ราคาหุ้น

หุ้น BAY | ราคาหุ้น BAY | ราคาหุ้นวันนี้ BAY

หุ้น BAY (SET) | หุ้น BAY | ราคาหุ้นวันนี้ BAY | หุ้น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | หุ้น BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นธุรกิจการเงิน/ธนาคาร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น BAY ทำธุรกิจอะไร : ปัจจุบันธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อันดับ 5 ของประเทศในด้านสินทรัพย์ สินเชื่อและเงินฝาก และยังเป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) ซึ่งเป็นกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก ธนาคาร บริษัทย่อยและการร่วมค้ารวม 23 บริษัท (กรุงศรี กรุ๊ป) มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ (ธุรกิจขนาดใหญ่ของไทย ธุรกิจญี่ปุ่น บริษัทข้ามชาติ ตลอดจนลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย) และกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย นอกจากนี้ ยังให้บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ผ่านบริษัทย่อย และการร่วมค้า ทั้งในด้านการบริหารความมั่งคั่ง บัตรเครดิต ประกันวินาศภัย การบริหารสินทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ไมโครไฟแนนซ์และสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีทุนจดทะเบียน 75,741 ล้านบาท และทุนชำระแล้ว 73,558 ล้านบาท

ราคาล่าสุด : 31.75 | ราคาเปิด : 31.25 | ราคาสูงสุด : 31.75 | ราคาต่ำสุด : 31.5
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 182975 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 5775840 | เปลี่ยนแปลง : -0.25 | เปลี่ยนแปลง(%) : -0.79
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
หุ้นวันที่เปิดสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยปิดปริมาณหุ้นมูลค่า(บาท)chgchg(%)
BAY2023-07-2831.2531.7531.531.566231.75182,975,0005,775,840,000,000

--0.25

--0.79%