ราคาหุ้น

หุ้น PTTEP | ราคาหุ้น PTTEP | ราคาหุ้นวันนี้ PTTEP

หุ้น PTTEP (SET) | หุ้น PTTEP | ราคาหุ้นวันนี้ PTTEP | หุ้น บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | หุ้น PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น PTTEP ทำธุรกิจอะไร : กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจขนส่งก๊าซทางท่อในต่างประเทศ และการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง

ราคาล่าสุด : 150.5 | ราคาเปิด : 148.5 | ราคาสูงสุด : 151.5 | ราคาต่ำสุด : 147.5
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 13229500 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 1979510000 | เปลี่ยนแปลง : 6.5 | เปลี่ยนแปลง(%) : 4.17
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView PTTEP บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 PTTEP บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน PTTEP บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)