ราคาหุ้น

หุ้น TKS | ราคาหุ้น TKS | ราคาหุ้นวันนี้ TKS

หุ้น TKS (SET) | หุ้น TKS | ราคาหุ้นวันนี้ TKS | หุ้น บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | หุ้น T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นบริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น TKS ทำธุรกิจอะไร : ผลิตและจำหน่ายแบบพิมพ์ธุรกิจ แบบพิมพ์ซิเคียวริตี้ บริการพิมพ์ระบบดิจิตอลกระดาษพิมพ์ต่อเนื่องสำหรับคอมพิวเตอร์ และบริการคลังสินค้าแบบพิมพ์

ราคาล่าสุด : 12.2 | ราคาเปิด : 11.4 | ราคาสูงสุด : 12.2 | ราคาต่ำสุด : 3.58
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 1000610 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 12106300 | เปลี่ยนแปลง : 0.1 | เปลี่ยนแปลง(%) : 0.83
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView TKS บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 TKS บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน TKS บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)