ราคาหุ้น

หุ้น EFORL | ราคาหุ้น EFORL | ราคาหุ้นวันนี้ EFORL

หุ้น EFORL (MAI) | หุ้น EFORL | ราคาหุ้นวันนี้ EFORL | หุ้น บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) | หุ้น E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : MAI
ประเภทธุรกิจ : หุ้นสินค้าอุปโภคบริโภค/
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น EFORL ทำธุรกิจอะไร : บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริษัทย่อยประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และให้บริการด้านความงาม

ราคาล่าสุด : 0.31 | ราคาเปิด : 0.31 | ราคาสูงสุด : 0.31 | ราคาต่ำสุด : 0.29
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 2338040 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 706122 | เปลี่ยนแปลง : 0.01 | เปลี่ยนแปลง(%) : 3.33
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView EFORL บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 EFORL บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน EFORL บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
ตลาด MAI บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
หุ้นวันที่เปิดสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยปิดปริมาณหุ้นมูลค่า(บาท)chgchg(%)
EFORL2023-03-280.311.430.290.30.316,918,320,0002,081,070,000,000

+0.01

+3.33%

EFORL2023-03-270.310.320.30.30.311,278,930,000384,968,000,000

--0.01

--3.23%

EFORL2023-03-240.310.310.30.30.311,661,180,000507,325,000,000

-0.01

-3.33%

EFORL2023-03-230.310.310.30.30.314,201,810,0001,281,490,000,000

+0.01

+3.33%

EFORL2023-03-220.310.320.30.30.311,862,540,000574,878,000,000

-0.01

-3.23%

EFORL2023-03-210.310.310.290.290.377,410,00023,115,900,000

-0.01

-3.45%

EFORL2023-03-200.310.310.290.310.31,613,060,000477,504,000,000

--0.01

--3.33%

EFORL2023-03-170.310.310.290.310.313,159,100,0003,826,220,000,000

--0.01

--3.33%

EFORL2023-03-160.310.310.290.310.312,451,900,0003,734,500,000,000

--0.01

--3.33%

EFORL2023-03-150.310.310.290.310.3114,609,300,0004,401,340,000,000

+0.01

+3.33%

EFORL2023-03-140.350.350.30.310.3115,076,500,0004,748,140,000,000

--0.01

--3.13%

EFORL2023-03-130.350.350.30.310.3210,709,700,0003,366,350,000,000

--0.02

--5.88%

EFORL2023-03-100.350.360.340.340.358,743,030,0002,976,490,000,000

+0.01

+2.94%

EFORL2023-03-090.350.360.340.340.3513,902,700,0004,779,610,000,000

--0.01

--2.86%

EFORL2023-03-08780.360.340.340.355,896,340,0002,061,240,000,000

--0.01

--2.78%

EFORL2023-03-07780.360.340.340.352,774,990,000947,875,000,000

+-0.01

+-2.86%

EFORL2023-03-04780.360.330.340.352,774,990,000947,875,000,000

--0.01

--2.86%

EFORL2023-03-03780.360.330.340.35416,410,000143,190,000,000

--0.01

--2.86%

EFORL2023-03-02780.360.3577.760.364,372,780,0001,552,180,000,000

+0.01

+2.86%

EFORL2023-03-01780.360.3477.760.361,205,550,000433,998,000,000

+0.01

+2.86%

EFORL2023-02-287878.750.3477.760.367,899,460,0002,766,020,000,000

--0.01

--2.78%

EFORL2023-02-270.370.390.350.360.3641,562,000,00015,061,700,000,000

--0.01

--2.78%

EFORL2023-02-240.370.390.360.370.378,204,080,0003,116,860,000,000

--0.02

--5.13%

EFORL2023-02-230.370.380.360.360.38104,250,00038,604,500,000

+0.01

+2.7%

EFORL2023-02-220.370.610.350.360.377,563,840,0002,735,090,000,000

--0.01

--2.7%

EFORL2023-02-210.3700.3600.3714,396,000,0005,257,630,000,000

+-0.01

+-2.7%

EFORL2023-02-200.3700.3600.3714,396,000,0005,257,630,000,000

--0.01

--2.63%