ราคาหุ้น

หุ้น SIRI | ราคาหุ้น SIRI | ราคาหุ้นวันนี้ SIRI

หุ้น SIRI (SET) | หุ้น SIRI | ราคาหุ้นวันนี้ SIRI | หุ้น บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | หุ้น SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น SIRI ทำธุรกิจอะไร : ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แบ่งเป็น 1. ธุรกิจเพื่อขาย โดยพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบและแนวสูง 2. ธุรกิจเพื่อให้เช่าอาคารสำนักงาน และอาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นโครงการที่ขายสิทธิการเช่า และธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ โดยแบ่งเป็นธุรกิจบริหารงานขายโครงการ ธุรกิจนายหน้า และบริการด้านการบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์

ราคาล่าสุด : 1.68 | ราคาเปิด : 1.66 | ราคาสูงสุด : 1.68 | ราคาต่ำสุด : 1.64
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 60875800 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 101752000 | เปลี่ยนแปลง : 0.03 | เปลี่ยนแปลง(%) : 1.82
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)