ราคาหุ้น

หุ้น CAZ | ราคาหุ้น CAZ | ราคาหุ้นวันนี้ CAZ

หุ้น CAZ (MAI) | หุ้น CAZ | ราคาหุ้นวันนี้ CAZ | หุ้น บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | หุ้น CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : MAI
ประเภทธุรกิจ : หุ้นอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/
บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น CAZ ทำธุรกิจอะไร : บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้1. บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร2. บริการรับเหมาก่อสร้างติดตั้งโครงสร้างและระบบ3. บริการงานด้านวิศวกรรมโยธาและอาคาร4. บริการผลิต ประกอบ และบริการอื่น

ราคาล่าสุด : 3.7 | ราคาเปิด : 3.58 | ราคาสูงสุด : 3.62 | ราคาต่ำสุด : 3.52
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 226499 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 822560 | เปลี่ยนแปลง : 0.16 | เปลี่ยนแปลง(%) : 4.52
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView CAZ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 CAZ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน CAZ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด MAI บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
หุ้นวันที่เปิดสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยปิดปริมาณหุ้นมูลค่า(บาท)chgchg(%)
CAZ2023-07-283.583.623.523.631633.7226,499,000822,560,000,000

+0.16

+4.52%