ราคาหุ้น

หุ้น AEC | ราคาหุ้น AEC | ราคาหุ้นวันนี้ AEC

หุ้น AEC (SET) | หุ้น AEC | ราคาหุ้นวันนี้ AEC | หุ้น | ราคาหุ้น | ราคาหุ้นวันนี้ | หุ้น | ราคาหุ้น | ราคาหุ้นวันนี้
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
หรือ หุ้น AEC ทำธุรกิจอะไร : ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลัก คือ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลัง และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทดังต่อไปนี้ (1) กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (2) กิจการค้าหลักทรัพย์ (3) กิจการที่ปรึกษาการลงทุน (4) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (5) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (6) การจัดการเงินร่วมลงทุน (7) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ราคาล่าสุด : 225 | ราคาเปิด : 224 | ราคาสูงสุด : 224 | ราคาต่ำสุด : 221
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 5150840 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 1150290000 | เปลี่ยนแปลง : -1 | เปลี่ยนแปลง(%) : 0.45
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
หุ้นวันที่เปิดสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยปิดปริมาณหุ้นมูลค่า(บาท)chgchg(%)
AEC2023-07-28224224221223.3342255,150,840,0001,150,290,000,000,000

+-1

+0.45%