หุ้น TIDLOR | ราคาหุ้น TIDLOR | ราคาหุ้นวันนี้ TIDLOR

หุ้น TIDLOR (SET) | หุ้น TIDLOR | ราคาหุ้นวันนี้ TIDLOR | หุ้น บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) | หุ้น NGERN TID LOR PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น NGERN TID LOR PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ NGERN TID LOR PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น TIDLOR ทำธุรกิจอะไร : ให้บริการสินเชื่อ ให้บริการเช่าซื้อ และให้บริการนายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต และบริการที่เกี่ยวเนี่องอื่น ๆ

ราคาล่าสุด : 25.5 | ราคาเปิด : 25.25 | ราคาสูงสุด : 25.5 | ราคาต่ำสุด : 24.7
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 8865890 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 225373000 | เปลี่ยนแปลง : 0.5 | เปลี่ยนแปลง(%) : 1.63
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView TIDLOR บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 TIDLOR บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน TIDLOR บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)