ราคาหุ้น

หุ้น CGD | ราคาหุ้น CGD | ราคาหุ้นวันนี้ CGD

หุ้น CGD (SET) | หุ้น CGD | ราคาหุ้นวันนี้ CGD | หุ้น บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น CGD ทำธุรกิจอะไร : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ราคาล่าสุด : 0.39 | ราคาเปิด : 0.38 | ราคาสูงสุด : 0.38 | ราคาต่ำสุด : 0.37
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 12025800 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 4479840 | เปลี่ยนแปลง : 0.02 | เปลี่ยนแปลง(%) : 5.41
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView CGD บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 CGD บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน CGD บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)