ราคาหุ้น

หุ้น BTS | ราคาหุ้น BTS | ราคาหุ้นวันนี้ BTS

หุ้น BTS (SET) | หุ้น BTS | ราคาหุ้นวันนี้ BTS | หุ้น บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นบริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น BTS ทำธุรกิจอะไร : ประกอบธุรกิจ 4 ประเภทหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้าบีทีเอสและรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที) (2) ธุรกิจสื่อโฆษณา (3) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ (4) ธุรกิจบริการ

ราคาล่าสุด : 7.15 | ราคาเปิด : 7.15 | ราคาสูงสุด : 7.25 | ราคาต่ำสุด : 7.1
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 35194800 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 252138000 | เปลี่ยนแปลง : 0.05 | เปลี่ยนแปลง(%) : 0.7
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView BTS บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 BTS บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน BTS บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)