ราคาหุ้น

หุ้น GPSC | ราคาหุ้น GPSC | ราคาหุ้นวันนี้ GPSC

หุ้น GPSC (SET) | หุ้น GPSC | ราคาหุ้นวันนี้ GPSC | หุ้น บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | หุ้น GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น GPSC ทำธุรกิจอะไร : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) แกนนำนวัตกรรมธุรกิจพลังงานไฟฟ้าของกลุ่มปตท. ให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในประเทศ รวมถึงการแสวงหาโอกาสการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า เพื่อก้าวเป็นบริษัทไฟฟ้าชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ และสร้างความยั่งยืนในระดับสากล

ราคาล่าสุด : 57.75 | ราคาเปิด : 54.75 | ราคาสูงสุด : 57.75 | ราคาต่ำสุด : 54.5
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 16196300 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 916206000 | เปลี่ยนแปลง : 3.25 | เปลี่ยนแปลง(%) : 5.99
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
หุ้นวันที่เปิดสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยปิดปริมาณหุ้นมูลค่า(บาท)chgchg(%)
GPSC2023-07-2854.7557.7554.556.549857.7516,196,300,000916,206,000,000,000

+3.25

+5.99%