ราคาหุ้น

หุ้น AWC | ราคาหุ้น AWC | ราคาหุ้นวันนี้ AWC

หุ้น AWC (SET) | หุ้น AWC | ราคาหุ้นวันนี้ AWC | หุ้น บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) | หุ้น ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น AWC ทำธุรกิจอะไร : บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่มุ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรในประเทศไทย อันประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) และกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Retail and Commercial) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้า (Retail & Wholesale) และกลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงาน (Office)

ราคาล่าสุด : 4.44 | ราคาเปิด : 4.34 | ราคาสูงสุด : 4.46 | ราคาต่ำสุด : 4.32
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 101332000 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 446605000 | เปลี่ยนแปลง : 0.06 | เปลี่ยนแปลง(%) : 1.38
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView AWC บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 AWC บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน AWC บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
หุ้นวันที่เปิดสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยปิดปริมาณหุ้นมูลค่า(บาท)chgchg(%)
AWC2023-07-284.344.464.324.40724.44101,332,000,000446,605,000,000,000

+0.06

+1.38%