ราคาหุ้น

หุ้น CCP | ราคาหุ้น CCP | ราคาหุ้นวันนี้ CCP

หุ้น CCP (SET) | หุ้น CCP | ราคาหุ้นวันนี้ CCP | หุ้น บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) | หุ้น CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้าง
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น CCP ทำธุรกิจอะไร : ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตและคอนกรีตสำเร็จ และมีธุรกิจของ 4 บริษัทย่อย ได้แก่ 1. บ.ชลบุรีกันยง จำกัด ประกอบธุรกิจร้านจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง 2. บ.สมาร์ทคอนกรีต จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา ภายใต้ชื่อ Smart Block 3. บ.ตะวันออกการขนส่ง จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่ายานพาหนะแก่บริษัทในเครือ 4. บ.ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินที่ดิน อาคารสำนักงานและโรงงานแก่บริษัทในเครือ

ราคาล่าสุด : 0.35 | ราคาเปิด : 0.34 | ราคาสูงสุด : 0.35 | ราคาต่ำสุด : 0.33
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 383102 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 130297 | เปลี่ยนแปลง : 0.02 | เปลี่ยนแปลง(%) : 3.03
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView CCP บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 CCP บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน CCP บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
หุ้นวันที่เปิดสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยปิดปริมาณหุ้นมูลค่า(บาท)chgchg(%)
CCP2023-07-280.340.350.330.340110.35383,102,000130,297,000,000

+0.02

+3.03%