ราคาหุ้น

หุ้น PRM | ราคาหุ้น PRM | ราคาหุ้นวันนี้ PRM

หุ้น PRM (SET) | หุ้น PRM | ราคาหุ้นวันนี้ PRM | หุ้น บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) | หุ้น PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นบริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น PRM ทำธุรกิจอะไร : ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว ทางเรือให้กับลูกค้าตามความต้องการอย่างครบวงจร รวมถึงการให้บริการเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล และการบริหารจัดการเรือ โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทธุรกิจหลัก ดังนี้ 1. ธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันและปิโตรเคมีเหลว (ธุรกิจเรือขนส่งฯ) 2. ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน้ำมัน (ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU) 3. ธุรกิจเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (ธุรกิจเรือ Offshore) 4. ธุรกิจบริหารจัดการเรือ (ธุรกิจบริหารเรือ)

ราคาล่าสุด : 6.65 | ราคาเปิด : 6.6 | ราคาสูงสุด : 6.65 | ราคาต่ำสุด : 6.5
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 1494860 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 9849560 | เปลี่ยนแปลง : 0.1 | เปลี่ยนแปลง(%) : 0.76
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView PRM บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 PRM บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน PRM บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
หุ้นวันที่เปิดสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยปิดปริมาณหุ้นมูลค่า(บาท)chgchg(%)
PRM2023-07-286.66.656.56.588956.651,494,860,0009,849,560,000,000

+0.1

+0.76%