ราคาหุ้น

หุ้น BANPU | ราคาหุ้น BANPU | ราคาหุ้นวันนี้ BANPU

หุ้น BANPU (SET) | หุ้น BANPU | ราคาหุ้นวันนี้ BANPU | หุ้น บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | หุ้น BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น BANPU ทำธุรกิจอะไร : ?บริษัทพลังงานแบบครบวงจร? โดยสร้างการเติบโตครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การตลาด การค้า โลจิสติกส์ และการจัดหาเชื้อเพลิง และสายส่ง) กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (โรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และจากพลังงานหมุนเวียน) และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ระบบจัดเก็บพลังงาน และระบบการจัดการเทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งการผสานธุรกิจด้านพลังงานทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่หรือพลังงานหมุนเวียน ไว้ในโครงสร้างขององค์กรอย่างครบถ้วนนี้ ทำให้บ้านปูฯ สามารถผนึกกำลังระหว่างกันในกลุ่มธุรกิจหลักเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสมดุลและขยายการเติบโตในกลุ่มธุรกิจพลังงานของบ้านปูฯ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ราคาล่าสุด : 11 | ราคาเปิด : 10.6 | ราคาสูงสุด : 11.1 | ราคาต่ำสุด : 10.7
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 90481600 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 995026000 | เปลี่ยนแปลง : 0.2 | เปลี่ยนแปลง(%) : 1.85
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)