ราคาหุ้น

หุ้น SVT | ราคาหุ้น SVT | ราคาหุ้นวันนี้ SVT

หุ้น SVT (SET) | หุ้น SVT | ราคาหุ้นวันนี้ SVT | หุ้น บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | หุ้น SUN VENDING TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น SUN VENDING TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ SUN VENDING TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้น
บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น SVT ทำธุรกิจอะไร :

ราคาล่าสุด : 3.72 | ราคาเปิด : 3.68 | ราคาสูงสุด : 3.78 | ราคาต่ำสุด : 3.7
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 11399500 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 42995000 | เปลี่ยนแปลง : -0.06 | เปลี่ยนแปลง(%) : -1.6
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView SVT บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 SVT บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน SVT บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)