ราคาหุ้น

หุ้น SANKO | ราคาหุ้น SANKO | ราคาหุ้นวันนี้ SANKO

หุ้น SANKO (MAI) | หุ้น SANKO | ราคาหุ้นวันนี้ SANKO | หุ้น บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | หุ้น SANKO DIECASTING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น SANKO DIECASTING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ SANKO DIECASTING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : MAI
ประเภทธุรกิจ : หุ้นสินค้าอุตสาหกรรม
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น SANKO ทำธุรกิจอะไร : ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมและสังกะสีในรูปแบบที่ลูกค้ากำหนดตามคำสั่งซื้อของลูกค้า โดยกระบวนการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ฉีดหล่อความดันสูง (High-Pressure Diecasting หรือ "HPDC") และแบบ Gravity โดยบริษัทมีการให้บริการออกแบบและว่าจ้างบริษัทผู้ผลิตแม่พิมพ์เพื่อทำการผลิตแม่พิมพ์ให้กับลูกค้าเพื่อให้สามารถผลิตชิ้นงานตามที่ลูกค้ากำหนด

ราคาล่าสุด : 1.18 | ราคาเปิด : 1.12 | ราคาสูงสุด : 1.23 | ราคาต่ำสุด : 1.16
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 194110 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 226837 | เปลี่ยนแปลง : -0.01 | เปลี่ยนแปลง(%) : -0.85
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView SANKO บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 SANKO บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน SANKO บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด MAI บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
หุ้นวันที่เปิดสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยปิดปริมาณหุ้นมูลค่า(บาท)chgchg(%)
SANKO2023-07-281.121.231.161.167121.18194,110,000226,837,000,000

+-0.01

+-0.85%