ราคาหุ้น

หุ้น CCET | ราคาหุ้น CCET | ราคาหุ้นวันนี้ CCET

หุ้น CCET (SET) | หุ้น CCET | ราคาหุ้นวันนี้ CCET | หุ้น บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | หุ้น CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. | ราคาหุ้น CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. | ราคาหุ้นวันนี้ CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นเทคโนโลยี/ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น CCET ทำธุรกิจอะไร : ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อีเล็คโทรนิคส์ในรูปแบบของ Electronics Manufacturing Services (EMS) โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก 2 ประเภทคือ อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม

ราคาล่าสุด : 1.94 | ราคาเปิด : 1.93 | ราคาสูงสุด : 1.94 | ราคาต่ำสุด : 1.91
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 424509 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 819145 | เปลี่ยนแปลง : 0.02 | เปลี่ยนแปลง(%) : 0.52
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView CCET บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 CCET บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน CCET บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
หุ้นวันที่เปิดสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยปิดปริมาณหุ้นมูลค่า(บาท)chgchg(%)
CCET2023-07-281.931.941.911.929641.94424,509,000819,145,000,000

+0.02

+0.52%