05-260.141.79%4.73เหนือ - 103%
42 / 61 / 85 / 12 / 38
เงินปันผลแบบ56-1 TSTE
TMILL 2023-02-232023-03-232023-05-250.133.37%5.14เหนือ - 65%
45 / 53 / 84 / 47 / 55
เงินปันผลแบบ56-1 TMILL
CMR 2023-03-072023-03-232023-05-250.0662.52%6.09เหนือ - 7%
70 / 93 / 78 / 39 / 53
เงินปันผลแบบ56-1 CMR
STEC 2023-03-102023-03-232023-05-260.32.40%4.32เหนือ - 74%
59 / 63 / 80 / 23 / 37
เงินปันผลแบบ56-1 STEC
TCOAT 2023-03-22----1.65เหนือ - 1000%
27 / 32 / 62 / 9 / 29
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 TCOAT
TTA 2023-03-082023-03-212023-05-120.222.80%4.13ใต้ - 69%
38 / 42 / 74 / 31 / 47
เงินปันผลแบบ56-1 TTA
ADD 2023-03-082023-03-212023-05-090.060.78%3.64เหนือ - 22%
27 / 22 / 83 / 39 / 35
เงินปันผลแบบ56-1 ADD
PROSPECT 2023-02-012023-03-212023-03-310.222.28%2.75เหนือ - 62%
32 / 58 / 34 / 24 / 27
เงินปันผลแบบ56-1 PROSPECT
PATO 2023-02-272023-03-202023-05-100.414.21%2.19เหนือ - 199%
11 / 6 / 60 / 34 / 32
เงินปันผลแบบ56-1 PATO
WINMED 2023-03-072023-03-202023-05-190.05691.32%3.81เหนือ - 27%
41 / 44 / 60 / 39 / 54
เงินปันผลแบบ56-1 WINMED
KCAR 2023-02-272023-03-202023-05-240.33.68%3.8ใต้ - 2%
25 / 15 / 67 / 28 / 41
เงินปันผลแบบ56-1 KCAR
KCAR 2023-01-302023-03-202023-05-240.33.68%3.8ใต้ - 2%
25 / 15 / 67 / 28 / 41
เงินปันผลแบบ56-1 KCAR
KCE 2023-03-072023-03-202023-05-120.61.31%5.29เหนือ - 50%
43 / 53 / 85 / 41 / 61
เงินปันผลแบบ56-1 KCE
SOLAR 2023-03-20----0.94เหนือ - 100%
45 / 53 / 35 / 3 / 21
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 SOLAR
LANNA 2023-03-072023-03-202023-05-231.5510.62%6.71ใต้ - 65%
68 / 89 / 97 / 56 / 65
เงินปันผลแบบ56-1 LANNA
PRG 2023-02-282023-03-172023-05-080.32.70%4.17เหนือ - 51%
56 / 44 / 66 / 11 / 17
เงินปันผลแบบ56-1 PRG
FANCY 2023-03-17----0.6เหนือ - 100%
33 / 46 / 42 / 0 / 17
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 FANCY
NTV 2023-02-212023-03-172023-05-191.132.90%5.8เหนือ - 135%
58 / 83 / 79 / 53 / 61
เงินปันผลแบบ56-1 NTV
CCET 2023-02-242023-03-172023-05-18หุ้นปันผลหุ้นปันผล(%)4.48เหนือ - 138%
58 / 64 / 35 / 20 / 57
หุ้นปันผลแบบ56-1 CCET
UBE 2023-02-212023-03-172023-05-150.042.88%3.95ใต้ - 54%
44 / 42 / 86 / 12 / 35
เงินปันผลแบบ56-1 UBE
MCS 2023-02-282023-03-172023-05-080.22.16%2.96เหนือ - 8%
32 / 22 / 63 / 42 / 35
เงินปันผลแบบ56-1 MCS
CEN 2023-03-17----1.63เหนือ - 300%
33 / 20 / 46 / 21 / 18
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 CEN
PYLON 2023-02-212023-03-172023-05-220.153.50%4.67เหนือ - 140%
56 / 89 / 69 / 55 / 52
เงินปันผลแบบ56-1 PYLON
THG 2023-02-232023-03-172023-05-260.91.31%4.47เหนือ - 171%
46 / 57 / 67 / 37 / 50
เงินปันผลแบบ56-1 THG
TAKUNI 2023-02-272023-03-172023-05-240.031.40%6.27ใต้ - 34%
70 / 67 / 88 / 42 / 52
เงินปันผลแบบ56-1 TAKUNI
MBK 2023-03-012023-03-172023-05-030.42.47%4.38เหนือ - 1000%
49 / 67 / 52 / 18 / 49
เงินปันผลแบบ56-1 MBK
HFT 2023-02-222023-03-172023-05-250.387.31%4.46ใต้ - 43%
25 / 44 / 89 / 42 / 44
เงินปันผลแบบ56-1 HFT
RATCH 2023-02-282023-03-172023-05-190.82.08%3.02เหนือ - 11%
40 / 37 / 72 / 19 / 38
เงินปันผลแบบ56-1 RATCH
STOWER 2023-03-17----2.02เหนือ - 100%
50 / 72 / 47 / 3 / 31
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 STOWER
TQR 2023-02-212023-03-162023-05-190.252.10%6.24เหนือ - 33%
59 / 75 / 79 / 67 / 63
เงินปันผลแบบ56-1 TQR
CAZ 2023-02-242023-03-162023-05-190.25.49%5.88ใต้ - 73%
61 / 66 / 80 / 68 / 63
เงินปันผลแบบ56-1 CAZ
SSTRT 2023-01-292023-03-162023-03-300.23.81%5.03ใต้ - 30%
63 / 69 / 70 / 5 / 41
เงินปันผลแบบ56-1 SSTRT
DIMET 2023-03-16----1.7เหนือ - 100%
35 / 33 / 47 / 0 / 22
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 DIMET
JCK 2023-03-16----2.1เหนือ - 100%
48 / 55 / 24 / 0 / 41
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 JCK
PRIN 2023-01-262023-03-162023-05-220.0973.23%5.01เหนือ - 24%
67 / 75 / 62 / 25 / 37
เงินปันผลแบบ56-1 PRIN
FSS 2023-02-212023-03-162023-05-190.071.93%4.6ใต้ - 34%
30 / 40 / 76 / 13 / 44
เงินปันผลแบบ56-1 FSS
BROOK 2023-02-212023-03-162023-05-250.00751.53%1.71เหนือ - 100%
13 / 19 / 53 / 26 / 28
เงินปันผลแบบ56-1 BROOK
EMC 2023-03-16----0.02เหนือ - 100%
16 / 11 / 43 / 3 / 8
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 EMC
CGH 2023-03-16----3.06เหนือ - 100%
32 / 11 / 67 / 12 / 32
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 CGH
VNG 2023-02-212023-03-162023-05-170.12.00%2.06เหนือ - 106%
30 / 26 / 63 / 12 / 34
เงินปันผลแบบ56-1 VNG
ASIMAR 2023-03-022023-03-162023-05-030.042.37%2.54เหนือ - 179%
29 / 40 / 52 / 12 / 42
เงินปันผลแบบ56-1 ASIMAR
SIRI 2023-02-272023-03-162023-05-170.116.67%4.5ใต้ - 30%
62 / 80 / 35 / 27 / 57
เงินปันผลแบบ56-1 SIRI
RCL 2023-02-242023-03-162023-05-19311.01%6.21ใต้ - 93%
66 / 86 / 86 / 56 / 73
เงินปันผลแบบ56-1 RCL
HEMP 2023-03-16----1.55เหนือ - 100%
21 / 19 / 41 / 1 / 15
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 HEMP
BROOK 2023-01-262023-03-162023-05-250.00751.53%1.71เหนือ - 100%
13 / 19 / 53 / 26 / 28
เงินปันผลแบบ56-1 BROOK
LALIN 2023-02-242023-03-152023-05-190.3353.79%5ใต้ - 63%
34 / 22 / 73 / 64 / 50
เงินปันผลแบบ56-1 LALIN
PEACE 2023-02-232023-03-152023-05-170.255.92%6.34ใต้ - 51%
79 / 89 / 77 / 50 / 61
เงินปันผลแบบ56-1 PEACE
PPPM 2023-03-15----1.54เหนือ - 100%
45 / 64 / 45 / 0 / 29
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 PPPM
SEAOIL 2023-02-232023-03-152023-05-23หุ้นปันผลหุ้นปันผล(%)3.91ใต้ - 51%
48 / 61 / 64 / 50 / 48
หุ้นปันผลแบบ56-1 SEAOIL
MASTER 2023-01-252023-03-152023-05-190.30.36%4.92เหนือ - 543%
59 / 48 / 57 / 53 / 56
เงินปันผลแบบ56-1 MASTER
CWT 2023-02-282023-03-152023-05-230.05352.21%4.12ใต้ - 71%
49 / 27 / 80 / 6 / 37
เงินปันผลแบบ56-1 CWT
JCT 2023-02-282023-03-152023-05-1545.05%5.18เหนือ - 90%
63 / 69 / 77 / 19 / 39
เงินปันผลแบบ56-1 JCT
KBS 2023-02-272023-03-152023-05-150.59.26%2.93เหนือ - 1000%
59 / 78 / 60 / 27 / 48
เงินปันผลแบบ56-1 KBS
MASTER 2023-02-272023-03-152023-05-090.30.36%4.92เหนือ - 543%
59 / 48 / 57 / 53 / 56
เงินปันผลแบบ56-1 MASTER
TVI 2023-02-282023-03-152023-05-250.292.93%4.69เหนือ - 26%
40 / 42 / 78 / 33 / 57
เงินปันผลแบบ56-1 TVI
KOOL 2023-02-282023-03-152023-05-030.011.79%3.12เหนือ - 780%
53 / 78 / 57 / 11 / 43
เงินปันผลแบบ56-1 KOOL
PDG 2023-02-152023-03-152023-05-180.051.52%3.32เหนือ - 89%
28 / 26 / 64 / 29 / 40
เงินปันผลแบบ56-1 PDG
UP 2023-03-15----2.41เหนือ - 1000%
59 / 73 / 62 / 1 / 23
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 UP
PRIME 2023-03-15----1.76เหนือ - 85%
25 / 22 / 31 / 12 / 43
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 PRIME
IRCP 2023-02-272023-03-142023-05-170.0252.45%4.06เหนือ - 230%
52 / 72 / 77 / 9 / 38
เงินปันผลแบบ56-1 IRCP
EGCO 2023-02-282023-03-142023-04-243.252.08%2.71เหนือ - 117%
23 / 22 / 59 / 8 / 44
เงินปันผลแบบ56-1 EGCO
AGE 2023-02-212023-03-142023-05-17หุ้นปันผลหุ้นปันผล(%)6.44ใต้ - 83%
78 / 93 / 74 / 69 / 70
หุ้นปันผลแบบ56-1 AGE
SPCG 2023-02-242023-03-142023-05-180.64.38%5.67ใต้ - 14%
30 / 32 / 93 / 58 / 44
เงินปันผลแบบ56-1 SPCG
SA 2023-02-242023-03-142023-05-260.050.69%1.55เหนือ - 100%
17 / 0 / 30 / 27 / 17
เงินปันผลแบบ56-1 SA
DPAINT 2023-02-282023-03-142023-05-240.1622.08%3.89เหนือ - 82%
50 / 52 / 61 / 24 / 41
เงินปันผลแบบ56-1 DPAINT
SANKO 2023-02-232023-03-142023-05-190.0211.79%4.85เหนือ - 1000%
62 / 80 / 74 / 29 / 48
เงินปันผลแบบ56-1 SANKO
BGRIM 2023-02-282023-03-142023-05-100.0350.09%2.52เหนือ - 591%
32 / 22 / 45 / 12 / 40
เงินปันผลแบบ56-1 BGRIM
FORTH 2023-02-242023-03-142023-05-080.371.14%6.59เหนือ - 61%
73 / 84 / 83 / 78 / 70
เงินปันผลแบบ56-1 FORTH
SAWANG 2023-03-14----2เหนือ - 100%
57 / 48 / 43 / 0 / 24
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 SAWANG
STECH 2023-02-282023-03-142023-05-190.0261.16%4.38ใต้ - 3%
42 / 54 / 76 / 22 / 42
เงินปันผลแบบ56-1 STECH
OTO 2023-03-14----1.88เหนือ - 100%
13 / 22 / 74 / 9 / 16
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 OTO
M-CHAI 2023-02-272023-03-142023-05-2682.20%4.35ใต้ - 56%
37 / 42 / 46 / 49 / 69
เงินปันผลแบบ56-1 M-CHAI
PMTA 2023-02-232023-03-142023-05-120.33.03%2.93ใต้ - 44%
46 / 42 / 68 / 11 / 27
เงินปันผลแบบ56-1 PMTA
TPP 2023-01-242023-03-140000-00-000.52.60%4.41เหนือ - 52%
54 / 83 / 75 / 9 / 43
เงินปันผลแบบ56-1 TPP
ALL 2023-03-14----0.01เหนือ - 100%
8 / 0 / 36 / 7 / 9
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 ALL
SA 2023-01-242023-03-142023-05-260.050.69%1.55เหนือ - 100%
17 / 0 / 30 / 27 / 17
เงินปันผลแบบ56-1 SA
AIRA 2023-02-282023-03-142023-05-160.0110.58%3.32เหนือ - 1000%
32 / 17 / 54 / 5 / 30
เงินปันผลแบบ56-1 AIRA
THE 2023-02-282023-03-142023-05-180.16.62%1.63เหนือ - 100%
18 / 19 / 61 / 19 / 21
เงินปันผลแบบ56-1 THE
TPP 2023-02-282023-03-142023-05-030.52.60%4.41เหนือ - 52%
54 / 83 / 75 / 9 / 43
เงินปันผลแบบ56-1 TPP
AMARIN 2023-02-282023-03-142023-05-220.294.79%6.23ใต้ - 23%
71 / 86 / 88 / 39 / 56
เงินปันผลแบบ56-1 AMARIN
BTG 2023-02-282023-03-142023-05-1913.67%5.34ใต้ - 52%
71 / 95 / 68 / 44 / 67
เงินปันผลแบบ56-1 BTG
TNP 2023-02-202023-03-142023-05-190.0451.18%5.59ใต้ - 35%
56 / 32 / 83 / 55 / 53
เงินปันผลแบบ56-1 TNP
AH 2023-02-282023-03-142023-05-250.963.17%6.27ใต้ - 64%
71 / 86 / 81 / 52 / 63
เงินปันผลแบบ56-1 AH
W 2023-03-14----1.44เหนือ - 100%
29 / 45 / 35 / 1 / 33
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 W
BIG 2023-01-242023-03-142023-05-100.022.90%3.69เหนือ - 1000%
41 / 78 / 77 / 14 / 39
เงินปันผลแบบ56-1 BIG
HYDRO 2023-03-14----0.01เหนือ - 100%
19 / 19 / 36 / 0 / 11
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 HYDRO
TGE 2023-01-242023-03-140000-00-000.00250.13%4.97ใต้ - 25%
49 / 55 / 66 / 37 / 63
เงินปันผลแบบ56-1 TGE
SPG 2023-02-272023-03-142023-05-100.85.00%3.89เหนือ - 86%
27 / 31 / 86 / 9 / 22
เงินปันผลแบบ56-1 SPG
ECL 2023-02-232023-03-132023-05-120.052.96%3.83เหนือ - 27%
31 / 45 / 59 / 20 / 33
เงินปันผลแบบ56-1 ECL
BH 2023-02-152023-03-132023-05-102.351.09%6.58เหนือ - 435%
66 / 100 / 88 / 54 / 71
เงินปันผลแบบ56-1 BH
CK 2023-02-272023-03-132023-05-230.10.50%2.29เหนือ - 287%
56 / 50 / 13 / 9 / 31
เงินปันผลแบบ56-1 CK
WINMED 2023-02-272023-03-132023-05-190.05691.32%3.81เหนือ - 27%
41 / 44 / 60 / 39 / 54
เงินปันผลแบบ56-1 WINMED
PTC 2023-02-232023-03-132023-05-180.0823.28%2.34เหนือ - 86%
0 / 22 / 56 / 30 / 12
เงินปันผลแบบ56-1 PTC
AIMIRT 2023-01-242023-03-132023-03-300.2231.84%3.53เหนือ - 47%
48 / 61 / 41 / 17 / 42
เงินปันผลแบบ56-1 AIMIRT
SNP 2023-02-232023-03-132023-05-190.74.00%6.78เหนือ - 144%
65 / 92 / 84 / 55 / 66
เงินปันผลแบบ56-1 SNP
SGP 2023-02-242023-03-132023-05-180.22.21%2.93ใต้ - 51%
47 / 40 / 63 / 33 / 45
เงินปันผลแบบ56-1 SGP
ITD 2023-03-13----2.38ใต้ - 57%
31 / 21 / 44 / 0 / 39
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 ITD
TEAMG 2023-02-232023-03-132023-05-22หุ้นปันผลหุ้นปันผล(%)4.69เหนือ - 736%
36 / 50 / 76 / 44 / 43
หุ้นปันผลแบบ56-1 TEAMG
UOBKH 2023-02-272023-03-132023-05-260.091.59%3.73ใต้ - 9%
29 / 32 / 66 / 12 / 34
เงินปันผลแบบ56-1 UOBKH
ZEN 2023-02-272023-03-132023-05-150.160.92%5.13เหนือ - 1000%
46 / 86 / 74 / 37 / 57
เงินปันผลแบบ56-1 ZEN
TQM 2023-02-272023-03-132023-05-120.51.49%5.29ใต้ - 22%
54 / 31 / 72 / 62 / 67
เงินปันผลแบบ56-1 TQM
BM 2023-02-232023-03-132023-05-190.12.30%5.51เหนือ - 73%
44 / 51 / 85 / 19 / 52
เงินปันผลแบบ56-1 BM
TIPH 2023-02-272023-03-132023-05-220.751.76%5.04เหนือ - 165%
31 / 40 / 76 / 77 / 54
เงินปันผลแบบ56-1 TIPH
HANA 2023-02-272023-03-132023-05-160.51.00%4.8เหนือ - 111%
48 / 62 / 77 / 17 / 46
เงินปันผลแบบ56-1 HANA
TNR 2023-02-272023-03-132023-05-030.33.33%5.46เหนือ - 26%
60 / 91 / 81 / 40 / 62
เงินปันผลแบบ56-1 TNR
WINNER 2023-02-272023-03-132023-05-120.073.15%4.06เหนือ - 45%
33 / 43 / 69 / 46 / 59
เงินปันผลแบบ56-1 WINNER
BJCHI 2023-02-232023-03-132023-05-190.127.36%3.32ใต้ - 39%
53 / 72 / 62 / 28 / 31
เงินปันผลแบบ56-1 BJCHI
AI 2023-02-172023-03-132023-05-030.23.33%2.78เหนือ - 61%
35 / 44 / 78 / 36 / 46
เงินปันผลแบบ56-1 AI
ECF 2023-02-282023-03-132023-05-190.0110.77%2.65เหนือ - 214%
26 / 29 / 56 / 10 / 27
เงินปันผลแบบ56-1 ECF
ECF 2023-01-232023-03-132023-05-190.0110.77%2.65เหนือ - 214%
26 / 29 / 56 / 10 / 27
เงินปันผลแบบ56-1 ECF
DITTO 2023-02-242023-03-132023-05-22หุ้นปันผลหุ้นปันผล(%)7.05เหนือ - 356%
85 / 98 / 83 / 59 / 76
หุ้นปันผลแบบ56-1 DITTO
SAMTEL 2023-02-232023-03-132023-05-120.153.06%4.7เหนือ - 995%
61 / 84 / 83 / 22 / 33
เงินปันผลแบบ56-1 SAMTEL
TEGH 2023-02-272023-03-132023-05-230.265.73%4.29ใต้ - 30%
43 / 51 / 72 / 40 / 51
เงินปันผลแบบ56-1 TEGH
DCON 2023-02-272023-03-132023-05-190.0122.67%4.39เหนือ - 163%
46 / 77 / 66 / 23 / 39
เงินปันผลแบบ56-1 DCON
WARRIX 2023-02-272023-03-132023-05-250.191.71%5.2เหนือ - 352%
69 / 78 / 59 / 12 / 39
เงินปันผลแบบ56-1 WARRIX
RPH 2023-02-252023-03-132023-05-220.152.48%5.48ใต้ - 46%
24 / 44 / 90 / 52 / 53
เงินปันผลแบบ56-1 RPH
AIMCG 2023-01-242023-03-132023-03-300.142.83%2.57เหนือ - 54%
11 / 33 / 42 / 0 / 23
เงินปันผลแบบ56-1 AIMCG
BTNC 2023-03-13----3.33เหนือ - 32%
38 / 57 / 73 / 2 / 23
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 BTNC
TRUE 2023-03-13----2.15เหนือ - 133%
18 / 8 / 30 / 4 / 30
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 TRUE
TKS 2023-02-232023-03-132023-05-080.32.50%6.91ใต้ - 21%
72 / 98 / 83 / 53 / 62
เงินปันผลแบบ56-1 TKS
TMD 2023-02-272023-03-132023-05-091.67.02%4.72เหนือ - 42%
25 / 26 / 81 / 40 / 49
เงินปันผลแบบ56-1 TMD
SKN 2023-02-272023-03-132023-05-190.367.23%5.23ใต้ - 64%
32 / 32 / 90 / 53 / 45
เงินปันผลแบบ56-1 SKN
EA 2023-02-242023-03-102023-05-190.30.40%4.11เหนือ - 95%
41 / 29 / 60 / 49 / 66
เงินปันผลแบบ56-1 EA
VCOM 2023-02-242023-03-102023-05-120.184.09%5.6ใต้ - 47%
43 / 41 / 86 / 72 / 59
เงินปันผลแบบ56-1 VCOM
MTI 2023-02-272023-03-102023-05-156.185.44%5.69ใต้ - 35%
59 / 61 / 75 / 60 / 55
เงินปันผลแบบ56-1 MTI
DDD 2023-02-242023-03-102023-05-100.31.96%3.63เหนือ - 1000%
51 / 82 / 56 / 11 / 45
เงินปันผลแบบ56-1 DDD
HL 2023-02-242023-03-102023-05-110.180.81%6.37เหนือ - 148%
86 / 89 / 84 / 36 / 62
เงินปันผลแบบ56-1 HL
WPH 2023-02-242023-03-102023-05-250.112.84%3.27เหนือ - 65%
18 / 24 / 60 / 46 / 39
เงินปันผลแบบ56-1 WPH
WAVE 2023-03-10----0.57เหนือ - 100%
32 / 36 / 39 / 0 / 18
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 WAVE
S 2023-02-242023-03-102023-05-120.021.13%3.39ใต้ - 31%
64 / 58 / 38 / 7 / 45
เงินปันผลแบบ56-1 S
CSC 2023-02-242023-03-102023-05-122.24.71%3.79เหนือ - 4%
39 / 53 / 73 / 21 / 38
เงินปันผลแบบ56-1 CSC
STPI 2023-03-10----1.83เหนือ - 1000%
43 / 33 / 46 / 11 / 41
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 STPI
VIH 2023-02-272023-03-102023-05-190.455.29%5.23ใต้ - 61%
31 / 22 / 97 / 53 / 52
เงินปันผลแบบ56-1 VIH
PLUS 2023-02-232023-03-102023-05-170.131.68%4.15เหนือ - 307%
43 / 99 / 42 / 40 / 45
เงินปันผลแบบ56-1 PLUS
CMC 2023-02-232023-03-102023-05-25หุ้นปันผลหุ้นปันผล(%)1.81เหนือ - 100%
19 / 9 / 27 / 9 / 30
หุ้นปันผลแบบ56-1 CMC
SYMC 2023-01-222023-03-102023-05-090.09351.67%6.28เหนือ - 47%
68 / 60 / 82 / 26 / 47
เงินปันผลแบบ56-1 SYMC
SVOA 2023-02-242023-03-102023-04-250.0712.96%5.73เหนือ - 33%
49 / 63 / 84 / 28 / 37
เงินปันผลแบบ56-1 SVOA
TCCC 2023-02-272023-03-102023-05-181.43.61%3.21เหนือ - 260%
28 / 42 / 68 / 27 / 46
เงินปันผลแบบ56-1 TCCC
HARN 2023-02-242023-03-102023-05-190.136.19%5.47เหนือ - 54%
47 / 86 / 87 / 28 / 48
เงินปันผลแบบ56-1 HARN
KJL 2023-02-242023-03-102023-04-25หุ้นปันผลหุ้นปันผล(%)5.65เหนือ - 212%
70 / 75 / 69 / 53 / 56
หุ้นปันผลแบบ56-1 KJL
TTI 2023-01-222023-03-102023-05-2214.05%3.04เหนือ - 1000%
66 / 89 / 63 / 14 / 30
เงินปันผลแบบ56-1 TTI
WHAIR 2023-01-232023-03-102023-03-300.12181.60%4.33เหนือ - 128%
43 / 61 / 65 / 9 / 40
เงินปันผลแบบ56-1 WHAIR
AJA 2023-03-09----1.65เหนือ - 100%
56 / 48 / 51 / 4 / 13
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 AJA
FTI 2023-02-242023-03-092023-04-280.062.86%3.23เหนือ - 206%
33 / 42 / 70 / 32 / 27
เงินปันผลแบบ56-1 FTI
TKN 2023-02-232023-03-092023-05-110.121.22%5.26เหนือ - 296%
51 / 99 / 80 / 54 / 58
เงินปันผลแบบ56-1 TKN
TEKA 2023-02-222023-03-092023-05-240.134.06%3.09ใต้ - 28%
28 / 44 / 65 / 47 / 49
เงินปันผลแบบ56-1 TEKA
UEC 2023-02-222023-03-092023-05-190.032.01%1.31เหนือ - 1000%
24 / 33 / 44 / 4 / 27
เงินปันผลแบบ56-1 UEC
APURE 2023-02-242023-03-092023-03-240.051.03%3.56เหนือ - 96%
24 / 42 / 85 / 38 / 41
เงินปันผลแบบ56-1 APURE
PERM 2023-03-09----0.98เหนือ - 100%
23 / 17 / 59 / 11 / 16
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 PERM
PSH 2023-02-172023-03-092023-05-190.655.12%5.15เหนือ - 68%
49 / 78 / 81 / 13 / 45
เงินปันผลแบบ56-1 PSH
LST 2023-02-242023-03-092023-04-270.193.85%4.6ใต้ - 40%
36 / 55 / 84 / 26 / 53
เงินปันผลแบบ56-1 LST
STC 2023-02-232023-03-092023-05-080.0253.21%2.46เหนือ - 1000%
21 / 41 / 55 / 11 / 34
เงินปันผลแบบ56-1 STC
SCP 2023-02-242023-03-092023-05-250.153.09%4.17เหนือ - 66%
20 / 52 / 82 / 32 / 41
เงินปันผลแบบ56-1 SCP
NCH 2023-01-192023-03-092023-05-180.117.75%5.71ใต้ - 63%
81 / 75 / 65 / 35 / 55
เงินปันผลแบบ56-1 NCH
YONG 2023-01-192023-03-092023-05-020.082.70%5.53เหนือ - 54%
52 / 86 / 75 / 44 / 68
เงินปันผลแบบ56-1 YONG
BKI 2023-02-242023-03-092023-05-085225.23%3.38เหนือ - 1000%
60 / 92 / 77 / 20 / 33
เงินปันผลแบบ56-1 BKI
MNIT2 2023-02-232023-03-092023-03-240.061.22%1.29เหนือ - 352%
0 / 11 / 65 / 2 / 2
เงินปันผลแบบ56-1 MNIT2
ECF 2023-02-282023-03-092023-05-190.0110.77%2.65เหนือ - 214%
26 / 29 / 56 / 10 / 27
เงินปันผลแบบ56-1 ECF
M-II 2023-02-232023-03-092023-03-270.150.04%2.58ใต้ - 56%
25 / 22 / 55 / 7 / 14
เงินปันผลแบบ56-1 M-II
NC 2023-02-242023-03-092023-05-240.141.09%4.53เหนือ - 189%
56 / 89 / 68 / 8 / 39
เงินปันผลแบบ56-1 NC
FMT 2023-02-222023-03-092023-05-192.758.87%4.21เหนือ - 21%
26 / 53 / 77 / 27 / 45
เงินปันผลแบบ56-1 FMT
MILL 2023-03-09----1.68เหนือ - 100%
33 / 21 / 54 / 10 / 26
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 MILL
KK 2023-02-232023-03-092023-05-120.0251.09%4.64เหนือ - 44%
33 / 25 / 78 / 35 / 39
เงินปันผลแบบ56-1 KK
CPW 2023-02-242023-03-092023-05-100.082.47%4.73ใต้ - 26%
46 / 62 / 79 / 32 / 51
เงินปันผลแบบ56-1 CPW
ICN 2023-02-222023-03-092023-05-190.12.96%5.21ใต้ - 28%
58 / 62 / 65 / 56 / 56
เงินปันผลแบบ56-1 ICN
FSMART 2023-02-232023-03-092023-05-030.161.52%3.55เหนือ - 26%
12 / 22 / 79 / 63 / 36
เงินปันผลแบบ56-1 FSMART
CHIC 2023-01-192023-03-092023-05-120.00250.31%2.59เหนือ - 680%
15 / 20 / 56 / 15 / 29
เงินปันผลแบบ56-1 CHIC
TPRIME 2023-01-222023-03-092023-03-280.0931.16%4.21เหนือ - 10%
33 / 26 / 66 / 14 / 31
เงินปันผลแบบ56-1 TPRIME
PQS 2023-02-222023-03-092023-05-120.153.46%4.63ใต้ - 14%
41 / 31 / 76 / 49 / 52
เงินปันผลแบบ56-1 PQS
SUSCO 2023-02-232023-03-092023-05-170.123.28%6.24ใต้ - 30%
52 / 84 / 82 / 48 / 60
เงินปันผลแบบ56-1 SUSCO
SVT 2023-02-232023-03-092023-05-190.051.33%5.02เหนือ - 291%
53 / 83 / 60 / 18 / 38
เงินปันผลแบบ56-1 SVT
RJH 2023-01-192023-03-092023-05-230.51.72%6.53ใต้ - 65%
59 / 51 / 91 / 67 / 74
เงินปันผลแบบ56-1 RJH
PQS 2023-01-192023-03-090000-00-000.153.46%4.63ใต้ - 14%
41 / 31 / 76 / 49 / 52
เงินปันผลแบบ56-1 PQS
SPRC 2023-02-242023-03-092023-05-030.151.39%2.95ใต้ - 10%
49 / 56 / 66 / 33 / 42
เงินปันผลแบบ56-1 SPRC
FSMART 2023-01-192023-03-092023-05-030.161.52%3.55เหนือ - 26%
12 / 22 / 79 / 63 / 36
เงินปันผลแบบ56-1 FSMART
MNIT 2023-02-232023-03-092023-03-240.021.24%2.78เหนือ - 264%
41 / 61 / 55 / 5 / 24
เงินปันผลแบบ56-1 MNIT
M-STOR 2023-02-232023-03-092023-03-270.11.64%2.73เหนือ - 242%
12 / 26 / 58 / 0 / 23
เงินปันผลแบบ56-1 M-STOR
GBX 2023-02-212023-03-092023-05-100.0778.65%2.41ใต้ - 47%
30 / 22 / 65 / 5 / 15
เงินปันผลแบบ56-1 GBX
DUSIT 2023-03-09----3.74เหนือ - 1000%
53 / 67 / 43 / 5 / 47
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 DUSIT
PTG 2023-02-232023-03-092023-05-190.21.43%4.63ใต้ - 4%
39 / 22 / 65 / 62 / 62
เงินปันผลแบบ56-1 PTG
UVAN 2023-02-242023-03-092023-05-260.79.46%6.96ใต้ - 56%
72 / 100 / 89 / 60 / 75
เงินปันผลแบบ56-1 UVAN
SISB 2023-02-232023-03-092023-04-240.160.55%7.51เหนือ - 379%
80 / 100 / 87 / 50 / 73
เงินปันผลแบบ56-1 SISB
BOFFICE 2023-01-192023-03-092023-03-300.1732.14%5.15เหนือ - 105%
66 / 83 / 52 / 18 / 49
เงินปันผลแบบ56-1 BOFFICE
SYNTEC 2023-03-09----1.56เหนือ - 100%
8 / 17 / 65 / 9 / 17
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 SYNTEC
SE 2023-02-242023-03-092023-05-22หุ้นปันผลหุ้นปันผล(%)6.22เหนือ - 21%
66 / 88 / 81 / 58 / 65
หุ้นปันผลแบบ56-1 SE
KUN 2023-02-232023-03-092023-05-120.031.38%3.89ใต้ - 36%
43 / 23 / 44 / 50 / 55
เงินปันผลแบบ56-1 KUN
MNRF 2023-02-232023-03-092023-03-240.0150.52%2.9เหนือ - 183%
37 / 24 / 56 / 7 / 26
เงินปันผลแบบ56-1 MNRF
UAC 2023-02-232023-03-092023-04-190.122.78%2.91เหนือ - 29%
34 / 36 / 71 / 34 / 41
เงินปันผลแบบ56-1 UAC
NVD 2023-02-212023-03-092023-05-090.062.44%3.09เหนือ - 1000%
37 / 43 / 51 / 23 / 23
เงินปันผลแบบ56-1 NVD
RJH 2023-02-202023-03-092023-05-230.51.72%6.53ใต้ - 65%
59 / 51 / 91 / 67 / 74
เงินปันผลแบบ56-1 RJH
UPOIC 2023-02-232023-03-092023-05-030.457.14%4.52ใต้ - 49%
38 / 53 / 89 / 40 / 55
เงินปันผลแบบ56-1 UPOIC
WIN 2023-03-09----2.61เหนือ - 100%
44 / 44 / 58 / 0 / 31
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 WIN
UTP 2023-02-232023-03-092023-05-260.271.96%5.55ใต้ - 24%
42 / 52 / 92 / 57 / 67
เงินปันผลแบบ56-1 UTP
WORK 2023-02-242023-03-092023-05-020.130.73%3.44เหนือ - 160%
32 / 42 / 83 / 8 / 38
เงินปันผลแบบ56-1 WORK
RABBIT 2023-03-09----2.87ใต้ - 67%
61 / 67 / 37 / 0 / 39
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 RABBIT
BKD 2023-02-232023-03-092023-04-270.062.70%3.38เหนือ - 1000%
60 / 92 / 77 / 20 / 33
เงินปันผลแบบ56-1 BKD
STC 2023-02-222023-03-092023-05-080.0253.21%2.46เหนือ - 1000%
21 / 41 / 55 / 11 / 34
เงินปันผลแบบ56-1 STC
SIS 2023-02-202023-03-092023-05-151.25.11%5.34ใต้ - 25%
42 / 44 / 74 / 62 / 56
เงินปันผลแบบ56-1 SIS
UTP 2023-01-192023-03-092023-05-260.271.96%5.55ใต้ - 24%
42 / 52 / 92 / 57 / 67
เงินปันผลแบบ56-1 UTP
ALLY 2023-01-222023-03-092023-03-310.1732.26%2.47เหนือ - 216%
14 / 24 / 56 / 19 / 23
เงินปันผลแบบ56-1 ALLY
SYNEX 2023-02-232023-03-092023-05-020.523.49%5.43เหนือ - 8%
53 / 61 / 66 / 59 / 65
เงินปันผลแบบ56-1 SYNEX
SECURE 2023-02-222023-03-092023-05-190.31.84%4.07เหนือ - 175%
29 / 41 / 76 / 35 / 47
เงินปันผลแบบ56-1 SECURE
MSC 2023-01-192023-03-092023-04-210.44.71%4.6เหนือ - 79%
43 / 66 / 68 / 46 / 49
เงินปันผลแบบ56-1 MSC
TPIPL 2023-02-232023-03-082023-05-180.074.38%5.39ใต้ - 71%
57 / 50 / 60 / 40 / 61
เงินปันผลแบบ56-1 TPIPL
COM7 2023-02-222023-03-082023-05-090.752.36%7.73ใต้ - 31%
78 / 85 / 88 / 70 / 90
เงินปันผลแบบ56-1 COM7
ITNS 2023-02-222023-03-082023-05-230.122.84%6.25เหนือ - 22%
63 / 89 / 79 / 58 / 64
เงินปันผลแบบ56-1 ITNS
TEAM 2023-02-222023-03-082023-05-230.22.55%3.95เหนือ - 555%
63 / 88 / 65 / 35 / 50
เงินปันผลแบบ56-1 TEAM
SAT 2023-02-232023-03-082023-05-031.125.86%4.87ใต้ - 30%
31 / 41 / 90 / 41 / 50
เงินปันผลแบบ56-1 SAT
LHPF 2023-02-242023-03-082023-03-230.132.15%3.38เหนือ - 371%
35 / 77 / 76 / 0 / 24
เงินปันผลแบบ56-1 LHPF
OGC 2023-02-222023-03-082023-05-170.572.30%3.68ใต้ - 21%
30 / 43 / 76 / 9 / 41
เงินปันผลแบบ56-1 OGC
TTW 2023-02-212023-03-082023-04-250.33.47%4.56เหนือ - 42%
24 / 20 / 87 / 48 / 44
เงินปันผลแบบ56-1 TTW
ARIP 2023-02-232023-03-082023-04-260.02151.40%5.27เหนือ - 324%
66 / 88 / 88 / 5 / 51
เงินปันผลแบบ56-1 ARIP
MATCH 2023-03-08----1.38เหนือ - 588%
20 / 11 / 44 / 0 / 19
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 MATCH
GIFT 2023-03-08----2.68เหนือ - 100%
32 / 56 / 64 / 20 / 24
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 GIFT
BDMS 2023-02-222023-03-082023-04-240.31.03%7.04เหนือ - 214%
72 / 99 / 88 / 44 / 69
เงินปันผลแบบ56-1 BDMS
BUI 2023-02-212023-03-082023-05-030.53.18%4.23ใต้ - 34%
46 / 44 / 79 / 12 / 38
เงินปันผลแบบ56-1 BUI
ASN 2023-02-222023-03-082023-04-250.02670.86%3.56เหนือ - 435%
43 / 34 / 49 / 22 / 37
เงินปันผลแบบ56-1 ASN
BAREIT 2023-01-182023-03-082023-03-230.24512.27%5.55ใต้ - 76%
72 / 87 / 60 / 55 / 66
เงินปันผลแบบ56-1 BAREIT
B-WORK 2023-01-192023-03-082023-03-240.17711.77%5.27เหนือ - 123%
59 / 81 / 65 / 14 / 40
เงินปันผลแบบ56-1 B-WORK
QHHR 2023-01-192023-03-082023-03-230.152.54%2.87เหนือ - 100%
20 / 21 / 69 / 8 / 24
เงินปันผลแบบ56-1 QHHR
QHPF 2023-01-192023-03-082023-03-230.151.55%4.59เหนือ - 106%
38 / 22 / 75 / 10 / 31
เงินปันผลแบบ56-1 QHPF
NKI 2023-02-202023-03-082023-05-17หุ้นปันผลหุ้นปันผล(%)4.38เหนือ - 101%
38 / 53 / 77 / 15 / 44
หุ้นปันผลแบบ56-1 NKI
KIAT 2023-02-222023-03-082023-04-210.024.55%3.7เหนือ - 54%
37 / 52 / 72 / 31 / 33
เงินปันผลแบบ56-1 KIAT
WICE 2023-02-212023-03-082023-05-150.444.31%7.36ใต้ - 42%
66 / 75 / 97 / 73 / 70
เงินปันผลแบบ56-1 WICE
MEGA 2023-02-232023-03-082023-04-240.852.04%7.36ใต้ - 17%
81 / 74 / 89 / 79 / 72
เงินปันผลแบบ56-1 MEGA
DREIT 2023-01-192023-03-082023-03-300.40066.41%5.82เหนือ - 5%
73 / 91 / 68 / 17 / 61
เงินปันผลแบบ56-1 DREIT
LHSC 2023-01-192023-03-082023-03-230.110.99%2.86เหนือ - 1000%
35 / 58 / 65 / 9 / 24
เงินปันผลแบบ56-1 LHSC
BEM 2023-02-222023-03-082023-05-030.121.38%4.11เหนือ - 289%
55 / 78 / 43 / 11 / 48
เงินปันผลแบบ56-1 BEM
AMA 2023-02-222023-03-082023-05-150.254.72%6.04ใต้ - 49%
61 / 98 / 86 / 29 / 64
เงินปันผลแบบ56-1 AMA
WHART 2023-02-242023-03-082023-03-240.12651.17%5.15เหนือ - 61%
70 / 78 / 49 / 25 / 51
เงินปันผลแบบ56-1 WHART
TK 2023-02-212023-03-082023-05-180.425.45%4.4เหนือ - 49%
56 / 49 / 83 / 25 / 16
เงินปันผลแบบ56-1 TK
CPN 2023-02-222023-03-082023-05-171.151.68%5.52เหนือ - 151%
60 / 84 / 68 / 51 / 61
เงินปันผลแบบ56-1 CPN
NDR 2023-02-232023-03-082023-04-280.020.95%1.71เหนือ - 372%
15 / 11 / 72 / 7 / 16
เงินปันผลแบบ56-1 NDR
SONIC 2023-02-212023-03-082023-05-260.114.70%6.29ใต้ - 67%
74 / 87 / 83 / 47 / 63
เงินปันผลแบบ56-1 SONIC
WHART 2023-01-192023-03-082023-03-240.12651.17%5.15เหนือ - 61%
70 / 78 / 49 / 25 / 51
เงินปันผลแบบ56-1 WHART
DOHOME 2023-01-182023-03-080000-00-000.006944440.05%2.62เหนือ - 121%
35 / 34 / 51 / 26 / 38
เงินปันผลแบบ56-1 DOHOME
LHHOTEL 2023-01-192023-03-082023-03-230.453.88%2.11เหนือ - 100%
35 / 67 / 50 / 6 / 29
เงินปันผลแบบ56-1 LHHOTEL
TPIPP 2023-02-232023-03-082023-05-110.030.88%3.5ใต้ - 27%
11 / 40 / 79 / 24 / 39
เงินปันผลแบบ56-1 TPIPP
2S 2023-02-212023-03-082023-05-180.26.41%4.11เหนือ - 100%
47 / 19 / 73 / 37 / 44
เงินปันผลแบบ56-1 2S
SAF 2023-02-222023-03-082023-05-230.0352.00%2.27เหนือ - 336%
20 / 28 / 53 / 15 / 25
เงินปันผลแบบ56-1 SAF
BROCK 2023-02-212023-03-082023-05-030.010.55%3.23เหนือ - 753%
33 / 22 / 62 / 0 / 26
เงินปันผลแบบ56-1 BROCK
ASP 2023-02-232023-03-082023-05-170.134.51%3.78เหนือ - 11%
27 / 37 / 62 / 26 / 42
เงินปันผลแบบ56-1 ASP
SFT 2023-02-212023-03-082023-05-190.071.46%4.34เหนือ - 7%
43 / 52 / 78 / 31 / 56
เงินปันผลแบบ56-1 SFT
DMT 2023-02-212023-03-072023-03-200.382.68%5.68เหนือ - 91%
51 / 100 / 92 / 39 / 52
เงินปันผลแบบ56-1 DMT
DOHOME 2023-02-212023-03-072023-05-19หุ้นปันผลหุ้นปันผล(%)2.62เหนือ - 121%
35 / 34 / 51 / 26 / 38
หุ้นปันผลแบบ56-1 DOHOME
ML 2023-03-07----4.04เหนือ - 111%
47 / 54 / 75 / 6 / 35
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 ML
AMANAH 2023-02-222023-03-072023-05-020.25.26%5.06เหนือ - 49%
44 / 43 / 68 / 63 / 57
เงินปันผลแบบ56-1 AMANAH
GFPT 2023-02-212023-03-072023-04-270.21.77%5.3ใต้ - 18%
65 / 97 / 86 / 33 / 44
เงินปันผลแบบ56-1 GFPT
BIZ 2023-02-222023-03-072023-04-250.24.98%2.49เหนือ - 65%
24 / 22 / 79 / 45 / 35
เงินปันผลแบบ56-1 BIZ
GAHREIT 2023-01-182023-03-072023-03-230.33.70%4.7เหนือ - 119%
47 / 41 / 62 / 5 / 41
เงินปันผลแบบ56-1 GAHREIT
LUXF 2023-02-232023-03-072023-03-230.22.50%4.5เหนือ - 257%
59 / 81 / 63 / 6 / 45
เงินปันผลแบบ56-1 LUXF
GROREIT 2023-01-182023-03-072023-03-230.326.79%3.01เหนือ - 6%
36 / 27 / 67 / 0 / 22
เงินปันผลแบบ56-1 GROREIT
MIDA 2023-03-07----2.53เหนือ - 100%
38 / 62 / 35 / 0 / 34
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 MIDA
KTBSTMR 2023-01-172023-03-072023-03-210.17772.03%1.89เหนือ - 126%
22 / 32 / 23 / 9 / 16
เงินปันผลแบบ56-1 KTBSTMR
TIF1 2023-02-202023-03-032023-03-210.140.56%3.61ใต้ - 40%
24 / 6 / 63 / 15 / 20
เงินปันผลแบบ56-1 TIF1
DRT 2023-02-202023-03-032023-05-120.263.29%6.24ใต้ - 27%
50 / 51 / 90 / 79 / 63
เงินปันผลแบบ56-1 DRT
BCPG 2023-02-202023-03-032023-04-210.161.61%4.66ใต้ - 6%
49 / 32 / 61 / 23 / 51
เงินปันผลแบบ56-1 BCPG
SPRIME 2023-01-172023-03-032023-03-170.162.35%2.91เหนือ - 121%
24 / 48 / 50 / 9 / 12
เงินปันผลแบบ56-1 SPRIME
BCP 2023-02-202023-03-032023-04-2413.20%4.78ใต้ - 48%
62 / 83 / 61 / 51 / 58
เงินปันผลแบบ56-1 BCP
SUPEREIF 2023-02-222023-03-032023-03-220.1309322.19%3.13ใต้ - 56%
47 / 39 / 49 / 10 / 47
เงินปันผลแบบ56-1 SUPEREIF
CTW 2023-02-212023-03-032023-05-220.050.89%3.13เหนือ - 529%
42 / 61 / 62 / 8 / 27
เงินปันผลแบบ56-1 CTW
MST 2023-02-172023-03-032023-04-240.615.70%5ใต้ - 9%
39 / 52 / 74 / 43 / 52
เงินปันผลแบบ56-1 MST
TU 2023-02-202023-03-032023-04-270.443.03%4.45ใต้ - 54%
49 / 26 / 65 / 32 / 45
เงินปันผลแบบ56-1 TU
TIF1 2023-01-172023-03-032023-03-210.140.56%3.61ใต้ - 40%
24 / 6 / 63 / 15 / 20
เงินปันผลแบบ56-1 TIF1
TASCO 2023-02-172023-03-022023-04-2615.05%4.48เหนือ - 5%
52 / 66 / 87 / 54 / 53
เงินปันผลแบบ56-1 TASCO
TFFIF 2023-02-202023-03-022023-03-210.10323.23%3.09ใต้ - 28%
28 / 44 / 65 / 47 / 49
เงินปันผลแบบ56-1 TFFIF
PM 2023-02-142023-03-022023-05-160.283.18%5.12เหนือ - 76%
37 / 42 / 86 / 53 / 62
เงินปันผลแบบ56-1 PM
KBSPIF 2023-02-202023-03-022023-03-210.1743.22%2.93เหนือ - 1000%
59 / 78 / 60 / 27 / 48
เงินปันผลแบบ56-1 KBSPIF
TFM 2023-02-172023-03-022023-04-200.080.90%1.23เหนือ - 210%
6 / 31 / 62 / 12 / 23
เงินปันผลแบบ56-1 TFM
KSL 2023-01-132023-03-022023-03-170.072.26%4.68ใต้ - 8%
63 / 93 / 72 / 16 / 42
เงินปันผลแบบ56-1 KSL
KBSPIF 2023-01-162023-03-022023-03-210.1743.22%2.93เหนือ - 1000%
59 / 78 / 60 / 27 / 48
เงินปันผลแบบ56-1 KBSPIF
TFFIF 2023-01-162023-03-022023-03-210.10323.23%3.09ใต้ - 28%
28 / 44 / 65 / 47 / 49
เงินปันผลแบบ56-1 TFFIF
CPTGF 2023-01-162023-03-022023-03-210.16152.21%3.66เหนือ - 124%
28 / 6 / 67 / 7 / 25
เงินปันผลแบบ56-1 CPTGF
SPVI 2023-02-162023-03-022023-04-250.1753.40%5.91ใต้ - 60%
65 / 69 / 85 / 56 / 64
เงินปันผลแบบ56-1 SPVI
EGATIF 2023-02-202023-03-022023-03-210.091830.60%2.37เหนือ - 54%
20 / 22 / 57 / 42 / 39
เงินปันผลแบบ56-1 EGATIF
MBAX 2023-02-142023-03-022023-05-020.388.19%5.71ใต้ - 47%
67 / 100 / 81 / 68 / 65
เงินปันผลแบบ56-1 MBAX
TTLPF 2023-02-202023-03-022023-03-210.4221.84%4.17เหนือ - 178%
29 / 14 / 64 / 50 / 44
เงินปันผลแบบ56-1 TTLPF
XO 2023-02-172023-03-022023-05-100.211.79%5.63ใต้ - 14%
41 / 22 / 95 / 64 / 56
เงินปันผลแบบ56-1 XO
PT 2023-02-152023-03-022023-05-160.355.38%4.78เหนือ - 11%
52 / 77 / 63 / 58 / 64
เงินปันผลแบบ56-1 PT
PTT 2023-02-162023-03-022023-04-280.72.24%3.57ใต้ - 21%
30 / 22 / 65 / 21 / 47
เงินปันผลแบบ56-1 PTT
INSET 2023-02-132023-03-022023-05-030.051.61%3.12เหนือ - 7%
24 / 33 / 64 / 33 / 34
เงินปันผลแบบ56-1 INSET
EGATIF 2023-01-162023-03-022023-03-210.091830.60%2.37เหนือ - 54%
20 / 22 / 57 / 42 / 39
เงินปันผลแบบ56-1 EGATIF
CPTGF 2023-02-202023-03-022023-03-210.16152.21%3.66เหนือ - 124%
28 / 6 / 67 / 7 / 25
เงินปันผลแบบ56-1 CPTGF
NPK 2023-03-02----1.94เหนือ - 100%
38 / 58 / 59 / 4 / 25
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 NPK
FUTUREPF 2023-01-162023-03-022023-03-200.342.38%4.03เหนือ - 378%
45 / 29 / 51 / 24 / 52
เงินปันผลแบบ56-1 FUTUREPF
TTLPF 2023-01-162023-03-022023-03-210.4221.84%4.17เหนือ - 178%
29 / 14 / 64 / 50 / 44
เงินปันผลแบบ56-1 TTLPF
SNC 2023-02-172023-03-022023-04-270.42.88%6.33ใต้ - 48%
49 / 62 / 89 / 57 / 74
เงินปันผลแบบ56-1 SNC
IFS 2023-02-172023-03-022023-05-150.16335.71%5.52ใต้ - 8%
44 / 78 / 85 / 33 / 48
เงินปันผลแบบ56-1 IFS
CBG 2023-02-172023-03-022023-05-120.750.77%5.41เหนือ - 158%
43 / 43 / 84 / 58 / 72
เงินปันผลแบบ56-1 CBG
FUTUREPF 2023-02-212023-03-022023-03-200.342.38%4.03เหนือ - 378%
45 / 29 / 51 / 24 / 52
เงินปันผลแบบ56-1 FUTUREPF
HENG 2023-02-172023-03-022023-05-120.06662.38%4.59เหนือ - 7%
78 / 61 / 67 / 30 / 45
เงินปันผลแบบ56-1 HENG
PHOL 2023-02-172023-03-022023-05-190.124.20%4.13เหนือ - 8%
40 / 33 / 84 / 51 / 41
เงินปันผลแบบ56-1 PHOL
JASIF 2023-02-202023-03-022023-03-200.232.89%2.31เหนือ - 17%
37 / 52 / 34 / 14 / 16
เงินปันผลแบบ56-1 JASIF
JASIF 2023-01-162023-03-022023-03-200.232.89%2.31เหนือ - 17%
37 / 52 / 34 / 14 / 16
เงินปันผลแบบ56-1 JASIF
THANI 2023-02-152023-03-012023-04-270.174.72%4.4เหนือ - 32%
46 / 41 / 40 / 48 / 53
เงินปันผลแบบ56-1 THANI
KDH 2023-02-162023-03-012023-04-280.750.81%5.74เหนือ - 31%
75 / 88 / 87 / 20 / 57
เงินปันผลแบบ56-1 KDH
BBGI 2023-02-162023-03-012023-05-030.050.85%2.21เหนือ - 155%
26 / 11 / 73 / 15 / 23
เงินปันผลแบบ56-1 BBGI
PLANET 2023-03-01----2.55เหนือ - 100%
41 / 22 / 56 / 4 / 31
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 PLANET
GULF 2023-02-162023-03-012023-04-270.61.13%4.45เหนือ - 116%
51 / 33 / 46 / 44 / 56
เงินปันผลแบบ56-1 GULF
LPN 2023-02-162023-03-012023-04-180.122.55%4.34เหนือ - 74%
43 / 68 / 60 / 31 / 40
เงินปันผลแบบ56-1 LPN
MIPF 2023-01-122023-03-012023-03-170.320.98%2.63ใต้ - 40%
13 / 17 / 67 / 2 / 10
เงินปันผลแบบ56-1 MIPF
MIPF 2023-02-162023-03-012023-03-170.320.98%2.63ใต้ - 40%
13 / 17 / 67 / 2 / 10
เงินปันผลแบบ56-1 MIPF
TNPF 2023-03-01----0.05เหนือ - 1000%
6 / 0 / 44 / 3 / 12
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 TNPF
BKKCP 2023-01-122023-03-012023-03-170.181.75%3.37เหนือ - 232%
19 / 6 / 72 / 5 / 21
เงินปันผลแบบ56-1 BKKCP
BKKCP 2023-02-162023-03-012023-03-170.181.75%3.37เหนือ - 232%
19 / 6 / 72 / 5 / 21
เงินปันผลแบบ56-1 BKKCP
HYDRO 2023-02-28----0.01เหนือ - 100%
19 / 19 / 36 / 0 / 11
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 HYDRO
KCM 2023-02-28----2.54เหนือ - 1000%
25 / 33 / 59 / 2 / 22
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 KCM
CI 2023-02-28----2.32เหนือ - 27%
48 / 19 / 40 / 3 / 29
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 CI
GLOCON 2023-02-28----1.2เหนือ - 100%
34 / 19 / 38 / 0 / 33
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 GLOCON
UNIQ 2023-02-28----1.74เหนือ - 1000%
7 / 16 / 45 / 9 / 30
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 UNIQ
ITC 2023-02-152023-02-282023-04-180.20.76%4.79เหนือ - 68%
64 / 89 / 65 / 62 / 56
เงินปันผลแบบ56-1 ITC
EVER 2023-02-28----0.7เหนือ - 100%
6 / 7 / 56 / 3 / 11
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 EVER
BGT 2023-02-28----3.42เหนือ - 392%
53 / 58 / 42 / 0 / 40
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 BGT
RML 2023-02-28----1.12เหนือ - 100%
25 / 28 / 41 / 5 / 12
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 RML
LOXLEY 2023-02-28----3.41เหนือ - 157%
46 / 56 / 63 / 1 / 33
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 LOXLEY
UREKA 2023-02-28----2.36เหนือ - 661%
52 / 87 / 62 / 3 / 34
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 UREKA
ASK 2023-02-152023-02-282023-04-271.445.10%6.08เหนือ - 54%
71 / 56 / 39 / 61 / 76
เงินปันผลแบบ56-1 ASK
TGH 2023-02-28----3.38เหนือ - 21%
38 / 42 / 38 / 2 / 33
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 TGH
BYD 2023-02-28----1.11เหนือ - 100%
35 / 64 / 49 / 0 / 21
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 BYD
TH 2023-02-28----4.11เหนือ - 8%
57 / 53 / 65 / 15 / 47
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 TH
THRE 2023-02-28----3.24เหนือ - 100%
50 / 44 / 53 / 1 / 23
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 THRE
TRITN 2023-02-28----2.28เหนือ - 100%
58 / 62 / 40 / 1 / 33
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 TRITN
PK 2023-02-28----1.65เหนือ - 579%
20 / 9 / 37 / 4 / 22
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 PK
CIG 2023-02-28----2.36เหนือ - 100%
56 / 44 / 37 / 0 / 20
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 CIG
BR 2023-02-28----4.47เหนือ - 156%
68 / 71 / 55 / 5 / 43
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 BR
PLANB 2023-02-28----5.12เหนือ - 833%
59 / 94 / 83 / 24 / 54
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 PLANB
PLAT 2023-02-28----2.41เหนือ - 1000%
46 / 59 / 45 / 4 / 33
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 PLAT
APEX 2023-02-28----0.54เหนือ - 100%
24 / 19 / 42 / 14 / 18
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 APEX
TTCL 2023-02-28----3.33ใต้ - 31%
46 / 76 / 60 / 20 / 47
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 TTCL
VGI 2023-02-142023-02-282023-03-140.041.02%2.84เหนือ - 1000%
21 / 42 / 63 / 31 / 42
เงินปันผลแบบ56-1 VGI
AQUA 2023-02-28----4.41เหนือ - 698%
39 / 61 / 73 / 14 / 45
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 AQUA
TVDH 2023-02-28----1.87เหนือ - 100%
21 / 31 / 55 / 0 / 16
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 TVDH
ACE 2023-02-28----4.56ใต้ - 52%
50 / 28 / 77 / 20 / 41
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 ACE
NEP 2023-02-28----0.58เหนือ - 100%
22 / 19 / 20 / 0 / 17
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 NEP
PSTC 2023-02-28----1.65เหนือ - 100%
32 / 28 / 46 / 0 / 11
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 PSTC
JKN 2023-02-28----4.66ใต้ - 92%
50 / 39 / 70 / 24 / 54
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 JKN
CPNREIT 2023-01-112023-02-282023-03-160.06070.31%3.28เหนือ - 1000%
24 / 19 / 45 / 24 / 41
เงินปันผลแบบ56-1 CPNREIT
CHASE 2023-02-28----2.47เหนือ - 1000%
26 / 50 / 48 / 21 / 26
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 CHASE
TCJ 2023-02-28----3.89เหนือ - 141%
45 / 71 / 61 / 0 / 47
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 TCJ
META 2023-02-28----1.17เหนือ - 100%
21 / 28 / 59 / 0 / 12
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 META
JCKH 2023-02-28----1.92เหนือ - 100%
47 / 54 / 34 / 1 / 28
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 JCKH
NATION 2023-02-28----0.89เหนือ - 100%
26 / 22 / 45 / 5 / 17
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 NATION
FVC 2023-02-28----3.99เหนือ - 340%
38 / 51 / 70 / 9 / 46
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 FVC
NWR 2023-02-28----2.58ใต้ - 51%
63 / 72 / 28 / 3 / 45
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 NWR
UBIS 2023-02-28----2.52เหนือ - 1000%
21 / 11 / 64 / 35 / 30
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 UBIS
APCS 2023-02-28----1.35เหนือ - 100%
26 / 33 / 61 / 7 / 31
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 APCS
AQ 2023-02-28----1.65เหนือ - 1000%
32 / 64 / 57 / 1 / 20
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 AQ
HEMP 2023-02-28----1.55เหนือ - 100%
21 / 19 / 41 / 1 / 15
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 HEMP
MVP 2023-02-28----2.35เหนือ - 359%
42 / 61 / 48 / 8 / 43
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 MVP
ACC 2023-02-28----0.74เหนือ - 100%
35 / 41 / 52 / 0 / 17
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 ACC
DELTA 2023-02-152023-02-282023-04-2840.40%7.14เหนือ - 873%
77 / 100 / 84 / 66 / 79
เงินปันผลแบบ56-1 DELTA
OR 2023-02-152023-02-282023-04-280.150.71%3.92เหนือ - 52%
41 / 40 / 55 / 48 / 53
เงินปันผลแบบ56-1 OR
JAS 2023-02-28----3.49ใต้ - 26%
37 / 30 / 55 / 14 / 49
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 JAS
TCC 2023-02-28----4.56เหนือ - 10%
54 / 86 / 67 / 18 / 54
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 TCC
CNT 2023-02-27----0.97เหนือ - 100%
19 / 11 / 50 / 6 / 13
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 CNT
24CS 2023-02-27----2.79เหนือ - 240%
37 / 43 / 38 / 17 / 33
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 24CS
RT 2023-02-27----1.08เหนือ - 100%
16 / 9 / 36 / 15 / 19
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 RT
CPL 2023-02-27----3.61เหนือ - 377%
57 / 75 / 72 / 8 / 36
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 CPL
EP 2023-02-27----2.44เหนือ - 100%
28 / 51 / 45 / 14 / 34
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 EP
A5 2023-02-27----2.87เหนือ - 191%
27 / 7 / 51 / 13 / 33
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 A5
PLE 2023-02-27----1.67เหนือ - 100%
29 / 31 / 44 / 5 / 28
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 PLE
TNITY 2023-02-27----5.08ใต้ - 64%
42 / 51 / 76 / 35 / 48
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 TNITY
RP 2023-02-27----2.18เหนือ - 160%
38 / 71 / 45 / 7 / 35
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 RP
DEMCO 2023-02-27----0.89เหนือ - 1000%
26 / 11 / 41 / 2 / 12
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 DEMCO
KC 2023-02-27----1.79เหนือ - 100%
40 / 64 / 44 / 0 / 26
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 KC
INSURE 2023-02-27----4.06ใต้ - 77%
65 / 78 / 68 / 23 / 39
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 INSURE
SPA 2023-02-27----3เหนือ - 174%
44 / 61 / 44 / 17 / 47
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 SPA
AJ 2023-02-27----1.29เหนือ - 102%
24 / 9 / 50 / 15 / 20
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 AJ
B52 2023-02-27----1.9เหนือ - 100%
48 / 47 / 45 / 0 / 37
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 B52
A 2023-02-27----2.3เหนือ - 1000%
47 / 48 / 47 / 0 / 31
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 A
MDX 2023-02-27----3.13ใต้ - 61%
34 / 31 / 68 / 12 / 28
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 MDX
MJD 2023-02-27----0.76เหนือ - 100%
10 / 0 / 46 / 5 / 21
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 MJD
SLM 2023-02-27----2.62เหนือ - 100%
61 / 88 / 55 / 22 / 56
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 SLM
SGF 2023-02-27----1.51เหนือ - 145%
30 / 20 / 47 / 4 / 28
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 SGF
K 2023-02-27----3.17เหนือ - 84%
66 / 60 / 38 / 14 / 40
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 K
7UP 2023-02-27----1.19เหนือ - 83%
29 / 22 / 55 / 1 / 27
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 7UP
CHOW 2023-02-27----0.91เหนือ - 100%
31 / 42 / 48 / 0 / 20
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 CHOW
BOL 2023-02-142023-02-272023-04-180.1651.65%7.78เหนือ - 42%
86 / 74 / 94 / 82 / 73
เงินปันผลแบบ56-1 BOL
KASET 2023-02-27----3.16เหนือ - 100%
41 / 52 / 65 / 0 / 19
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 KASET
SAFARI 2023-02-27----0.02เหนือ - 100%
16 / 17 / 33 / 3 / 1
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 SAFARI
TKT 2023-02-27----3.57เหนือ - 1000%
59 / 77 / 71 / 0 / 39
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 TKT
MTW 2023-02-27----3.37เหนือ - 421%
44 / 43 / 59 / 2 / 35
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 MTW
CM 2023-02-27----2.51เหนือ - 611%
43 / 67 / 55 / 4 / 28
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 CM
DHOUSE 2023-02-27----0.85เหนือ - 100%
5 / 19 / 46 / 7 / 12
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 DHOUSE
POMPUI 2023-02-27----3.54เหนือ - 100%
38 / 15 / 69 / 27 / 46
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 POMPUI
READY 2023-02-27----5.07เหนือ - 1000%
58 / 87 / 79 / 38 / 53
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 READY
SVR 2023-02-27----3.33เหนือ - 12%
48 / 44 / 44 / 12 / 44
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 SVR
AMATAR 2023-01-092023-02-272023-03-200.0330.47%3.27เหนือ - 106%
20 / 34 / 61 / 5 / 20
เงินปันผลแบบ56-1 AMATAR
PTTGC 2023-02-132023-02-272023-04-260.250.54%0.63เหนือ - 232%
26 / 11 / 41 / 19 / 25
เงินปันผลแบบ56-1 PTTGC
CHO 2023-02-27----0.47เหนือ - 100%
16 / 38 / 50 / 2 / 23
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 CHO
GRAMMY 2023-02-27----4.27เหนือ - 89%
49 / 73 / 59 / 38 / 58
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 GRAMMY
ZIGA 2023-02-27----2.53เหนือ - 100%
39 / 26 / 61 / 29 / 38
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 ZIGA
BAFS 2023-02-27----1.9เหนือ - 493%
48 / 58 / 44 / 15 / 33
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 BAFS
CPH 2023-02-27----4.65ใต้ - 42%
75 / 97 / 77 / 22 / 48
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 CPH
TSI 2023-02-27----3.36เหนือ - 100%
67 / 69 / 40 / 3 / 34
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 TSI
CCP 2023-02-27----3.78เหนือ - 163%
38 / 46 / 72 / 7 / 34
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 CCP
MALEE 2023-02-27----2.65เหนือ - 234%
28 / 32 / 50 / 9 / 43
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 MALEE
BIOTEC 2023-02-27----0.77เหนือ - 36%
44 / 61 / 46 / 0 / 28
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 BIOTEC
BWG 2023-02-27----3.31เหนือ - 473%
50 / 46 / 62 / 6 / 41
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 BWG
SUPER 2023-02-27----3.13ใต้ - 56%
47 / 39 / 49 / 10 / 47
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 SUPER
NTSC 2023-02-27----3.25เหนือ - 514%
21 / 28 / 56 / 49 / 35
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 NTSC
GVREIT 2023-01-102023-02-272023-03-100.1982.21%5.07เหนือ - 103%
38 / 58 / 76 / 9 / 36
เงินปันผลแบบ56-1 GVREIT
QLT 2023-02-25----3.99เหนือ - 132%
49 / 77 / 84 / 11 / 32
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 QLT
CRD 2023-02-25----1.05เหนือ - 157%
24 / 31 / 42 / 6 / 31
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 CRD
ALPHAX 2023-02-24----2.52เหนือ - 512%
42 / 61 / 65 / 6 / 22
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 ALPHAX
CENTEL 2023-02-24----4.35เหนือ - 1000%
52 / 69 / 60 / 15 / 52
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 CENTEL
MUD 2023-02-24----4.79เหนือ - 54%
52 / 63 / 55 / 7 / 53
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 MUD
ABM 2023-02-24----3.99เหนือ - 31%
55 / 67 / 57 / 6 / 51
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 ABM
ASIA 2023-02-24----3.23เหนือ - 245%
42 / 74 / 65 / 2 / 40
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 ASIA
RPC 2023-02-24----4.27เหนือ - 284%
52 / 73 / 66 / 1 / 51
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 RPC
SK 2023-02-24----3.39เหนือ - 195%
16 / 43 / 74 / 21 / 33
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 SK
SUTHA 2023-02-24----5.37เหนือ - 142%
62 / 73 / 81 / 26 / 55
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 SUTHA
SAM 2023-02-24----2.55ใต้ - 60%
37 / 51 / 67 / 0 / 36
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 SAM
UPA 2023-02-24----2.41เหนือ - 1000%
59 / 73 / 62 / 1 / 23
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 UPA
GSC 2023-02-24----4.2เหนือ - 354%
46 / 92 / 70 / 9 / 42
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 GSC
VRANDA 2023-02-24----2.09เหนือ - 929%
46 / 44 / 43 / 5 / 30
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 VRANDA
GLOBAL 2023-02-102023-02-242023-05-110.254631.34%6.25เหนือ - 26%
64 / 61 / 89 / 61 / 55
เงินปันผลแบบ56-1 GLOBAL
PSG 2023-02-24----2.2เหนือ - 722%
48 / 69 / 51 / 22 / 38
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 PSG
UMS 2023-02-24----1.82เหนือ - 100%
55 / 75 / 47 / 0 / 31
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 UMS
SE-ED 2023-02-24----4.08เหนือ - 541%
48 / 76 / 58 / 0 / 40
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 SE-ED
CV 2023-02-24----0.83เหนือ - 44%
30 / 18 / 38 / 17 / 25
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 CV
VARO 2023-02-24----1.36เหนือ - 253%
29 / 42 / 59 / 0 / 27
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 VARO
GYT 2023-02-24----3.79เหนือ - 72%
46 / 69 / 51 / 0 / 48
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 GYT
ESTAR 2023-02-24----4เหนือ - 191%
50 / 78 / 71 / 1 / 46
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 ESTAR
INETREIT 2023-01-082023-02-242023-03-130.20073.90%5.08ใต้ - 27%
62 / 53 / 45 / 17 / 56
เงินปันผลแบบ56-1 INETREIT
SHR 2023-02-24----3.71เหนือ - 81%
57 / 67 / 44 / 1 / 49
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 SHR
TGPRO 2023-02-24----1.91เหนือ - 370%
34 / 42 / 56 / 0 / 29
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 TGPRO
GPSC 2023-02-102023-02-242023-04-190.30.44%3.1เหนือ - 26%
40 / 22 / 53 / 10 / 43
เงินปันผลแบบ56-1 GPSC
COMAN 2023-02-24----1.89เหนือ - 100%
20 / 42 / 54 / 6 / 28
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 COMAN
EE 2023-02-24----3.83เหนือ - 27%
31 / 45 / 59 / 20 / 33
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 EE
TRC 2023-02-24----1.77เหนือ - 100%
29 / 28 / 34 / 5 / 24
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 TRC
MORE 2023-02-24----1.77เหนือ - 863%
51 / 56 / 53 / 1 / 11
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 MORE
TITLE 2023-02-24----4.19เหนือ - 258%
49 / 86 / 70 / 14 / 41
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 TITLE
MANRIN 2023-02-24----2.57เหนือ - 905%
52 / 61 / 36 / 0 / 38
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 MANRIN
TWP 2023-02-24----1.9เหนือ - 100%
24 / 39 / 58 / 9 / 29
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 TWP
XPG 2023-02-24----0.99เหนือ - 100%
16 / 31 / 51 / 1 / 19
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 XPG
SCI 2023-02-24----1.58เหนือ - 100%
14 / 21 / 45 / 3 / 26
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 SCI
ETC 2023-02-23----3.43เหนือ - 161%
34 / 26 / 71 / 0 / 39
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 ETC
TPOLY 2023-02-23----1.66เหนือ - 21%
40 / 38 / 30 / 4 / 42
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 TPOLY
BA 2023-02-23----1.96เหนือ - 1000%
36 / 53 / 37 / 6 / 36
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 BA
M-PAT 2023-02-23----1.04เหนือ - 100%
12 / 31 / 41 / 3 / 22
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 M-PAT
RWI 2023-02-23----0.9เหนือ - 100%
31 / 28 / 52 / 4 / 19
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 RWI
SAMART 2023-02-23----2.79เหนือ - 230%
37 / 50 / 43 / 10 / 42
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 SAMART
AMC 2023-02-23----1.35เหนือ - 236%
22 / 19 / 69 / 15 / 17
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 AMC
TSE 2023-02-23----2.52ใต้ - 19%
47 / 54 / 34 / 15 / 28
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 TSE
BSM 2023-02-23----3.37เหนือ - 1000%
42 / 74 / 53 / 5 / 39
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 BSM
TPA 2023-02-23----1.72เหนือ - 100%
15 / 31 / 56 / 15 / 19
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 TPA
CMO 2023-02-23----3.05เหนือ - 543%
57 / 64 / 50 / 6 / 35
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 CMO
GREEN 2023-02-23----3.01เหนือ - 6%
36 / 27 / 67 / 0 / 22
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 GREEN
AAV 2023-02-23----0.01เหนือ - 100%
29 / 53 / 32 / 3 / 28
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 AAV
LDC 2023-02-23----4.22เหนือ - 393%
68 / 69 / 55 / 2 / 47
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 LDC
EFORL 2023-02-23----2.37เหนือ - 54%
20 / 22 / 57 / 42 / 39
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 EFORL
PRECHA 2023-02-23----3.56เหนือ - 100%
52 / 64 / 50 / 0 / 43
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 PRECHA
ANAN 2023-02-23----1.45เหนือ - 100%
9 / 11 / 42 / 12 / 16
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 ANAN
GCAP 2023-02-23----1.38เหนือ - 100%
11 / 19 / 55 / 15 / 16
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 GCAP
TFI 2023-02-23----1.08เหนือ - 100%
40 / 64 / 42 / 0 / 28
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 TFI
PAP 2023-02-23----2.27เหนือ - 100%
35 / 39 / 61 / 18 / 37
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 PAP
TOP 2023-02-102023-02-232023-04-271.73.27%3.76ใต้ - 26%
59 / 84 / 55 / 40 / 53
เงินปันผลแบบ56-1 TOP
INOX 2023-02-102023-02-232023-05-190.02432.93%2.47เหนือ - 88%
38 / 44 / 55 / 3 / 35
เงินปันผลแบบ56-1 INOX
SCCC 2023-02-102023-02-232023-04-1296.38%4.18ใต้ - 8%
41 / 35 / 69 / 25 / 49
เงินปันผลแบบ56-1 SCCC
GGC 2023-01-052023-02-232023-04-200.251.91%5.76ใต้ - 42%
73 / 98 / 81 / 18 / 53
เงินปันผลแบบ56-1 GGC
INTUCH 2023-02-102023-02-232023-04-211.562.09%4.11เหนือ - 470%
45 / 74 / 82 / 58 / 37
เงินปันผลแบบ56-1 INTUCH
TIGER 2023-02-23----1.31เหนือ - 365%
2 / 31 / 61 / 12 / 16
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 TIGER
DV8 2023-02-23----2.52เหนือ - 1000%
62 / 75 / 39 / 1 / 43
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 DV8
SDC 2023-02-23----0.1เหนือ - 100%
17 / 43 / 46 / 3 / 21
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 SDC
SPACK 2023-02-23----2.46เหนือ - 210%
35 / 37 / 62 / 13 / 38
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 SPACK
SR 2023-02-23----1.2เหนือ - 389%
45 / 46 / 21 / 4 / 29
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 SR
VL 2023-02-22----3.47เหนือ - 1000%
41 / 30 / 52 / 20 / 47
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 VL
LIT 2023-02-22----2.17เหนือ - 100%
20 / 28 / 63 / 19 / 17
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 LIT
TMC 2023-02-22----3.49เหนือ - 183%
52 / 87 / 64 / 0 / 31
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 TMC
TVT 2023-02-22----2.87เหนือ - 1000%
28 / 31 / 65 / 3 / 35
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 TVT
IND 2023-02-22----3.93เหนือ - 144%
56 / 97 / 73 / 10 / 35
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 IND
IMPACT 2023-01-052023-02-222023-03-100.211.53%1.64เหนือ - 1000%
7 / 11 / 63 / 4 / 12
เงินปันผลแบบ56-1 IMPACT
DOD 2023-02-22----1.75เหนือ - 100%
20 / 11 / 54 / 17 / 25
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 DOD
TRT 2023-02-22----1.6เหนือ - 100%
22 / 19 / 42 / 7 / 22
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 TRT
NCL 2023-02-22----2.97เหนือ - 148%
28 / 19 / 63 / 11 / 37
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 NCL
MC 2023-02-092023-02-222023-03-090.454.21%6.62ใต้ - 19%
71 / 97 / 87 / 59 / 60
เงินปันผลแบบ56-1 MC
PROS 2023-02-22----2.53เหนือ - 100%
35 / 33 / 43 / 19 / 45
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 PROS
BC 2023-02-22----1.84เหนือ - 100%
43 / 56 / 19 / 2 / 32
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 BC
CPT 2023-02-22----2.4เหนือ - 100%
50 / 64 / 39 / 6 / 39
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 CPT
ARIN 2023-02-22----0.83เหนือ - 100%
2 / 19 / 43 / 3 / 13
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 ARIN
AF 2023-02-22----3.6เหนือ - 558%
29 / 43 / 59 / 20 / 31
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 AF
IT 2023-02-22----3.02เหนือ - 335%
32 / 15 / 63 / 7 / 38
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 IT
ADVANC 2023-02-092023-02-222023-04-194.242.00%4.45เหนือ - 4%
18 / 17 / 74 / 61 / 61
เงินปันผลแบบ56-1 ADVANC
BEYOND 2023-02-22----2.58เหนือ - 100%
41 / 56 / 52 / 4 / 41
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 BEYOND
MONO 2023-02-22----1.81เหนือ - 99%
47 / 39 / 54 / 2 / 15
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 MONO
PTECH 2023-02-22----1.79เหนือ - 1000%
21 / 11 / 46 / 5 / 19
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 PTECH
ERW 2023-02-21----2.36เหนือ - 517%
52 / 67 / 38 / 2 / 36
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 ERW
ADB 2023-02-21----2.6เหนือ - 265%
36 / 33 / 49 / 24 / 44
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 ADB
UMI 2023-02-21----3.73เหนือ - 600%
51 / 59 / 66 / 1 / 36
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 UMI
ETE 2023-02-21----2.34ใต้ - 21%
22 / 20 / 50 / 5 / 26
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 ETE
KWI 2023-02-21----3.2เหนือ - 100%
50 / 44 / 20 / 0 / 49
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 KWI
NCAP 2023-02-21----3.06เหนือ - 96%
27 / 13 / 56 / 27 / 30
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 NCAP
IRPC 2023-02-072023-02-212023-04-260.031.15%1.08เหนือ - 1000%
24 / 29 / 48 / 16 / 32
เงินปันผลแบบ56-1 IRPC
THMUI 2023-02-21----2.36เหนือ - 336%
44 / 29 / 35 / 5 / 30
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 THMUI
JTS 2023-02-21----3.46เหนือ - 468%
44 / 39 / 60 / 25 / 59
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 JTS
LRH 2023-02-21----2.74เหนือ - 237%
49 / 78 / 53 / 6 / 37
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 LRH
PORT 2023-02-21----2.39เหนือ - 841%
25 / 22 / 50 / 10 / 40
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 PORT
PACO 2023-02-20----3.79เหนือ - 63%
42 / 44 / 64 / 19 / 44
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 PACO
WHABT 2023-01-032023-02-202023-03-080.1732.05%5.49เหนือ - 140%
58 / 48 / 82 / 24 / 35
เงินปันผลแบบ56-1 WHABT
TRV 2023-02-20----3.91เหนือ - 235%
23 / 33 / 81 / 21 / 28
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 TRV
BSBM 2023-02-20----0.01เหนือ - 463%
17 / 22 / 53 / 10 / 0
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 BSBM
PROUD 2023-02-20----1.71ใต้ - 56%
46 / 59 / 50 / 22 / 38
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 PROUD
SAAM 2023-02-20----5.1เหนือ - 563%
61 / 78 / 83 / 18 / 43
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 SAAM
VPO 2023-02-20----3.63เหนือ - 1000%
45 / 44 / 71 / 1 / 47
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 VPO
SHANG 2023-02-20----3.05เหนือ - 1000%
51 / 64 / 56 / 1 / 34
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 SHANG
AIE 2023-02-17----1.89เหนือ - 274%
33 / 33 / 68 / 20 / 40
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 AIE
GLAND 2023-02-17----3.54เหนือ - 233%
23 / 18 / 75 / 2 / 24
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 GLAND
PPP 2023-02-17----4.03เหนือ - 1000%
41 / 89 / 71 / 9 / 39
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 PPP
WGE 2023-02-16----0.57เหนือ - 100%
20 / 33 / 37 / 11 / 32
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 WGE
TAE 2023-02-16----0.65เหนือ - 1000%
23 / 20 / 36 / 16 / 10
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 TAE
FTREIT 2022-12-292023-02-162023-03-020.1871.68%5.53ใต้ - 8%
65 / 55 / 57 / 24 / 54
เงินปันผลแบบ56-1 FTREIT
TAPAC 2023-02-022023-02-152023-03-270.020.88%3.56เหนือ - 1000%
30 / 50 / 60 / 6 / 46
เงินปันผลแบบ56-1 TAPAC
PTTEP 2023-01-302023-02-142023-04-2453.47%6.66ใต้ - 44%
73 / 86 / 87 / 46 / 61
เงินปันผลแบบ56-1 PTTEP
KEX 2023-02-14----1.48เหนือ - 100%
12 / 11 / 51 / 23 / 20
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 KEX
DTAC 2023-01-262023-02-132023-02-221.222.33%2.4เหนือ - 207%
7 / 18 / 42 / 48 / 37
เงินปันผลแบบ56-1 DTAC
CPNCG 2022-12-272023-02-132023-03-030.242.11%5.39เหนือ - 3%
52 / 50 / 77 / 39 / 54
เงินปันผลแบบ56-1 CPNCG
NINE 2023-02-10----1.5เหนือ - 100%
40 / 22 / 49 / 0 / 29
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 NINE
POPF 2022-12-312023-02-102023-03-030.2752.41%6.14เหนือ - 72%
68 / 84 / 74 / 46 / 58
เงินปันผลแบบ56-1 POPF
SIRIP 2023-01-312023-02-102023-03-030.053.03%4.5ใต้ - 30%
62 / 80 / 35 / 27 / 57
เงินปันผลแบบ56-1 SIRIP
PPF 2023-01-312023-02-102023-03-030.18851.65%4.47เหนือ - 198%
33 / 48 / 65 / 9 / 38
เงินปันผลแบบ56-1 PPF
DIF 2023-01-312023-02-102023-03-070.25351.85%2.66เหนือ - 87%
18 / 22 / 57 / 31 / 19
เงินปันผลแบบ56-1 DIF
RAM 2023-01-272023-02-092023-02-240.30.56%3.65เหนือ - 54%
25 / 22 / 90 / 45 / 38
เงินปันผลแบบ56-1 RAM
SCAP 2023-01-252023-02-092023-02-240.82.91%4.78เหนือ - 396%
45 / 33 / 86 / 22 / 58
เงินปันผลแบบ56-1 SCAP
IRC 2022-11-242023-02-082023-02-280.2912.12%3.81ใต้ - 8%
39 / 43 / 79 / 21 / 38
เงินปันผลแบบ56-1 IRC
METCO 2022-11-252023-02-082023-02-24187.32%6.01ใต้ - 45%
63 / 53 / 88 / 36 / 52
เงินปันผลแบบ56-1 METCO
TPIPP 2023-01-262023-02-082023-02-230.092.65%3.5ใต้ - 27%
11 / 40 / 79 / 24 / 39
เงินปันผลแบบ56-1 TPIPP
ROCK 2023-02-03----2.64เหนือ - 51%
47 / 75 / 32 / 0 / 37
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 ROCK
TSC 2022-11-222023-02-022023-02-240.64.51%4.63เหนือ - 25%
39 / 60 / 77 / 38 / 59
เงินปันผลแบบ56-1 TSC
BTS 2023-01-132023-01-302023-02-100.152.11%1.98เหนือ - 404%
39 / 19 / 22 / 6 / 24
เงินปันผลแบบ56-1 BTS
OHTL 2023-01-30----2.55เหนือ - 207%
43 / 64 / 41 / 14 / 41
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 OHTL
THG 2023-01-032023-01-162023-01-310.30.44%4.47เหนือ - 171%
46 / 57 / 67 / 37 / 50
เงินปันผลแบบ56-1 THG
GEL 2023-01-13----2.32เหนือ - 195%
61 / 69 / 34 / 3 / 38
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 GEL
PICO 2023-01-11----4.51เหนือ - 433%
49 / 78 / 63 / 10 / 48
ไม่จ่ายเงินปันผลแบบ56-1 PICO
INTUCH 2022-11-222023-01-102023-01-271.41.88%4.11เหนือ - 470%
45 / 74 / 82 / 58 / 37
เงินปันผลแบบ56-1 INTUCH
CHAYO 2022-11-212023-01-090000-00-000.0013890.02%3.89เหนือ - 339%
66 / 44 / 36 / 21 / 54
เงินปันผลแบบ56-1 CHAYO
CHAYO 2022-11-102023-01-092023-01-26หุ้นปันผลหุ้นปันผล(%)3.89เหนือ - 339%
66 / 44 / 36 / 21 / 54
หุ้นปันผลแบบ56-1 CHAYO