ราคาหุ้น

หุ้น SONIC | ราคาหุ้น SONIC | ราคาหุ้นวันนี้ SONIC

หุ้น SONIC (MAI) | หุ้น SONIC | ราคาหุ้นวันนี้ SONIC | หุ้น บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) | หุ้น SONIC INTERFREIGHT PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น SONIC INTERFREIGHT PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ SONIC INTERFREIGHT PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : MAI
ประเภทธุรกิจ : หุ้นบริการ
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น SONIC ทำธุรกิจอะไร : บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) (?บริษัทฯ? หรือ ?SONIC?) ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร (International Logistics Services Provider) ให้บริการทั้งการนำเข้าและส่งออกทั้งทางทะเล และทางอากาศ ให้บริการด้านพิธีการกรมศุลกากร การขนส่งในประเทศ การขนส่งข้ามแดน (cross border) รวมถึงให้บริการศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า

ราคาล่าสุด : 2.36 | ราคาเปิด : 3.38 | ราคาสูงสุด : 2.38 | ราคาต่ำสุด : 2.3
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 840997 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 39702800 | เปลี่ยนแปลง : 0.02 | เปลี่ยนแปลง(%) : 0.85
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView SONIC บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 SONIC บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน SONIC บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)
ตลาด MAI บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)