ราคาหุ้น

หุ้น AOT | ราคาหุ้น AOT | ราคาหุ้นวันนี้ AOT

หุ้น AOT (SET) | หุ้น AOT | ราคาหุ้นวันนี้ AOT | หุ้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | หุ้น AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นบริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น AOT ทำธุรกิจอะไร : ทอท.ประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย โดยธุรกิจหลักประกอบด้วย การจัดการ การดำเนินงาน และการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งนี้ ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ

ราคาล่าสุด : 71.5 | ราคาเปิด : 71.25 | ราคาสูงสุด : 71.5 | ราคาต่ำสุด : 70.75
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 27917000 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 1983750000 | เปลี่ยนแปลง : 0.5 | เปลี่ยนแปลง(%) : 0.35
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
หุ้นวันที่เปิดสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยปิดปริมาณหุ้นมูลค่า(บาท)chgchg(%)
AOT2023-07-2871.2571.570.7571.058971.527,917,000,0001,983,750,000,000,000

-0.5

-0.35%