ราคาหุ้น

หุ้น BWG | ราคาหุ้น BWG | ราคาหุ้นวันนี้ BWG

หุ้น BWG (SET) | หุ้น BWG | ราคาหุ้นวันนี้ BWG | หุ้น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) | หุ้น BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นบริการ/บริการเฉพาะกิจ
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น BWG ทำธุรกิจอะไร : ให้บริการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ปรับคุณภาพและฝังกลบสิ่งปฏิกูลที่เป็นอันตราย บำบัดน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทน

ราคาล่าสุด : 1.01 | ราคาเปิด : 0.93 | ราคาสูงสุด : 1.03 | ราคาต่ำสุด : 0.94
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 178057000 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 176071000 | เปลี่ยนแปลง : 0.04 | เปลี่ยนแปลง(%) : 4.17
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView BWG บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 BWG บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน BWG บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)