ราคาหุ้น

หุ้น LEO | ราคาหุ้น LEO | ราคาหุ้นวันนี้ LEO

หุ้น LEO (MAI) | หุ้น LEO | ราคาหุ้นวันนี้ LEO | หุ้น บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น LEO GLOBAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น LEO GLOBAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ LEO GLOBAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : MAI
ประเภทธุรกิจ : หุ้นบริการ
บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น LEO ทำธุรกิจอะไร : ให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจรที่ครอบคลุมทั่วโลก (End - to - End Global Logistics Services) และให้บริการสนับสนุนการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร (Integrated Logistics Services)

ราคาล่าสุด : 6.55 | ราคาเปิด : 7.05 | ราคาสูงสุด : 6.55 | ราคาต่ำสุด : 6.3
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 1181650 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 7679860 | เปลี่ยนแปลง : 0.25 | เปลี่ยนแปลง(%) : 3.97
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView LEO บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 LEO บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน LEO บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด MAI บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
หุ้นวันที่เปิดสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยปิดปริมาณหุ้นมูลค่า(บาท)chgchg(%)
LEO2023-07-287.056.556.36.499266.551,181,650,0007,679,860,000,000

+0.25

+3.97%