ราคาหุ้น

หุ้น PSG | ราคาหุ้น PSG | ราคาหุ้นวันนี้ PSG

หุ้น PSG (MAI) | หุ้น PSG | ราคาหุ้นวันนี้ PSG | หุ้น บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้น PSG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น PSG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ PSG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : MAI
ประเภทธุรกิจ : หุ้น
บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น PSG ทำธุรกิจอะไร :

ราคาล่าสุด : 0.93 | ราคาเปิด : 0.92 | ราคาสูงสุด : 0.97 | ราคาต่ำสุด : 0.91
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 72091700 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 67583900 | เปลี่ยนแปลง : -0.03 | เปลี่ยนแปลง(%) : -3.16
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView PSG บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 PSG บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน PSG บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด MAI บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หุ้นวันที่เปิดสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยปิดปริมาณหุ้นมูลค่า(บาท)chgchg(%)
PSG2023-07-280.920.970.910.937470.9372,091,700,00067,583,900,000,000

--0.03

--3.16%