ราคาหุ้น

หุ้น BA | ราคาหุ้น BA | ราคาหุ้นวันนี้ BA

หุ้น BA (SET) | หุ้น BA | ราคาหุ้นวันนี้ BA | หุ้น บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | หุ้น BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นบริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น BA ทำธุรกิจอะไร : บริษัทประกอบธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบิน ได้แก่ การให้บริการกิจการภาคพื้นดิน การให้บริการอาหารบนเที่ยวบิน และการให้บริการคลังสินค้าระหว่างประเทศ ให้กับสายการบินของบริษัทและสายการบินอื่นๆ

ราคาล่าสุด : 14.8 | ราคาเปิด : 13.9 | ราคาสูงสุด : 14.8 | ราคาต่ำสุด : 13.5
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 5207640 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 76282900 | เปลี่ยนแปลง : 0.4 | เปลี่ยนแปลง(%) : 2.8
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView BA บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 BA บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน BA บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
หุ้นวันที่เปิดสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยปิดปริมาณหุ้นมูลค่า(บาท)chgchg(%)
BA2023-07-2813.914.813.514.648314.85,207,640,00076,282,900,000,000

+0.4

+2.8%