ราคาหุ้น

หุ้น DIF | ราคาหุ้น DIF | ราคาหุ้นวันนี้ DIF

หุ้น DIF (SET) | หุ้น DIF | ราคาหุ้นวันนี้ DIF | หุ้น กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล | ราคาหุ้น กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล| ราคาหุ้นวันนี้ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล | หุ้น DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE FUND | ราคาหุ้น DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE FUND | ราคาหุ้นวันนี้ DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE FUND
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นเทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล หรือ หุ้น DIF ทำธุรกิจอะไร : กองทุนฯ เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากกลุ่มทรัพย์สิน (portfolio) ประเภทเสาโทรคมนาคมจำนวน 16,059 เสา ประกอบด้วย เสาที่กองทุนฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จำนวน 9,727 เสา (ได้แก่ ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูและเสาโทรคมนาคมของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4) และเสาที่กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิจำนวน 6,332 เสา (ได้แก่ เสาโทรคมนาคมของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด (BFKT) เสาโทรคมนาคมของบริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (AWC) เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC จำนวนหนึ่ง ภายหลังจากวันครบกำหนดสัญญา HSPA และระบบใยแก้วนำแสง และระบบบอรดแบนด์ในพื้นที่ต่างจังหวัด

ราคาล่าสุด : 9.9 | ราคาเปิด : 10.2 | ราคาสูงสุด : 10.5 | ราคาต่ำสุด : 9.75
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 59520200 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 587160000 | เปลี่ยนแปลง : -0.25 | เปลี่ยนแปลง(%) : -2.48
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView DIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
แบบ56-1 DIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
งบการเงิน DIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
ตลาด SET กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
หุ้นวันที่เปิดสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยปิดปริมาณหุ้นมูลค่า(บาท)chgchg(%)
DIF2023-07-2810.210.59.759.864889.959,520,200,000587,160,000,000,000

--0.25

--2.48%