ราคาหุ้น

หุ้น HANA | ราคาหุ้น HANA | ราคาหุ้นวันนี้ HANA

หุ้น HANA (SET) | หุ้น HANA | ราคาหุ้นวันนี้ HANA | หุ้น บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) | หุ้น HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นเทคโนโลยี/ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น HANA ทำธุรกิจอะไร : ให้บริการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์แบบครบวงจร (Electronic Manufacturing Service-EMS)

ราคาล่าสุด : 50.5 | ราคาเปิด : 50.25 | ราคาสูงสุด : 50.5 | ราคาต่ำสุด : 49.75
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 3611620 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 181360000 | เปลี่ยนแปลง : 0.5 | เปลี่ยนแปลง(%) : 0.5
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)