ราคาหุ้น

หุ้น GULF | ราคาหุ้น GULF | ราคาหุ้นวันนี้ GULF

หุ้น GULF (SET) | หุ้น GULF | ราคาหุ้นวันนี้ GULF | หุ้น บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น GULF ทำธุรกิจอะไร : ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ การลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ราคาล่าสุด : 50 | ราคาเปิด : 48.25 | ราคาสูงสุด : 50 | ราคาต่ำสุด : 48
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 29303000 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 1450630000 | เปลี่ยนแปลง : 1.5 | เปลี่ยนแปลง(%) : 3.09
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView GULF บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 GULF บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน GULF บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
หุ้นวันที่เปิดสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยปิดปริมาณหุ้นมูลค่า(บาท)chgchg(%)
GULF2023-07-2848.25504849.50255029,303,000,0001,450,630,000,000,000

+1.5

+3.09%