ราคาหุ้น

หุ้น AOT | ราคาหุ้น AOT | ราคาหุ้นวันนี้ AOT

หุ้น AOT (SET) | หุ้น AOT | ราคาหุ้นวันนี้ AOT | หุ้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | หุ้น AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นบริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น AOT ทำธุรกิจอะไร : ทอท.ประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย โดยธุรกิจหลักประกอบด้วย การจัดการ การดำเนินงาน และการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งนี้ ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ

ราคาล่าสุด : 71.75 | ราคาเปิด : 0.65 | ราคาสูงสุด : 72.25 | ราคาต่ำสุด : 71.25
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 12681700 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 908236000 | เปลี่ยนแปลง : -0.25 | เปลี่ยนแปลง(%) : -0.35
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)