หุ้น ADVANC | ราคาหุ้น ADVANC | ราคาหุ้นวันนี้ ADVANC

หุ้น ADVANC (SET) | หุ้น ADVANC | ราคาหุ้นวันนี้ ADVANC | หุ้น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | หุ้น ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นเทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น ADVANC ทำธุรกิจอะไร : ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม โดยรวมถึงธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และธุรกิจดิจิทัล เซอร์วิส

ราคาล่าสุด : 214 | ราคาเปิด : 213 | ราคาสูงสุด : 214 | ราคาต่ำสุด : 211
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 3295240 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 702179000 | เปลี่ยนแปลง : -1 | เปลี่ยนแปลง(%) : 0.94
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)