คะแนนจิตตะ

คะแนนหุ้นจิตตะ อัพเดทข้อมูลวันที่ 2024-05-17

หุ้นตลาดราคาคะแนนจิตตะเส้นจิตตะการเติบโตผลดําเนินธุรกิจ2ปีฐานะการเงินตอบแทนผู้ถือหุ้นได้เปรียบคู่แข่งขันเอกสาร56-1งบการเงิน
24CS - บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 24CSงบการเงิน 24CS
2S - บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 2Sงบการเงิน 2S
3K-BAT - บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 3K-BATงบการเงิน 3K-BAT
7UP - บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 7UPงบการเงิน 7UP
A - บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 Aงบการเงิน A
A5 - บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 A5งบการเงิน A5
AAI - บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 AAIงบการเงิน AAI
AAV - บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 AAVงบการเงิน AAV
ABICO - บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 ABICOงบการเงิน ABICO
ABM - บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 ABMงบการเงิน ABM
B - บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 Bงบการเงิน B
ABPIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 ABPIFงบการเงิน ABPIF
B-WORK - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศSET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 B-WORKงบการเงิน B-WORK
B52 - บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 B52งบการเงิน B52
BA - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 BAงบการเงิน BA
BAFS - บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 BAFSงบการเงิน BAFS
BAM - บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 BAMงบการเงิน BAM
BAREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพSET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 BAREITงบการเงิน BAREIT
CCET - บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 CCETงบการเงิน CCET
CFRESH - บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 CFRESHงบการเงิน CFRESH
BANPU - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 BANPUงบการเงิน BANPU
CAZ - บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 CAZงบการเงิน CAZ
CBG - บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 CBGงบการเงิน CBG
CCP - บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 CCPงบการเงิน CCP
D - บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 Dงบการเงิน D
DCON - บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 DCONงบการเงิน DCON
DHOUSE - บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 DHOUSEงบการเงิน DHOUSE
CEN - บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 CENงบการเงิน CEN
CENTEL - บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 CENTELงบการเงิน CENTEL
DCC - บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 DCCงบการเงิน DCC
EASON - บริษัท อีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 EASONงบการเงิน EASON
EASTW - บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 EASTWงบการเงิน EASTW
EE - บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 EEงบการเงิน EE
DDD - บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 DDDงบการเงิน DDD
DELTA - บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 DELTAงบการเงิน DELTA
DEMCO - บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 DEMCOงบการเงิน DEMCO
EA - บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 EAงบการเงิน EA
EFORL - บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 EFORLงบการเงิน EFORL
FANCY - บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 FANCYงบการเงิน FANCY
FMT - บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 FMTงบการเงิน FMT
GBX - บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 GBXงบการเงิน GBX
GCAP - บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 GCAPงบการเงิน GCAP
ECF - บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 ECFงบการเงิน ECF
ECL - บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 ECLงบการเงิน ECL
F&D - บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 F&Dงบการเงิน F&D
FE - บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 FEงบการเงิน FE
GENCO - บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 GENCOงบการเงิน GENCO
HANA - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 HANAงบการเงิน HANA
HEMP - บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 HEMPงบการเงิน HEMP
HFT - บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 HFTงบการเงิน HFT
FLOYD - บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 FLOYDงบการเงิน FLOYD
FN - บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 FNงบการเงิน FN
FNS - บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 FNSงบการเงิน FNS
GAHREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 GAHREITงบการเงิน GAHREIT
GC - บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 GCงบการเงิน GC
IFEC - บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 IFECงบการเงิน IFEC
JAK - บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 JAKงบการเงิน JAK
JCK - บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 JCKงบการเงิน JCK
JCKH - บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 JCKHงบการเงิน JCKH
GEL - บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 GELงบการเงิน GEL
HARN - บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 HARNงบการเงิน HARN
HENG - บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 HENGงบการเงิน HENG
HL - บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 HLงบการเงิน HL
HMPRO - บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 HMPROงบการเงิน HMPRO
KAMART - บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 KAMARTงบการเงิน KAMART
KASET - บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 KASETงบการเงิน KASET
KBS - บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 KBSงบการเงิน KBS
KC - บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 KCงบการเงิน KC
ICC - บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 ICCงบการเงิน ICC
ICHI - บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 ICHIงบการเงิน ICHI
ICN - บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 ICNงบการเงิน ICN
IFS - บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 IFSงบการเงิน IFS
LALIN - บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 LALINงบการเงิน LALIN
LEE - บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 LEEงบการเงิน LEE
LEO - บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 LEOงบการเงิน LEO
M-CHAI - บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 M-CHAIงบการเงิน M-CHAI
IHL - บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 IHLงบการเงิน IHL
J - บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 Jงบการเงิน J
JAS - บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 JASงบการเงิน JAS
JASIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมินSET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 JASIFงบการเงิน JASIF
MAJOR - บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 MAJORงบการเงิน MAJOR
NATION - บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 NATIONงบการเงิน NATION
NBC - MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 NBCงบการเงิน NBC
NC - บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 NCงบการเงิน NC
K - บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 Kงบการเงิน K
KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 KBANKงบการเงิน KBANK
KBSPIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำตาลครบุรีSET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 KBSPIFงบการเงิน KBSPIF
L&E - บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 L&Eงบการเงิน L&E
NCAP - บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 NCAPงบการเงิน NCAP
NCH - บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 NCHงบการเงิน NCH
NCL - บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 NCLงบการเงิน NCL
OCC - บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 OCCงบการเงิน OCC
LANNA - บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 LANNAงบการเงิน LANNA
LDC - บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 LDCงบการเงิน LDC
LH - บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 LHงบการเงิน LH
M - บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 Mงบการเงิน M
M-II - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 M-IIงบการเงิน M-II
OCEAN - บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 OCEANงบการเงิน OCEAN
OHTL - บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 OHTLงบการเงิน OHTL
OISHI - บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 OISHIงบการเงิน OISHI
M-PAT - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจSET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 M-PATงบการเงิน M-PAT
M-STOR - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 M-STORงบการเงิน M-STOR
MACO - บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 MACOงบการเงิน MACO
OGC - บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 OGCงบการเงิน OGC
ONEE - บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 ONEEงบการเงิน ONEE
PACO - บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 PACOงบการเงิน PACO
PAF - บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 PAFงบการเงิน PAF
QHPF - กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 QHPFงบการเงิน QHPF
RABBIT - บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 RABBITงบการเงิน RABBIT
OR - บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 ORงบการเงิน OR
PACE - บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 PACEงบการเงิน PACE
PAE - บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 PAEงบการเงิน PAE
PAP - บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 PAPงบการเงิน PAP
RAM - บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 RAMงบการเงิน RAM
RBF - บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 RBFงบการเงิน RBF
RCI - บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 RCIงบการเงิน RCI
PATO - บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 PATOงบการเงิน PATO
Q-CON - บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 Q-CONงบการเงิน Q-CON
QH - บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 QHงบการเงิน QH
QHHR - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 QHHRงบการเงิน QHHR
QHOP - กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 QHOPงบการเงิน QHOP
RICHY - บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 RICHYงบการเงิน RICHY
RJH - บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 RJHงบการเงิน RJH
S - บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 Sงบการเงิน S
S&J - บ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 S&Jงบการเงิน S&J
QLT - บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 QLTงบการเงิน QLT
RATCH - บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 RATCHงบการเงิน RATCH
RCL - บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 RCLงบการเงิน RCL
S & J - บ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 S & Jงบการเงิน S & J
S11 - บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 S11งบการเงิน S11
SABINA - บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 SABINAงบการเงิน SABINA
TAE - บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 TAEงบการเงิน TAE
SA - บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 SAงบการเงิน SA
SAAM - บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 SAAMงบการเงิน SAAM
T - บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 Tงบการเงิน T
TACC - บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 TACCงบการเงิน TACC
TAKUNI - บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 TAKUNIงบการเงิน TAKUNI
U - บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 Uงบการเงิน U
TAPAC - บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 TAPACงบการเงิน TAPAC
TASCO - บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 TASCOงบการเงิน TASCO
UAC - บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 UACงบการเงิน UAC
UBA - บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 UBAงบการเงิน UBA
UBE - บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 UBEงบการเงิน UBE
UBIS - บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 UBISงบการเงิน UBIS
VGI - บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 VGIงบการเงิน VGI
VI - บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 VIงบการเงิน VI
VIBHA - บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 VIBHAงบการเงิน VIBHA
WACOAL - บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 WACOALงบการเงิน WACOAL
VARO - บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 VAROงบการเงิน VARO
VCOM - บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 VCOMงบการเงิน VCOM
VIH - บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 VIHงบการเงิน VIH
WARRIX - บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 WARRIXงบการเงิน WARRIX
WAVE - บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 WAVEงบการเงิน WAVE
WGE - บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 WGEงบการเงิน WGE
XPG - บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 XPGงบการเงิน XPG
YCI - บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 YCIงบการเงิน YCI
VL - บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 VLงบการเงิน VL
VNG - บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 VNGงบการเงิน VNG
W - บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 Wงบการเงิน W
WFX - บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 WFXงบการเงิน WFX
WHA - บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 WHAงบการเงิน WHA
YGG - บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 YGGงบการเงิน YGG
YONG - บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 YONGงบการเงิน YONG
ZIGA - บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 ZIGAงบการเงิน ZIGA
ZMICO - บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 ZMICOงบการเงิน ZMICO
XO - บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 XOงบการเงิน XO
YUASA - บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 YUASAงบการเงิน YUASA
ZEN - บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 ZENงบการเงิน ZEN
READY - บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)MAI00ใต้ - 0%

0

0

0

0

0

แบบ56-1 READYงบการเงิน READY