ราคาหุ้น

หุ้น PTTEP | ราคาหุ้น PTTEP | ราคาหุ้นวันนี้ PTTEP

หุ้น PTTEP (SET) | หุ้น PTTEP | ราคาหุ้นวันนี้ PTTEP | หุ้น บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | หุ้น PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น PTTEP ทำธุรกิจอะไร : กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจขนส่งก๊าซทางท่อในต่างประเทศ และการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง

ราคาล่าสุด : 159.5 | ราคาเปิด : 160 | ราคาสูงสุด : 160.5 | ราคาต่ำสุด : 158.5
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 6224040 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 993413000 | เปลี่ยนแปลง : -0.5 | เปลี่ยนแปลง(%) : -0.31
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView PTTEP บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 PTTEP บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน PTTEP บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หุ้นวันที่เปิดสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยปิดปริมาณหุ้นมูลค่า(บาท)chgchg(%)
PTTEP2023-07-28160160.5158.5159.612159.56,224,040,000993,413,000,000,000

--0.5

--0.31%