ราคาหุ้น

หุ้น SCC | ราคาหุ้น SCC | ราคาหุ้นวันนี้ SCC

หุ้น SCC (SET) | หุ้น SCC | ราคาหุ้นวันนี้ SCC | หุ้น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) | หุ้น THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้าง
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) หรือ หุ้น SCC ทำธุรกิจอะไร : ธุรกิจการลงทุน (Holding company) ใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง

ราคาล่าสุด : 320 | ราคาเปิด : 320 | ราคาสูงสุด : 321 | ราคาต่ำสุด : 318
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 1309940 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 418616000 | เปลี่ยนแปลง : -1 | เปลี่ยนแปลง(%) : 0.31
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
แบบ56-1 SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
งบการเงิน SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
ตลาด SET บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)