ราคาหุ้น

หุ้น PRIME | ราคาหุ้น PRIME | ราคาหุ้นวันนี้ PRIME

หุ้น PRIME (SET) | หุ้น PRIME | ราคาหุ้นวันนี้ PRIME | หุ้น บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น PRIME ROAD POWER PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น PRIME ROAD POWER PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ PRIME ROAD POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น PRIME ทำธุรกิจอะไร : บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีบริษัท ไพร์ม โรด โซลาร์ จำกัด (PRS) เป็นบริษัทแกน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทภายใต้การถือหุ้นของ PRA ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ราคาล่าสุด : 1.41 | ราคาเปิด : 36.75 | ราคาสูงสุด : 1.43 | ราคาต่ำสุด : 1.4
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 697869 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 981958 | เปลี่ยนแปลง : -0.01 | เปลี่ยนแปลง(%) : -0.7
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView PRIME บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 PRIME บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน PRIME บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)