ราคาหุ้น

หุ้น TCAP | ราคาหุ้น TCAP | ราคาหุ้นวันนี้ TCAP

หุ้น TCAP (SET) | หุ้น TCAP | ราคาหุ้นวันนี้ TCAP | หุ้น บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | หุ้น THANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น THANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ THANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นธุรกิจการเงิน/ธนาคาร
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น TCAP ทำธุรกิจอะไร : เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งบริษัทในกลุ่มธนชาตแบ่งประเภทการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่ม 1) ธุรกิจทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกัน ธุรกิจให้เช่าซื้อ และธุรกิจลีสซิ่ง 2) ธุรกิจสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจโบรกเกอร์ ธุรกิจบริการ และธุรกิจการพัฒนาฝึกอบรม

ราคาล่าสุด : 45.5 | ราคาเปิด : 44 | ราคาสูงสุด : 45.5 | ราคาต่ำสุด : 8.8
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 4879520 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 219418000 | เปลี่ยนแปลง : 0.75 | เปลี่ยนแปลง(%) : 1.69
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView TCAP บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 TCAP บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน TCAP บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)