ราคาหุ้น

หุ้น KBANK | ราคาหุ้น KBANK | ราคาหุ้นวันนี้ KBANK

หุ้น KBANK (SET) | หุ้น KBANK | ราคาหุ้นวันนี้ KBANK | หุ้น ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | หุ้น KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นธุรกิจการเงิน/ธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น KBANK ทำธุรกิจอะไร : ธนาคารกสิกรไทยประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเครือข่ายสาขาจำนวน 886 สาขา และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทำธุรกรรมด้วยตนเอง 10,973 เครื่อง ครอบคลุมทุกพื้นที่และเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ธนาคารมีเครือข่ายการให้บริการในต่างประเทศรวม 16 แห่ง ใน 8 ประเทศ มีศูนย์กลางการดำเนินงานและให้บริการที่สำนักงานใหญ่

ราคาล่าสุด : 134.5 | ราคาเปิด : 132 | ราคาสูงสุด : 135 | ราคาต่ำสุด : 130.5
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 17601200 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 2362260000 | เปลี่ยนแปลง : 1.5 | เปลี่ยนแปลง(%) : 1.13
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
หุ้นวันที่เปิดสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยปิดปริมาณหุ้นมูลค่า(บาท)chgchg(%)
KBANK2023-03-28132134.5130.5133.85134.52,318,470,000310,330,000,000,000

+1.5

+1.51%

KBANK2023-03-27132132.5130.5131.07131.52,301,240,000301,621,000,000,000

+-1

+-0.76%

KBANK2023-03-24130132.5131131.55131.5475,969,00062,613,100,000,000

+-0.5

+-0.38%

KBANK2023-03-23130131.5129.5130.33131.52,703,370,000352,337,000,000,000

+0.5

+0.38%

KBANK2023-03-22132.5133.5131132.27131.55,566,290,000736,235,000,000,000

--1

--0.76%

KBANK2023-03-21130.5131130130.48130.51,542,050,000201,200,000,000,000

+0.5

+0.39%

KBANK2023-03-20132133130.5131.12131.52,907,020,000381,155,000,000,000

--0.5

--0.38%

KBANK2023-03-17132132.5131131.79131.54,693,970,000618,610,000,000,000

+2.5

+1.54%

KBANK2023-03-16128.5129127.5128.24128.59,305,500,0001,193,310,000,000,000

--3

--2.28%

KBANK2023-03-15129.5131129130.03130.56,327,410,000822,747,000,000,000

+3.5

+3.16%

KBANK2023-03-14139.5129128127.2812912,576,500,0001,600,760,000,000,000

+0.5

+0.39%

KBANK2023-03-10139.5136137135.741364,310,080,000585,031,000,000,000

--1.5

--1.09%

KBANK2023-03-09139.5138137137.55137.51,573,720,000216,462,000,000,000

+-0.5

+-0.36%

KBANK2023-03-08140140139139.46139.53,293,980,000459,383,000,000,000

--1.5

--1.06%

KBANK2023-03-07137.5140.5136.5140.011403,767,980,000527,553,000,000,000

+0.5

+0.36%

KBANK2023-03-04137.5139.5136.5138.92139.514,834,000,0002,060,780,000,000,000

+2.5

+1.82%

KBANK2023-03-03137.5138136.5137.561381,194,370,000164,299,000,000,000

+0.5

+0.73%

KBANK2023-03-02137137.5136.5136.951371,242,050,000170,101,000,000,000

-0.5

-0.37%

KBANK2023-03-01136138.5136.5137.111371,150,350,000157,726,000,000,000

-1.5

-0.74%

KBANK2023-02-28136136.51.38137.03137.51,279,230,000175,290,000,000,000

+1.5

+1.1%

KBANK2023-02-27136136.5135.5136.02136.53,921,180,000533,348,000,000,000

-0.5

-0.74%

KBANK2023-02-24138.5137.5135.5136.86137.51,495,750,000204,706,000,000,000

+0.5

+0.36%

KBANK2023-02-23138.5139136.5136.96137809,892,000110,920,000,000,000

+0.5

+0.37%

KBANK2023-02-22138.5139138138.39138.52,566,130,000355,126,000,000,000

--1.5

--1.08%

KBANK2023-02-21138.5140.50138.161383,949,950,000545,743,000,000,000

--1

--0.72%

KBANK2023-02-20138.5140.50138.9513935,625,300,0004,941,250,000,000,000

-0.5

-0.72%

KBANK0000-00-00139.5135.5131132.75132.518,225,700,0002,419,240,000,000,000-3.5-2.57%