ราคาหุ้น

หุ้น PTT | ราคาหุ้น PTT | ราคาหุ้นวันนี้ PTT

หุ้น PTT (SET) | หุ้น PTT | ราคาหุ้นวันนี้ PTT | หุ้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | หุ้น PTT PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น PTT PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น PTT ทำธุรกิจอะไร : ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร โดยผ่านธุรกิจที่ดำเนินงานเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ การสำรวจและผลิต จัดหาและจัดจำหน่าย ขนส่ง และแยกก๊าซธรรมชาติ ดำเนินกิจการค้าระหว่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันและปิโตรเคมี และมีการลงทุนในธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมีในประเทศ และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ราคาล่าสุด : 35 | ราคาเปิด : 34.75 | ราคาสูงสุด : 35.25 | ราคาต่ำสุด : 34.5
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 89274200 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 3113370000 | เปลี่ยนแปลง : -0.25 | เปลี่ยนแปลง(%) : -0.71
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
หุ้นวันที่เปิดสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยปิดปริมาณหุ้นมูลค่า(บาท)chgchg(%)
PTT2023-07-2834.7535.2534.534.87563589,274,200,0003,113,370,000,000,000

--0.25

--0.71%