ราคาหุ้น

หุ้น BEM | ราคาหุ้น BEM | ราคาหุ้นวันนี้ BEM

หุ้น BEM (SET) | หุ้น BEM | ราคาหุ้นวันนี้ BEM | หุ้น บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | หุ้น BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นบริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น BEM ทำธุรกิจอะไร : ก่อสร้างและบริหารทางพิเศษและบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

ราคาล่าสุด : 8.75 | ราคาเปิด : 8.65 | ราคาสูงสุด : 8.7 | ราคาต่ำสุด : 8.65
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 15315700 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 133593000 | เปลี่ยนแปลง : 0.05 | เปลี่ยนแปลง(%) : 0.57
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)