ราคาหุ้น

หุ้น TACC | ราคาหุ้น TACC | ราคาหุ้นวันนี้ TACC

หุ้น TACC (MAI) | หุ้น TACC | ราคาหุ้นวันนี้ TACC | หุ้น บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น T.A.C. CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น T.A.C. CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ T.A.C. CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : MAI
ประเภทธุรกิจ : หุ้นเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น TACC ทำธุรกิจอะไร : TACC ประกอบธุรกิจจัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟ และสินค้าไลฟสไตล์ โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ 2 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ร่วมพัฒนากับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ เครื่องดื่มในโถกดในร้าน 7-Eleven, เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงที่จัดจำหน่ายให้กับร้าน All Cafe ในร้าน 7-Eleven และผลิตภัณฑ์ที่ร่วมพัฒนาเพื่อจำหน่ายเป็นครั้งคราวหรือตามฤดูกาล, เครื่องกดเครื่องดื่มร้อนแบบอัตโนมัติ 2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ได้แก่ ชาเขียวพร้อมดื่มตรา "เชนย่า" (Zenya), เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงตรา "ณ อรุณ" (Na-Arun) , เครื่องดื่มช็อกโกแลต ตรา "เฮอร์ชี่", ธุรกิจคาแร็คเตอร์์

ราคาล่าสุด : 4.58 | ราคาเปิด : 4.62 | ราคาสูงสุด : 4.62 | ราคาต่ำสุด : 4.54
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 1533480 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 7030340 | เปลี่ยนแปลง : 0.04 | เปลี่ยนแปลง(%) : 0.44
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView TACC บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 TACC บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน TACC บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด MAI บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
หุ้นวันที่เปิดสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยปิดปริมาณหุ้นมูลค่า(บาท)chgchg(%)
TACC2023-07-284.624.624.544.584564.581,533,480,0007,030,340,000,0000.040.44%