ราคาหุ้น

หุ้น SUSCO | ราคาหุ้น SUSCO | ราคาหุ้นวันนี้ SUSCO

หุ้น SUSCO (SET) | หุ้น SUSCO | ราคาหุ้นวันนี้ SUSCO | หุ้น บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) | หุ้น SUSCO PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น SUSCO PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ SUSCO PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น SUSCO ทำธุรกิจอะไร : บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มุ่งเน้นการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการน้ำมันภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และจำหน่ายสู่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการบิน การผลิตไฟฟ้า การก่อสร้าง การขนส่งและบริการ ทั้งที่เป็นผู้ใช้โดยตรงและแก่ผู้ค้าน้ำมันรายอื่นที่ซื้อน้ำมันไปจำหน่ายแก่ผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง ซึ่งรวมการจำหน่ายให้ผู้ค้าน้ำมันในประเทศเพื่อนบ้านด้วย

ราคาล่าสุด : 3.76 | ราคาเปิด : 3.7 | ราคาสูงสุด : 3.76 | ราคาต่ำสุด : 3.68
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 3065160 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 11480900 | เปลี่ยนแปลง : 0.1 | เปลี่ยนแปลง(%) : 2.73
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView SUSCO บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 SUSCO บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน SUSCO บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)