ราคาหุ้น

หุ้น CHAYO | ราคาหุ้น CHAYO | ราคาหุ้นวันนี้ CHAYO

หุ้น CHAYO (SET) | หุ้น CHAYO | ราคาหุ้นวันนี้ CHAYO | หุ้น บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | หุ้น CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น CHAYO ทำธุรกิจอะไร : การประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการเจรจาติดตามและเร่งรัดหนี้สิน และบริหารสินทรัพย์จากการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันจากสถาบันการเงิน และกิจการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

ราคาล่าสุด : 7.25 | ราคาเปิด : 7.1 | ราคาสูงสุด : 7.3 | ราคาต่ำสุด : 6.8
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 4588380 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 33073000 | เปลี่ยนแปลง : 0.2 | เปลี่ยนแปลง(%) : 2.84
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView CHAYO บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 CHAYO บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน CHAYO บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หุ้นวันที่เปิดสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยปิดปริมาณหุ้นมูลค่า(บาท)chgchg(%)
CHAYO2023-07-287.17.36.87.207997.254,588,380,00033,073,000,000,000

+0.2

+2.84%