ราคาหุ้น

หุ้น PPP | ราคาหุ้น PPP | ราคาหุ้นวันนี้ PPP

หุ้น PPP (SET) | หุ้น PPP | ราคาหุ้นวันนี้ PPP | หุ้น บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้าง
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น PPP ทำธุรกิจอะไร : PPP ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและระบบสำรองน้ำ ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม เพื่อจัดจำหน่ายให้ผู้บริโภคทั่วไปและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม มีบริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (IGC) เป็นบริษัทย่อย ที่ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ราคาล่าสุด : 1.89 | ราคาเปิด : 1.81 | ราคาสูงสุด : 1.88 | ราคาต่ำสุด : 1.86
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 457816 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 765881 | เปลี่ยนแปลง : -0.02 | เปลี่ยนแปลง(%) : -1.06
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView PPP บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 PPP บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน PPP บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
หุ้นวันที่เปิดสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยปิดปริมาณหุ้นมูลค่า(บาท)chgchg(%)
PPP2023-07-281.811.881.861.871281.89457,816,000765,881,000,000

+-0.02

+-1.06%