ราคาหุ้น

หุ้น STC | ราคาหุ้น STC | ราคาหุ้นวันนี้ STC

หุ้น STC (MAI) | หุ้น STC | ราคาหุ้นวันนี้ STC | หุ้น บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น STC CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น STC CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ STC CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : MAI
ประเภทธุรกิจ : หุ้นอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น STC ทำธุรกิจอะไร : ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป และคอนกรีตผสมเสร็จ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "STC" พร้อมทั้งให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ตอกเสาเข็ม ปั๊มคอนกรีต เป็นต้น

ราคาล่าสุด : 0.77 | ราคาเปิด : 0.77 | ราคาสูงสุด : 0.78 | ราคาต่ำสุด : 0.75
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 590044 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 450391 | เปลี่ยนแปลง : -0.01 | เปลี่ยนแปลง(%) : -1.28
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView STC บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 STC บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน STC บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด MAI บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน)