ราคาหุ้น

หุ้น SMT | ราคาหุ้น SMT | ราคาหุ้นวันนี้ SMT

หุ้น SMT (SET) | หุ้น SMT | ราคาหุ้นวันนี้ SMT | หุ้น บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | หุ้น STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นเทคโนโลยี/ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น SMT ทำธุรกิจอะไร : รับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ราคาล่าสุด : 4.62 | ราคาเปิด : 4.62 | ราคาสูงสุด : 4.68 | ราคาต่ำสุด : 4.54
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 1321220 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 6076180 | เปลี่ยนแปลง : -0.02 | เปลี่ยนแปลง(%) : -0.43
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView SMT บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 SMT บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน SMT บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)