ราคาหุ้น

หุ้น PPP | ราคาหุ้น PPP | ราคาหุ้นวันนี้ PPP

หุ้น PPP (SET) | หุ้น PPP | ราคาหุ้นวันนี้ PPP | หุ้น บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้าง
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น PPP ทำธุรกิจอะไร : PPP ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและระบบสำรองน้ำ ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม เพื่อจัดจำหน่ายให้ผู้บริโภคทั่วไปและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม มีบริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (IGC) เป็นบริษัทย่อย ที่ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ราคาล่าสุด : 2.06 | ราคาเปิด : 1.96 | ราคาสูงสุด : 2.06 | ราคาต่ำสุด : 1.85
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 10505 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 21409.5 | เปลี่ยนแปลง : 0.04 | เปลี่ยนแปลง(%) : -5
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView PPP บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 PPP บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน PPP บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)