ราคาหุ้น

หุ้น PTT | ราคาหุ้น PTT | ราคาหุ้นวันนี้ PTT

หุ้น PTT (SET) | หุ้น PTT | ราคาหุ้นวันนี้ PTT | หุ้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | หุ้น PTT PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น PTT PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น PTT ทำธุรกิจอะไร : ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร โดยผ่านธุรกิจที่ดำเนินงานเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ การสำรวจและผลิต จัดหาและจัดจำหน่าย ขนส่ง และแยกก๊าซธรรมชาติ ดำเนินกิจการค้าระหว่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันและปิโตรเคมี และมีการลงทุนในธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมีในประเทศ และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ราคาล่าสุด : 31.75 | ราคาเปิด : 31.5 | ราคาสูงสุด : 31.75 | ราคาต่ำสุด : 30.75
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 22266900 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 701893000 | เปลี่ยนแปลง : 0.25 | เปลี่ยนแปลง(%) : 0.8
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)