ราคาหุ้น

หุ้น SNC | ราคาหุ้น SNC | ราคาหุ้นวันนี้ SNC

หุ้น SNC (SET) | หุ้น SNC | ราคาหุ้นวันนี้ SNC | หุ้น บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น SNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น SNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ SNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นสินค้าอุตสาหกรรม/วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น SNC ทำธุรกิจอะไร : บริษัทและบริษัทย่อยผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้สำหรับยานพาหนะ และเครื่องทำความเย็น รับจ้างผลิตและประกอบเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัย ทำความเย็น ซ่อมและผลิตแม่พิมพ์

ราคาล่าสุด : 14 | ราคาเปิด : 13.9 | ราคาสูงสุด : 14.1 | ราคาต่ำสุด : 13.8
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 230949 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 3207520 | เปลี่ยนแปลง : 0.1 | เปลี่ยนแปลง(%) : 0.72
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView SNC บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 SNC บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน SNC บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)