ราคาหุ้น

หุ้น SCB | ราคาหุ้น SCB | ราคาหุ้นวันนี้ SCB

หุ้น SCB (SET) | หุ้น SCB | ราคาหุ้นวันนี้ SCB | หุ้น บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นธุรกิจการเงิน/ธนาคาร
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น SCB ทำธุรกิจอะไร : ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรสำหรับลูกค้าทุกประเภท เช่น รับฝากเงิน โอนเงิน ให้กู้ยืมประเภทต่างๆ บริการด้านปริวรรตเงินตรา Bancassurance บริการด้านการค้าต่างประเทศ Cash Management รวมถึงบริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ บริการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคล บริการด้านบัตรเครดิตและการรับฝากทรัพย์สิน

ราคาล่าสุด : 111 | ราคาเปิด : 110.5 | ราคาสูงสุด : 111 | ราคาต่ำสุด : 109.5
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 13573700 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 1498970000 | เปลี่ยนแปลง : 2.5 | เปลี่ยนแปลง(%) : 0.91
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView SCB บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 SCB บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน SCB บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
หุ้นวันที่เปิดสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยปิดปริมาณหุ้นมูลค่า(บาท)chgchg(%)
SCB2023-07-28110.5111109.5110.43211113,573,700,0001,498,970,000,000,000

+2.5

+0.91%