ราคาหุ้น

หุ้น BDMS | ราคาหุ้น BDMS | ราคาหุ้นวันนี้ BDMS

หุ้น BDMS (SET) | หุ้น BDMS | ราคาหุ้นวันนี้ BDMS | หุ้น บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) | หุ้น BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นบริการ/การแพทย์
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) หรือ หุ้น BDMS ทำธุรกิจอะไร : บริษัทเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศ โดยมีโรงพยาบาลเครือข่ายในไทยและกัมพูชา ดำเนินการภายใต้ชื่อโรงพยาบาล 6 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล และกลุ่มโรงพยาบาลรอยัล นอกจากนี้เครือข่ายของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ยังรวมถึงธุรกิจที่ให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ ได้แก่ ธุรกิจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ธุรกิจผลิตยาและธุรกิจผลิตน้ำเกลือ เป็นต้น

ราคาล่าสุด : 29 | ราคาเปิด : 28.5 | ราคาสูงสุด : 29 | ราคาต่ำสุด : 28
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 48269500 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 1380770000 | เปลี่ยนแปลง : 0.5 | เปลี่ยนแปลง(%) : 1.77
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
แบบ56-1 BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
งบการเงิน BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
ตลาด SET บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
หุ้นวันที่เปิดสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยปิดปริมาณหุ้นมูลค่า(บาท)chgchg(%)
BDMS2023-07-2828.5292828.5952948,269,500,0001,380,770,000,000,000

+0.5

+1.77%