ราคาหุ้น

หุ้น LANNA | ราคาหุ้น LANNA | ราคาหุ้นวันนี้ LANNA

หุ้น LANNA (SET) | หุ้น LANNA | ราคาหุ้นวันนี้ LANNA | หุ้น บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) | หุ้น THE LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น THE LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ THE LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น LANNA ทำธุรกิจอะไร : ผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศ แบ่งเป็น 1. ธุรกิจถ่านหินในประเทศ : นำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนและจากแหล่งอื่นในประเทศอินโดนีเซียมาจำหน่าย 2. ธุรกิจถ่านหินในต่างประเทศ : เข้าไปร่วมลงทุนทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย โดยนำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศและส่งไปจำหน่ายยังประเทศอื่น ในแถบภูมิภาคเอเชีย

ราคาล่าสุด : 14.8 | ราคาเปิด : 14.7 | ราคาสูงสุด : 14.9 | ราคาต่ำสุด : 5.2
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 773897 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 11433500 | เปลี่ยนแปลง : 0.2 | เปลี่ยนแปลง(%) : 1.37
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView LANNA บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 LANNA บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน LANNA บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)