ราคาหุ้น

หุ้น PTTGC | ราคาหุ้น PTTGC | ราคาหุ้นวันนี้ PTTGC

หุ้น PTTGC (SET) | หุ้น PTTGC | ราคาหุ้นวันนี้ PTTGC | หุ้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | หุ้น PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นสินค้าอุตสาหกรรม/ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น PTTGC ทำธุรกิจอะไร : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTT Global Chemical Public Company Limited) เกิดจากการควบบริษัทระหว่าง บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTCH) และ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (PTTAR) โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 เพื่อก้าวขึ้นเป็นแกนนำของธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท.

ราคาล่าสุด : 39.25 | ราคาเปิด : 37.75 | ราคาสูงสุด : 39.5 | ราคาต่ำสุด : 38.25
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 15161400 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 590202000 | เปลี่ยนแปลง : 0.75 | เปลี่ยนแปลง(%) : 1.95
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
หุ้นวันที่เปิดสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยปิดปริมาณหุ้นมูลค่า(บาท)chgchg(%)
PTTGC2023-07-2837.7539.538.2538.882339.2515,161,400,000590,202,000,000,000

+0.75

+1.95%