หุ้น TAKUNI | ราคาหุ้น TAKUNI | ราคาหุ้นวันนี้ TAKUNI

หุ้น TAKUNI (MAI) | หุ้น TAKUNI | ราคาหุ้นวันนี้ TAKUNI | หุ้น บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | หุ้น TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : MAI
ประเภทธุรกิจ : หุ้นทรัพยากร/
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น TAKUNI ทำธุรกิจอะไร : กลุ่มบริษัททาคูนิ ดำเนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 7 กลุ่ม คือ คือ 1. ธุรกิจจัดหา/จำหน่ายแก๊ส LPG บริษัทฯ เป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 7 2.ธุรกิจขนส่งทางบก เป็นผู้ให้บริการขนส่งแก๊สLPG และแอมโมเนีย 3. ธุรกิจ ให้บริการก่อสร้างแก๊สและน้ำมัน ในลักษณะ Engineering Procurement Construction (EPC)4. ธุรกิจติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซ และให้บริการติดตั้งระบบก๊าซ LPG และ NGV สำหรับยานยนต์ 5. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม สำหรับระบบงานท่อก๊าซและอุปกรณ์นิรภัยสำหรับอุตสาหกรรมและสถานีบริการและตรวจสอบระบบก๊าซสำหรับยานยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด 6. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 7. ธุรกิจประกอบ และจัดจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

ราคาล่าสุด : 1.63 | ราคาเปิด : 1.66 | ราคาสูงสุด : 1.63 | ราคาต่ำสุด : 1.55
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 4324440 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 6933330 | เปลี่ยนแปลง : 0.06 | เปลี่ยนแปลง(%) : 3.85
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView TAKUNI บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 TAKUNI บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน TAKUNI บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด MAI บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หุ้นวันที่เปิดสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยปิดปริมาณหุ้นมูลค่า(บาท)chgchg(%)
TAKUNI2023-07-281.661.631.551.603291.634,324,440,0006,933,330,000,000

+0.06

+3.85%