ราคาหุ้น

หุ้น SIRI | ราคาหุ้น SIRI | ราคาหุ้นวันนี้ SIRI

หุ้น SIRI (SET) | หุ้น SIRI | ราคาหุ้นวันนี้ SIRI | หุ้น บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | หุ้น SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น SIRI ทำธุรกิจอะไร : ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แบ่งเป็น 1. ธุรกิจเพื่อขาย โดยพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบและแนวสูง 2. ธุรกิจเพื่อให้เช่าอาคารสำนักงาน และอาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นโครงการที่ขายสิทธิการเช่า และธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ โดยแบ่งเป็นธุรกิจบริหารงานขายโครงการ ธุรกิจนายหน้า และบริการด้านการบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์

ราคาล่าสุด : 2.02 | ราคาเปิด : 1.97 | ราคาสูงสุด : 2.04 | ราคาต่ำสุด : 1.97
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 440780000 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 883979000 | เปลี่ยนแปลง : -0.01 | เปลี่ยนแปลง(%) : -0.5
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
หุ้นวันที่เปิดสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยปิดปริมาณหุ้นมูลค่า(บาท)chgchg(%)
SIRI2023-07-281.972.041.972.005492.02440,780,000,000883,979,000,000,000

+-0.01

+-0.5%